Ohita valikko

Maatalousyrittäjien jaksamista tuetaan uusilla sidosryhmien yhteistyösopimuksilla

Maatalousyrittäjien jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tarjoaa maatalouden sidosryhmille yhteistyösopimuksia. Uudella toimintatavalla vahvistetaan Välitä viljelijästä -tukiverkoston työskentelyä ja vakiinnutetaan varhaisen välittämisen toiminta pysyväksi osaksi maatalousyrittäjien työhyvinvointityötä.

Tavoitteena varmistaa varhainen avun saanti

Mela aloittaa yhteistyösopimusten tarjoamisen maatalouden sidosryhmäorganisaatioille. Yhteistyösopimuksilla tehostetaan varhaisen välittämisen toimintaa ja edistetään sekä välittämisen kulttuuria että eettistä toimintatapaa maatalousyrittäjän työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisessa. Välitä viljelijästä -verkostoon voivat liittyä kaikki halukkaat maatalouden sidosryhmäorganisaatiot.

Varhaisen välittämisen tukea tarvitaan, kun maatalousyrittäjän työkyky, jaksaminen tai tilan toiminta on uhattuna. Toiminnan perusideana on kartoittaa yhdessä maatalousyrittäjän kanssa tilannetta ja ohjata maatalousyrittäjä oikeanlaisen avun piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Sopimuksilla sitoudutaan varhaisen välittämisen toiminnan edistämiseen

Yhteistyösopimuksessa verkoston jäsen sitoutuu varhaisen välittämisen toiminnan edistämiseen ja verkostoyhteistyöhön. Alueellisesti toimiva verkosto muodostaa turvaverkon, jolla pyritään varmistamaan nopea avun saanti jokaiselle avun tarvitsijalle ympäri Suomen.

Sidosryhmät nimeävät organisaatiostaan yhteiseen verkostoon vastuuhenkilön, joka välittää sidosryhmän ajankohtaista tietoa organisaatiossaan. Mela koordinoi verkostoa, perehdyttää ja tarjoaa verkostolle säännöllisesti koulutusta. Verkoston yhteystiedot ovat kaikkien saatavilla nettisivuillamme.

Ensimmäiset sopimukset solmitaan syksyn aikana

Mela solmii ensimmäiset yhteistyösopimukset Välitä viljelijästä -verkostoon jo kuluvana syksynä. Syksyn aikana Mela järjestää sopimuksien laadinnasta infotilaisuuksia organisaatioiden johdolle. Yhteistyökumppaneille tarkoitetut Varhaisen välittämisen -koulutukset käynnistyvät keväällä 2019.

Lisätietoja:
työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari, puh 0400 341390
projektinvetäjä Pirjo Ristola, puh. 040 588 0744
työterveyshuollon asiantuntija Arja Peltomäki-Vastamaa, puh. 0400 320 535

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö