Ohita valikko

Luopumistuen saajille mahdollisuus tehdä enemmän palkkatyötä korona-aikana

Tasavallan presidentti vahvisti 18.6. väliaikaisen lain, jonka myötä luopumistuen ansiotulorajoista luovutaan määräajaksi 1.3.–31.12.2021.

Väliaikaisen lain myötä luopumistuen saajat voivat osallistua esimerkiksi maatalouden kausitöihin ilman, että työ ja siitä saatu palkkatulo vaikuttavat oikeuteen saada luopumistukea. Luopumistuen maksatukset eivät keskeydy työskentelyn aikana.

Väliaikaisella poikkeuksella luopumistuen ansiotulorajoihin halutaan helpottaa maatalouden kausityöongelmaa ja varmistaa riittävä ammattitaitoinen työvoima alkutuotannon kannalta kriittisillä aloilla, erityisesti maataloudessa. Laki tulee voimaan 21.6.2021 ja se on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Lakia sovelletaan taannehtivasti 1.3.2021 alkaen ja se koskee 1.3.2021 – 31.12.2021 välisenä aikana tehdyn työn perusteella ansaittuja ansiotuloja. Laki koskee noin 1 700 luopumistuen saajaa.

Vastaava koronatilanteeseen liittyvä väliaikainen laki oli voimassa myös vuonna 2020. 

Miten toimin, jos minulla on oikeus luopumistukeen ja olen ansiotyössä?

Jos sinulle on maksettu luopumistukea keskeytyksettä 1.3.2021 jälkeen, jatkuu luopumistuen maksu normaaliin tapaan. Jos luopumistukesi on ollut keskeytettynä maaliskuulta 2021 tai myöhemmin, korjaamme luopumistuen maksuun takautuvasti 1.3.2021 lähtien. Luopumistukiin ei tehdä ansiotulojen määrästä johtuvia keskeytyksiä 1.3.–31.12.2021, vaan kaikki maksussa olevat luopumistuet maksetaan täysimääräisinä tältä ajalta.

Jos sinulle on oikeus luopumistukeen, mutta sen maksaminen ei vielä ole alkanut, koska teet ansiotyötä ja ansiotulosi ylittävät tulorajan, voit saada luopumistukea ansiotyöstäsi huolimatta ajalta 1.3.–31.12.2021. Voit hakea luopumistuen maksamista lähettämällä siitä meille erillisen pyynnön.

Lisätietoja luopumistuen ansiovalvonnan vaikutuksista voit kysyä eläkekäsittelystä 029 435 2305

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö