Ohita valikko

Mikä Mela on?

Tuotamme asiakkaillemme laajaa sosiaaliturvaa sekä tuemme heidän työkykyään.

Olemme enemmän kuin eläkelaitos

Me turvaamme asiakkaidemme arkea elämän eri vaiheissa tarjoamalla heille kattavaa lakisääteistä sosiaaliturvaa. Asiakkaitamme ovat maatalousyrittäjät, tieteen ja taiteen apurahansaajat, metsänomistajat, kalastajat ja poronhoitajat.

Mela-turvan palveluihin kuuluvat

  • lakisääteinen työeläkevakuutus
  • lakisääteinen työtapaturmavakuutus
  • vapaa-ajan tapaturmavakuutus
  • Mela-sairauspäiväraha
  • ammatillinen kuntoutus
  • ryhmähenkivakuutus
  • työkykyä tukevat palvelut.

Hallinnoimme myös maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujärjestelmää ja poronhoitajien sijaisapua sekä hoidamme maatalousyrittäjien ja poronhoitajien luopumistukea.

Maksamme eläkkeitä ja etuuksia yli miljardi euroa vuodessa. Noin 200 asiantuntevaa melalaista palvelee asiakkaitamme ympäri Suomen. Pääkonttorimme on Espoon Tapiolassa. Voit lukea toiminnastamme tarkemmin vuosikertomuksesta.

Melan hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Melan toimitusjohtaja on Heli Backman. Lue lisää sivulta Organisaatio.

Melan visio ja strategia

Perustehtävämme on tuottaa asiakkaillemme laajaa sosiaaliturvaa sekä tukea työkykyä. Visiomme sujuvin ja sydämellisin ohjaa toimintaamme. Kuljemme kohti visiota strategisten tavoitteiden avulla.

Strategiamme mukaisesti toimintamme painopisteenä ovat asiakas- ja työntekijäkokemus, taloudellinen tehokkuus, toiminnallinen sujuvuus sekä inhimillinen kohtaaminen.

Kuuntelemme asiakkaitamme ja työntekijöitämme tekemällä säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä ja työntekijäkokemusta mittaavia kyselytutkimuksia.

Henkilöstö on suurin voimavaramme

Me ymmärrämme, että hyvinvoiva henkilöstö tuottaa parhaan asiakaskokemuksen. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä henkilöstömme eteen, ja osoituksena tästä olemme saaneet Suomen Innostavimmat työpaikat- ja Perheystävällinen työpaikka -tunnukset. Lue lisää sivulta Töihin Melaan.

Melan kansainvälinen yhteistyö

Mela on mukana kansainvälisissä sosiaaliturva-alan yhteistyöverkostoissa ISSAssa ja ENASPissa.

International Social Security Association ISSA

ISSA on maailman sosiaaliturvalaitosten yhteistyöjärjestö, johon kuuluu noin 320 sosiaaliturvalaitosta 160 maasta. Mela on aktiivisesti mukana ISSAn kansainvälisen maatalousjaoston (International Section of the ISSA on Prevention in Agriculture) toiminnassa. Jaoston tavoitteena on edistää työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisyä maa-, metsä- ja puutarhataloudessa sekä näillä aloilla työskentelevien työterveyttä ja -hyvinvointia. Jaosto jakaa tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä sekä järjestää seminaareja.

ENASP (European Network for Agricultural Social Protection Systems)

ENASP on maatalouden sosiaaliturvalaitosten muodostama yhteistyöverkosto. Verkostoon kuuluvat Melan lisäksi KRUS (Puola), MSA (Ranska), SVLFG (Saksa) sekä SVS (Itävalta). Jäsenet tarjoavat maatalousyrittäjille kattavaa lakisääteistä sosiaaliturvaa, kuten eläke- ja tapaturmaturvaa, työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemisen toimia sekä erilaisia palveluita. Sosiaalietuudet ja palvelut on räätälöity maataloudessa toimivien tarpeisiin.

ENASPin jäsenet kokoontuvat säännöllisesti jakamaan sosiaaliturvaan ja työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä. ENASP osallistuu erilaisiin EU-tason työryhmiin ja nostaa esiin maatalousyrittäjien sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä maatalousväestöä koskevassa poliittisessa keskustelussa. Ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi digitalisaatio sosiaaliturvan toimeenpanossa sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset maatalousyrittäjien sosiaaliturvan tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö