Ohita valikko

Työturvallisuusapurahojen hakuaika päättyy 10.10.

Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmaturvaa. Melan työturvallisuusvaroilla rahoitetaan tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa maatalousyrittäjien, ammattikalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien työturvallisuutta ja työhyvinvointia.

Työturvallisuusvaroilla tuetaan ensisijaisesti uuden, yleistettävän ja avoimen tiedon tuottamista. Tavoitteena on, että tutkimustuloksista saadaan käytännön hyötyä sekä voidaan parantaa Melan asiakaskunnan työhyvinvointia ja edistää heidän työelämänsä turvallisuutta ja tuottavuutta.

Työturvallisuusapurahojen hakeminen

Vuonna 2017 työturvallisapurahoja suunnataan erityisesti sellaisiin työturvallisuutta ja -hyvinvointia edistäviin hankkeisiin, jota hyödyntävät jo olemassa olevaa tutkimustietoa muuntaen sen toiminnaksi ja tuotteiksi. Tutki-mussuunnitelmasta tulee ilmetä, miten tutkimusta ja sen tuloksia voidaan hyödyntää asiakaskuntamme työskentelyolosuhteiden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Hanke voi liittyä esimerkiksi:

  • työturvallisuuden ja työterveyden kehittämiseen
  • työkulttuurin kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen
  • tilatason riskien hallinnan ja strategiatyön kehittämiseen.

Apurahojen hakuaika päättyy 10.10.2017

Hakemukset lähetään Melaan, PL 16, 02101 Espoo. Kuoreen merkintä ”Työturvallisuusapurahat”. Hakemuslomakkeet ja tarkemmat hakuohjeet nettisivuiltamme.

Lisätietoja: työturvallisuusagronomi Erik Lindroos, puh. 029 435 2364 tai erik.lindroos(@)mela.fi

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö