Ohita valikko

Mikä Mela on?

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolista eläke- ja sosiaaliturvaa elämän eri tilanteisiin.

Enemmän kuin pelkkä eläkelaitos

Turvaamme asiakkaidemme arkea elämän eri vaiheissa. Eläkevakuuttamisen lisäksi huolehdimme asiakkaidemme

 • lakisääteisestä työtapaturmavakuuttamisesta
 • vapaa-ajan tapaturmavakuuttamista
 • Mela-sairauspäivärahasta
 • ammatillisesta kuntoutusta
 • ryhmähenkivakuutuksesta
 • maatalousyrittäjien ja poronhoitajien luopumistuesta.

Hallinnoimme myös maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujärjestelmää ja annamme työturvallisuus- ja työhyvinvointineuvontaa.

Yhdessä tätä kaikkea kutsutaan Mela-turvaksi.

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työeläketurva perustuu lakiin

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen MYEL-vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös tieteen ja taiteen apurahansaajat kuuluvat tämän eläketurvan piiriin.

Lakisääteisestä MYEL-vakuutuksesta maksetaan vastaavia eläkkeitä kuin muustakin työeläkejärjestelmästä. Myös eläkettä karttuu samalla tavalla kuin muissa työeläkkeissä. Jos vakuutettu on lisäksi yrittäjä- tai palkkatyössä, MYEL-vakuutus täydentää hänen kokonaiseläketurvaansa.

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus

MYEL-vakuutus on useimmille maaseudun yrittäjille pakollinen. Jos yrittäjä ei kuulu pakolliseen vakuutukseen, hän voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.

Maaseudun yrittäjinä vakuutetaan

 • maataloutta itsenäisesti harjoittavat yrittäjät sekä työhön osallistuvat, palkkaa saavat perheenjäsenet
 • metsätaloutta itsenäisesti harjoittavat yrittäjät sekä työhön osallistuvat, palkkaa saavat perheenjäsenet
 • ammattimaiset kalastajat ja kalastustyöhön osallistuvat perheenjäsenet
 • poronomistajat ja poronhoitotyöhön osallistuvat perheenjäsenet
 • maatalousyrittäjätoimintaa jatkavat eläkkeensaajat.

Lue lisää maatalousyrittäjän, metsänomistajan, poronhoitajan ja kalastajan vakuuttamisesta.

Apurahansaajien eläkevakuutus

Apurahansaaja vakuutetaan, kun

 • hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • on saanut Suomesta myönnetyn vähintään 1 326 euron (vuonna 2020) työskentelyapurahan, joka on tarkoitettu ainakin neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteellisen työskentelyyn Suomessa.

Vakuutus on pakollinen sekä henkilökohtaisen apurahan saaneille, että työryhmässä apurahalla työskenteleville.

Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva apurahansaaja ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske myöskään perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Lue lisää apurahansaajan vakuuttamisesta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö