Ohita valikko

Tapaturmaturvaa työajalle

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tuo sinulle turvaa työssä sattuvan tapaturmavamman ja työstä aiheutuvan ammattitaudin varalle.

Melan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus eli työajan MATA-vakuutus korvaa työssä sattuneen, äkillisestä ja odottamattomasta tapahtumasta aiheutuneen tapaturmavamman.

Vakuutus korvaa myös työstä aiheutuneet ammattitaudit, jollaisia ovat esimerkiksi työstä aiheutunut homepölykeuhko tai myyräkuume.

Vakuutus ei korvaa:

 • sairautta tai kulumaa, joka ei johdu tapaturmasta
 • tapaturmia, jotka sattuvat elinkeinoverolain mukaan verotettavassa yrittäjätyössä tai palkkatyössä
 • yksityistalouden töissä ja vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia.

Lue työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvauksista ja niiden hakemisesta: Tapaturman tai ammattitaudin kohdatessa.

Pakollinen työajan MATA-vakuutus

Työajan MATA-vakuutus on aina voimassa pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla. Sitä ei tarvitse erikseen hakea. Vakuutus myös päättyy pakollisen MYEL-vakuutuksen päättyessä.

Vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus

Jos sinulla ei ole pakollista MYEL-vakuutusta, mutta teet säännöllisesti maatalousyrittäjätyötä, voit turvata työsi ottamalla työajan MATA-vakuutuksen vapaaehtoisena. Myös tilalla työskentelevä perheenjäsenesi voi ottaa vakuutuksen, jos hänelle maksettava palkka jää alle 4 032 euron vuodessa (vuonna 2021) tai hän ei saa työskentelystään palkkaa. Vapaaehtoisessa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa ei ole ikärajaa ja sen voi ottaa myös alle 18-vuotiaalle.

Vapaaehtoisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen rinnalla voit kartuttaa itsellesi eläkettä vapaaehtoisella MYEL-vakuutuksella. Vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen voi ottaa myös ilman MYEL-vakuutusta.

Vapaaehtoinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on etuihinsa nähden edullinen ja korvaa maataloustyössä sattuneet vahingot laajemmin kuin monet yksityiset vakuutukset.

Kuka voi ottaa vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen?

Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen voi työskentelyn perusteella ottaa yrittäjä, yrittäjän avio- tai avopuoliso ja perheenjäsen

 • jonka työtulo on pienempi kuin 4 032 euroa vuodessa (vuonna 2021)
 • jonka tilan pinta-ala on alle viisi MYEL-hehtaaria
 • joka on alle 18-vuotias
 • joka on täyttänyt 68 vuotta tai on jo vanhuuseläkkeellä.

Vakuutetun työtulo määritetään kuten MYEL-vakuutuksessa. Työtulon on vastattava vakuutetun työn arvoa tilalla.

Pienin vakuutettava vuosityöansio on 2 016 euroa vuodessa (vuonna 2021). Eli työpanoksesi arvon tai palkkasi tilan töistä täytyy olla vähintään 2 016 euroa, jotta vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Mikäli työskentelet useammassa yrityksessä, vakuutetaan sinut jokaisesta yrityksestä erikseen.

Esimerkki
Vanhuuseläkkeelle jäänyt henkilö omistaa ja hoitaa metsäänsä ja tämän lisäksi työskentelee tyttärensä tilalla maataloustöissä. Hän ottaa vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen tapaturmien varalle. Hänet vakuutetaan työpanoksen arvosta omasta metsästä. Lisäksi hänelle tehdään oma vakuutuksensa perheenjäsenenä työpanoksen arvosta tyttären tilalle.

Näin otat vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen

 1. Täytä vakuutushakemus

  Täytä vakuutushakemus ja toimita se meille. Hakemuksen löydät nettisivuiltamme: lomakkeet, Vakuutus, tapaturmat ja ammattitaudit.

  Apua hakemuksen täyttämiseen saat Mela-asiamieheltä tai Melan asiakaspalvelusta.

 2. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu vakuutushakemus Melaan

  Lähetä hakemus:

  Voit myös toimittaa hakemuksen Mela-asiamiehen kautta.

Vapaaehtoisen vakuutuksen alkaminen ja päättyminen

Vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus tulee voimaan aikaisintaan hakemuspäivää seuraavasta päivästä alkaen, ei koskaan takautuvasti. Vakuutus päättyy, jos työskentelysi tilalla päättyy tai vakuuttamisen ehdot eivät muilta osin enää täyty. Ilmoita aina muutoksista Melaan.

Vakuutuksen irtisanominen

Jos haluat lakkauttaa vapaaehtoisen vakuutuksen, sinun on irtisanottava vakuutus kirjallisesti. Vakuutuksesi päättyy aikaisintaan sinä päivänä, jolloin allekirjoittamasi irtisanomisilmoitus saapuu Melaan.

Mela voi irtisanoa vapaaehtoisen vakuutuksen, jos vakuutusmaksuja ei makseta.

Lue vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen vakuutusehdot julkaisut-osiosta: Vakuutusehdot.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö