Ohita valikko

Itse järjestetty lomitus

Voit halutessasi järjestää lomituspalvelusi itse. Näitä lomituspalveluja ovat vuosiloma, sijaisapu ja tuettu maksullinen lomittaja-apu. Paikallisyksikkö maksaa tehdystä lomitustyöstä korvauksen palvelun tuottajalle.

Lomituspalvelujen hakeminen

Itse lomituksensa järjestävien maatalousyrittäjien on haettava oikeus lomituspalveluihin paikallisyksiköltä samalla tavalla kuin paikallisyksikön palvelujen käyttäjät.

Vuosilomaa ja maksullista lomitusta haetaan paikallisyksikön ilmoittamana hakuaikana. Sijaisapuhakemus jätetään kirjallisesti paikallisyksikköön ennen lomitustöiden aloittamista.

Paikallisyksikön antamalla vuosiloma- ja sijaisapupäätöksellä ilmoitetaan, kuinka monelta lomitustunnilta päivässä korvaus tullaan enintään maksamaan.

Kun tarvitset sijaisapua ja järjestät sijaisapusi itse

 1. Tee sijaisapuhakemus

  Tee kirjallinen sijaisapuhakemus paikallisyksikköön. Sijaisapuhakemuksen voit tehdä joko lomakkeella tai sähköisesti Lomitusnetissä.

  Varmista, että sijaisapuhakemus on tullut perille paikallisyksikköön ennen kuin sijainen aloittaa työt.

 2. Tilaa lomitus palvelun tuottajalta

  Tilaa lomituspalvelu ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta.

  Palvelun tuottaja tekee sovitut kotieläinten hoitotyöt ja osoittaa laskun sinulle.

 3. Tee korvaushakemus

  Jätä maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus paikallisyksikköön lomitusta seuraavan 2 kalenterikuukauden aikana.

  Pyydä korvaushakemukseen myös palvelun tuottajan allekirjoitus.

  Liitä korvaushakemukseen kopio palvelun tuottajan laskusta.

 4. Saat korvauspäätöksen paikallisyksiköstä

  Paikallisyksikkö

  • lähettää korvauspäätöksen sinulle
  • lähettää ilmoituksen korvauspäätöksestä palvelun tuottajalle
  • maksaa korvauksen palvelun tuottajalle
  • laskuttaa sijaisapumaksun tai tuetun maksullisen lomituksen maksun sinulta.
 5. Maksa palvelun tuottajalle

  Maksa palvelun tuottajalle laskusta se osa, jota paikallisyksikkö ei korvaa (muun muassa alv).

Keneltä voit ostaa lomituspalveluja?

Osta lomituspalvelusi ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Varmista, että palvelun tuottaja on ennakkoperintärekisterissä työt aloittaessaan. Palvelun tuottaja voi olla yksityinen ammatinharjoittaja tai yritys.

Kustannuksia ei korvata, jos lomittajanasi on toiminut

 • sinä itse tai sinun perheenjäsenesi
 • saman maatalousyrityksen toinen yrittäjä tai hänen perheenjäsenensä
 • edellä mainittujen henkilöiden kokonaan tai osittain omistaman muun yrityksen osakas tai työntekijä.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan muun muassa avio- tai avopuolisoa. Perheenjäseniä ovat myös omat tai puolison lapset ja vanhemmat, jotka asuvat samassa taloudessa kanssasi.

Korvaus ja sen hakeminen

Toimita korvaushakemus paikallisyksikköösi lomitusta seuraavien kahden kalenterikuukauden kuluessa. Varmista, että hakemus tulee vireille määräajassa.

Korvausta haetaan hakemuslomakkeella. Liitä kopio palvelun tuottajan sinulle osoittamasta laskusta korvaushakemukseesi. Korvaus maksetaan palvelun tuottajan ja maatalousyrittäjän sopiman tuntihinnan mukaan. Ei kuitenkaan yli vuosittain vahvistettavan enimmäiskorvauksen.

Korvaus maksetaan lomituspalvelun arvonlisäverottomasta hinnasta.

Paikallisyksikkö antaa korvaushakemukseesi päätöksen, jolla ilmoitetaan, kuinka paljon itse järjestämästäsi lomituksesta korvataan. Korvaus maksetaan palvelun tuottajalle. Korvaus ei sisällä arvonlisäveroa. Sinä maksat itse arvonlisäveron sekä sen osuuden laskusta, jota paikallisyksikön maksama korvaus ei kata.

Sijaisapumaksu ja maksullisesta lomituksesta veloitettava maksu laskutetaan sinulta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö