Ohita valikko

Miten tarkistan työeläkeotteeni?

Ovatko työeläkeotteen tiedot ajan tasalla? Jos huomaat puutteellisia tai virheellisiä tietoja, ilmoita ne meille pikaisesti. Mitä nopeammin ilmoitat virheet, sitä helpompi ne on korjata.

Seuraavat tiedot löytyvät otteeltasi

Yksityisen työnantajan palveluksessa tehty työ

Yksityisen työnantajan palveluksessa tekemäsi työ vuodesta 1962 lähtien sekä yrittäjä- ja maatalousyrittäjätyö vuodesta 1970 lähtien.

Vuoden 2004 loppuun saakka eläkettä karttui 23–65-vuotiaana tehdystä työstä. Vuonna 2005 ikärajat muuttuivat siten, että eläkettä karttuu 18 vuoden iästä alkaen tehdystä työstä.

Tieteen ja taiteen apurahatyö on voitu MYEL-vakuuttaa 1.1.2009 lähtien.

Julkisen työnantajan palveluksessa tehty työ

Valtion, kunnan, evankelis-luterilaisen kirkon, Kelan, Suomen Pankin tai Ahvenanmaan maakunnan hallituksen palveluksessa saadut ansiot ja niistä karttunut eläke.

LEL:n ja TaEL:n mukaan vakuutettu työ

LEL:n mukaan vakuutetut rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työt vuosina 1962–2006 sekä TaEL:n mukaan vakuutetut työt.

TaEL:n mukaan vakuutettiin vuosina 1986–2006 muun muassa esiintyvät taiteilijat ja toimittajat, alle TEL:n tulorajan jääneet työsuhteet ja vuosina 1998–2006 kotitalouden teettämät työt ja alle kuukauden pituiset työsuhteet.

Työeläkelait TEL, LEL ja TaEL yhdistyivät TyEL-laiksi vuoden 2007 alussa.

Merimieseläkelain (MEL) mukainen työ

Merimieseläkelain (MEL) mukainen työ vuodesta 1956 alkaen.

Palkan ja eläkepalkan määrä

Otteella ennen vuotta 2005 olevien ansioiden kohdalla puhutaan eläkepalkasta. Eläkepalkka on työsuhteen viimeisten vuosien aikana maksettu määrä, jota käytetään eläkkeen perusteena. Tämän vuoksi eläkepalkka ei ole suuruudeltaan täsmälleen sama kuin palkkakuittiesi perusteella laskettu keskiansio.

Vuodesta 2005 alkaen eläkkeen laskennan perusteena on käytetty todellista kokonaisvuosiansiota.

Eläkettä kartuttaneet opiskelut ja sosiaalietuudet

Ennen vuotta 2005 eläkettä karttui palkattomilta ajoilta niin sanotun työeläkelisän muodossa. Vuoden 2005 alusta lähtien eläkettä alkoi karttua myös perhevapaiden ja vuorottelukorvauksen ajoilta, aikuiskoulutustuen, kuntoutusrahan tai ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan sekä alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidontuen ja tutkintoon johtavan opiskelun ajalta.

1.3.2017 alkaen eläkettä alkoi karttua myös tartuntatautipäivärahan ajalta. Eläkkeen karttuminen palkattomista jaksoista edellyttää, että muita eläkkeeseen oikeuttavia ansioita on vähintään  20 571,69 euroa (vuonna 2024) työuran aikana.

Tarkista työeläkeote huolella

Tarkista paperiselta työeläkeotteestasi, että
 1. kaikki yksityisen alan työsuhteet sekä yrittäjä- ja maatalousyrittäjätoiminta on rekisteröity.
 2. kaikki saamasi etuudet palkattomilta ajoilta on rekisteröity.
 3. työeläkelisään vaikuttavat tiedot eräistä työttömyys-, koulutus- ja kuntoutusetuuksista on merkitty oikein.
 4. kaikkien työsuhteiden ja yrittäjäjaksojen palkka- ja työtulotiedot on merkitty oikein.
 5. kaikkien työsuhteiden ja yrittäjäjaksojen alkamis- ja päättymispäivät on merkitty oikein.
Seuraavia tietoja ei ole otteellasi
 • Mahdollinen lisäeläketurva.
 • Mahdollinen vapaaehtoinen eläkevakuutus.
 • Mahdollisen kansaneläkkeen määrä. Lisätietoja kansaneläkkeestä: kela.fi.
 • Ulkomailla vakuutettu työskentely. Ulkomailla karttuneesta eläkkeestä voit kysyä Eläketurvakeskuksesta.
 • Ansiot, joita ei ole pienuutensa vuoksi tarvinnut vakuuttaa minkään eläkelain mukaan. Ansiorajat ovat vaihdelleet vuosittain.

Miten ilmoitan virheistä tai puuttuvista tiedoista?

Mitä ripeämmin ilmoitat virheet, sitä helpompaa niiden korjaaminen on.

Kun puutteet tai virheet ovat alle kuusi vuotta vanhoissa tiedoissa, ilmoita ne korjauslomakkeella. Lähetä lomake liitteineen Melaan asiointipalvelun Lähetä liitteitä -toiminnon kautta. Voit lähettää lomakkeen myös suojatun sähköpostipalvelun kautta. Liitä mukaan kopiot esimerkiksi työtodistuksista ja palkkakuiteista.

Jos tarvitset apua, soita työeläkeotepalveluumme numeroon 029 435 2692.

Korjauspyyntölomakkeella et voi ilmoittaa

 • Ulkomailla tehtyjä työjaksoja.
 • Alle 23-vuotiaana ennen vuotta 2005 tehtyjä työsuhteita.
 • Kuluvan vuoden työsuhteita.
Jos yli kuusi vuotta vanhoissa tiedoissa on virheitä

Jos haluat korjata yli kuusi vuotta vanhoja puutteita tai virheitä, sinun tulee esittää riidaton näyttö työsuhteen olemassaolosta. Täytä korjauspyyntölomake ja liitä mukaan kopiot puuttuvien tai vääriä tietoja sisältävien työsuhteiden työtodistuksista ja/tai palkkakuiteista.

Riidattomaksi näytöksi voidaan hyväksyä esimerkiksi

 • palkka- ja työtodistukset
 • nimikirjanote
 • yksilöidyt verotiedot sekä
 • palkkaturvaviranomaisten ja tuomioistuinten lainvoimaiset päätökset palkasta tai työsuhdeajasta.

Edeltävän kuuden kalenterivuoden puuttuvat tai virheelliset tiedot eläkelaitos selvittää vaadittaessa.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö