Ohita valikko

Lainsäädäntö

Mela-turvaan liittyvä lainsäädäntö ja vakuutusehdot

Lait ja asetukset on linkitetty Finlex-säädöstietopankkiin lukuun ottamatta Melassa ja Eläketurvakeskuksessa (ETK) ajantasaistettuja lakeja, asetuksia tai vakuutusehtoja.

Melan ajantasaistamia ovat:

  • VapP ja VapP/Mela (vapautusasiat)
  • Luopumistukiasetus 2007–2018 (LUTUA)
  • Lomituspalveluasetus
  • Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen perusturva- ja valtionosuuden ja korvausvastuun täydennysmaksun suorittamisesta
  • kaikki vakuutusehdot.

Melassa ajantasaistettuja lakeja on seurattu 1.1.2024 saakka. Tapaturmavakuutuslainsäädännön ja MATA-vakuutusehtojen osalta sivulta löytyy myös kumottu lainsäädäntö sekä vanhat vakuutusehdot.

Kaikki voimassa olevat työeläkkeitä koskevat lait löytyvät ETK:n säädöspalvelusta.

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke. Katso Melan nettisivujen käyttöehdot.

Työeläkkeet

MYEL
Maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006)

MYEL Vpl
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta (1281/2006)

MYELmuutVpL
Maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki (77/2016)

Väliaikainen viivästyskorko
Laki Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta (693/2017)
Lain voimassaoloa jatkettu 31.12.2020 asti (1098/2018)

MYEA
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta (1407/2006)

STM:n A 1428/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen vähentämisestä ja muuntamisesta

Melan ohjesääntö
Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä (1404/2006)

YEL
Yrittäjän eläkelaki (1272/2006)

YEL VpL
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta (1273/2006)

YELmuutVpL
Yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki (74/2016)

YEA
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta (1406/2006)

VapP
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yrittäjien eläkelain 3 §:n ja maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:n soveltamisesta (494/1994)

VapP/Mela
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:ssä mainittujen eräiden tehtävien siirtämisestä maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (1034/1981)

TyEL
Työntekijän eläkelaki (395/2006)

TyEL VpL
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanosta (396/2006)

TyELmuutVpL
Työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki (71/2016)

TyEA
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta (874/2006)

Melan Whistleblowing-palvelu väärinkäytöksistä ilmoittamiseen

Melan Whistleblow-kanavaan voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä, jotka liittyvät tiettyihin EU-oikeuden ja kansallisen lainsäädännön oikeudenaloihin. Kanavassa voi ilmoittaa näiden oikeudenaloihin liittyvästä epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytöksistä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään, luottamushenkilöön tai esimerkiksi Melan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Whistleblowing-lainsäädännöllä pyritään torjumaan korruptiota ja EU-oikeuden rikkomista lainsäädännön piiriin kuuluvilla oikeudenaloilla. Ilmoituskanavan taustalla on EU:n direktiivi 2019/1937 oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta ja laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Mikä on väärinkäytösilmoitus?

Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjenvastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettisestä toiminnasta, jotka kuuluvat ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.

Palvelu on tarkoitettu väärinkäytösten ilmoittamiseen esim. talousrikoksiin, lahjontaan, korruptioon tai muuhun vastuuttomaan toimintaan liittyen. Ilmoituksia voi tehdä rikkomisista, jotka ovat rangaistavia, voivat johtaa seuraamusmaksuun tai voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita, mutta ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään. Ilmoitukset tulee tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Mela selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi. Tietoisesti totuudenvastaisten ilmoitusten jättäminen palveluun on kiellettyä ja saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään täyttämällä Whistleblowing-kanavan ilmoituslomakkeelle mahdollisimman tarkka kuvaus epäilystä. Ilmoittajan vastuulla on antaa asian edistämiseksi tarvittavat tiedot. Puutteellisia ilmoituksia ei voida käsitellä. Ilmoituksessa pitää jättää omat yhteystiedot.

Ilmoituksen tekijälle lähetetään ilmoituskanavan kautta vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta viimeistään seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ilmoitusten käsittely

Käsittely toteutetaan luottamuksellisena ja ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoittajalta tai asiantuntijoilta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja asiasta käsittelyn kuluessa. Luottamuksellisuutta ei koskaan vaaranneta.

Ilmoittajasta ei tallenneta IP-osoitetta tai mitään muitakaan yksilöintitietoja järjestelmään. Järjestelmässä on kattavat tietoturva- ja tietosuojakontrollit luottamuksellisuuden takaamiseksi.

Jokaisesta ilmoituksesta tehdään ratkaisu kolmen kuukauden kuluessa, jos se on mahdollista. Käsittelijät antavat ratkaisun tiedoksi ilmoittajalle, kun käsittely on saatu päätökseen.

Asiakaspalautteet eivät kuulu Whistleblowing-palveluun

Asiakaspalautteet ja valitukset koskien muita Melan asioita eivät kuulu Whistleblowing-ilmoituskanavaan. Niiden osalta pyydämme käyttämään Anna palautetta -lomaketta

Whistleblowing-ilmoitusten säilyttäminen Melassa

Whistleblowing-ilmoitukset säilytetään Melassa First whistle-järjestelmässä.

Jos ilmoitus on aiheellinen, niin säilytysaika on 5 vuotta, jos ei perustellusta syystä ole syytä säilyttää kauemmin.

Jos ilmoitus ei anna lisätoimenpiteisiin aihetta, säilytysaika on 90 päivää ilmoituksen tekemisestä ennen kuin sen voi poistaa.

First whistle-järjestelmään on pääsy vain Whistleblowing-ilmoituksia käsittelevällä ryhmällä.

Lue lisää Whistleblowing-ilmoitus ja henkilötietojen käsittely

 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö