Ohita valikko

Mikä Mela on?

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolista eläke- ja sosiaaliturvaa elämän eri tilanteisiin.

Melan tehtävä ja toiminta-ajatus

Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa. Mela tarjoaa kattavaa lakisääteistä sosiaaliturvaa ja palvelua asiantuntevasti ja asiakasläheisesti.

Enemmän kuin pelkkä eläkelaitos

Turvaamme asiakkaidemme arkea elämän eri vaiheissa. Eläkevakuuttamisen lisäksi huolehdimme asiakkaidemme

 • lakisääteisestä työtapaturmavakuuttamisesta
 • vapaa-ajan tapaturmavakuuttamista
 • Mela-sairauspäivärahasta
 • ammatillisesta kuntoutusta
 • ryhmähenkivakuutuksesta
 • maatalousyrittäjien ja poronhoitajien luopumistuesta.

Hallinnoimme myös maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujärjestelmää ja annamme työturvallisuus- ja työhyvinvointineuvontaa.

Yhdessä tätä kaikkea kutsutaan Mela-turvaksi.

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työeläketurva perustuu lakiin

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen MYEL-vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös tieteen ja taiteen apurahansaajat kuuluvat tämän eläketurvan piiriin.

Lakisääteisestä MYEL-vakuutuksesta maksetaan vastaavia eläkkeitä kuin muustakin työeläkejärjestelmästä. Myös eläkettä karttuu samalla tavalla kuin muissa työeläkkeissä. Jos vakuutettu on lisäksi yrittäjä- tai palkkatyössä, MYEL-vakuutus täydentää hänen kokonaiseläketurvaansa.

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus

MYEL-vakuutus on useimmille maaseudun yrittäjille pakollinen. Jos yrittäjä ei kuulu pakolliseen vakuutukseen, hän voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.

Maaseudun yrittäjinä vakuutetaan

 • maataloutta itsenäisesti harjoittavat yrittäjät sekä työhön osallistuvat, palkkaa saavat perheenjäsenet
 • metsätaloutta itsenäisesti harjoittavat yrittäjät sekä työhön osallistuvat, palkkaa saavat perheenjäsenet
 • ammattimaiset kalastajat ja kalastustyöhön osallistuvat perheenjäsenet
 • poronomistajat ja poronhoitotyöhön osallistuvat perheenjäsenet
 • maatalousyrittäjätoimintaa jatkavat eläkkeensaajat.

Lue lisää maatalousyrittäjän, metsänomistajan, poronhoitajan ja kalastajan vakuuttamisesta.

Apurahansaajien eläkevakuutus

Apurahansaaja vakuutetaan, kun

 • hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • on saanut Suomesta myönnetyn vähintään 1 502 euron (vuonna 2024) työskentelyapurahan, joka on tarkoitettu ainakin neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteellisen työskentelyyn Suomessa.

Vakuutus on pakollinen sekä henkilökohtaisen apurahan saaneille, että työryhmässä apurahalla työskenteleville.

Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva apurahansaaja ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske myöskään perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Lue lisää apurahansaajan vakuuttamisesta.

Turvaamme arkeasi, tuemme työtäsi!

Olemme mukana toteuttamassa ja kehittämässä asiakkaidemme sosiaaliturvaa ja hyvinvointia. Varmistamme, että toimintamme on asiakasläheistä ja kustannustehokasta, ja henkilöstömme osaaminen vastaa toimintaympäristömme muuttuvia tarpeita.

Mela-asiamiesten verkosto palvelee asiakkaitamme ympäri Suomen.

Pääkonttorissa Espoon Tapiolassa 160 toimihenkilöä käsittelee vakuutus- ja etuushakemuksia sekä palvelee asiakkaitamme asiakaspalvelussamme ja puhelimitse.

Asiakkaana sinulla on mahdollisuus hoitaa Mela-turvaasi liittyviä asioita myös sähköisesti nettisivujemme asiointipalvelun kautta.

Arvot ohjaavat toimintaamme

Arvojamme ovat:

 • laadukas palvelu
 • asiakkaan arvostaminen
 • taloudellisuus
 • yhteistyö ja avoin johtamistapa

Palveleva Mela – asiakkaan parhaaksi

Hyvä asiakaskokemus vaatii asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ymmärtämistä sekä niihin vastaamista. Melassa hyvä palvelu lähtee aina asiakkaidemme arvostamisesta ja oikeasta palveluasenteesta. Hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi ja toimintamme edelleen kehittämiseksi sujuvoitamme aktiivisesti asiakaspalveluprosesseja.

Päivittäisessä työssä palveluperiaatteet ohjaavat meidät yhdessä toimimaan oikein ja tehokkaasti, asiakkaidemme parhaaksi. Tuotamme Mela-turvaa asiantuntevasti ja tehokkaasti, asiakasta kuunnellen ja arvostaen – palveluperiaatteidemme mukaisesti.

Palveluperiaatteemme ovat

 • Olen läsnä, kuuntelen ja kartoitan.
 • Arvostan asiakkaitamme ja työtäni.
 • Olen asiantuntija asiakkaan parhaaksi.
 • Hoidan Mela-turvan tehokkaasti yhteistyöllä.

 

Perheystävällinen työpaikka

Melassa työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollistaminen parhain päin on erittäin tärkeä toimintaohje. Tavoitteenamme on tukea työn ja perhe-elämän yhteensovittamista elämän eri tilanteissa sekä edistää perheystävällistä asennetta työelämässä. Tuemme perheystävällisyyden toteutumista käytännön teoilla esimerkiksi osa-aikaisen työn ja etätyön mahdollisuuksilla. Yhdessä toimimalla varmistamme, että perheystävällinen asenne näkyy ja kuuluu työpaikallamme.

Ydinviestimme perheystävällisessä toiminnassa ovat:

 • Työpaikkamme perheystävällisyys edistää tavoitteidemme saavuttamista ja lisää työntekijöidemme työmotivaatiota.
 • Hyvä esimies huomioi työntekijöiden elämän eri tilanteet sovittujen joustojen ja pelisääntöjen mukaisesti.
 • Asenteella on vaikutusta! Koko organisaatiomme sitoutuu Perheystävällinen työpaikka -ohjelman mukaisten toimintatapojen juurruttamiseen osaksi arkeamme.

Melalla on Väestöliiton myöntämä Perheystävällinen työpaikka -tunnus.

 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö