Ohita valikko

Ansionmenetyskorvaukset

Ansionmenetyskorvaus on turva tapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman työkyvyttömyyden varalle. Ansionmenetyskorvauksia ovat päiväraha, tapaturmaeläke ja kuntoutusraha.

Jos joudut tapaturman tai ammattitaudin vuoksi työkyvyttömäksi, voit saada enintään vuoden ajan päivärahaa. Jos työkyvyttömyys kestää yli vuoden ajan, korvaus maksetaan tapaturmaeläkkeenä. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksetaan päivärahan tai tapaturmaeläkkeen sijaan kuntoutusrahaa.


Päiväraha

Maksamme päivärahaa, jos olet tapaturmavamman tai ammattitaudin vuoksi työkyvytön vahinkopäivän jälkeen vähintään 3 peräkkäistä päivää. Päivärahaa ei makseta vahinkopäivältä. Päiväraha maksetaan takautuvasti.

Päivärahan käsittelyä varten tarvitsemme lääkärintodistuksen tai hoitomerkinnät tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta työkyvyttömyydestä.

Päivärahaa maksetaan

 • aikaisintaan vahinkopäivää seuraavasta päivästä alkaen
 • kaikilta viikonpäiviltä, myös pyhäpäiviltä
 • enintään vuoden ajan.

Päiväraha on verotettava etuus.

Päivärahaa voidaan maksaa, jos työkykysi on tapaturmavamman tai ammattitaudin vuoksi heikentynyt vähintään 10 prosenttia. Päivärahaa voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos et ole täysin työkyvytön. Arvioimme työkyvyn heikentymän lääketieteellisten selvitysten perusteella.

Lue lisää päivärahasta MATAL-oppaan kohdasta 4.4: Oppaat.

Päivärahan määrä

Päiväraha perustuu vahinkotapahtuman sattumishetken vuosityöansioon. Jos olet täysin työkyvytön, päivärahakorvaus on 1/360 vuosityöansioistasi. Voit laskea päivärahasi määrän Maatalousyrittäjän Mela-turvalaskurilla tai Apurahansaajan Mela-turvalaskurilla.

Jos vapaa-ajan tapaturma on sattunut ennen 1.1.2021 ja työnantajasi on maksanut sinulle sairausajan palkkaa vapaa-ajan tapaturmasta johtuvasta sairauslomastasi, vähennämme päivärahasta työnantajan maksaman sairausajan palkan osuuden. 1.1.2021 tai sen jälkeen sattuneissa vapaa-ajan tapaturmissa sairausajan palkkaa ei vähennetä päivärahastasi.

Päivärahasi määrään vaikuttaa, onko vakuutuksesi pakollinen vai vapaaehtoinen.

Pakollinen vakuutus

Jos sinulla on pakollinen vakuutus Melassa, huomioimme päivärahakorvauksessasi myös

 • työ- ja virkasuhdeansiot
 • muun yrittäjätoiminnan ansiot, jos olet vakuuttanut yritystoiminnan työtapaturma- ja ammattitautilain 188 §:n mukaisella vapaaehtoisella vakuutuksella.

Opiskelijan ja koululaisen päivärahasta on maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaissa omat säännöksensä. Myös vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle on päivärahasta omat säännökset.

Lue lisää muiden ansioiden huomioon ottamisesta MATAL-oppaan kohdasta 4.4.2.2: Oppaat.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Vapaaehtoisessa työajan vakuutuksessa päivärahakorvaus perustuu siihen vuosityöansioon, joka vahinkotapahtuman sattumishetkellä on merkattu vakuutussopimukseesi. Työ- ja virkasuhteen sekä muun yrittäjätoiminnan ansioita ei huomioida.

Vapaa-ajan vakuutuksen vuosityöansio on sama kuin työajan vakuutuksessa. Esimerkiksi jos sinulla on meillä pakollinen työajan vakuutus, vapaa-ajan vakuutuksesi päivärahakorvaus perustuu työajan vakuutuksesi vuosityöansioon. Työ- ja virkasuhteiden sekä muun yrittäjätoiminnan ansioita ei huomioida.

Vapaa-ajan vahingosta voit hakea korvausta myös Kelasta. Tee hakemus Kelaan 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.


Tapaturmaeläke

Jos työkyvyttömyytesi jatkuu vielä, kun vahinkotapahtumasta on kulunut vuosi, ansionmenetyskorvauksesi muuttuu tapaturmaeläkkeeksi. Tapaturmaeläke jatkuu niin kauan kuin työkyvyttömyys kestää.

Tapaturmaeläke on nostettavissa maksukuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Tapaturmaeläke on verotettava etuus.

Kenelle tapaturmaeläkettä voidaan maksaa?

Tapaturmaeläkkeen maksamisen lähtökohtana on, että työkykysi on heikentynyt vähintään 10 prosenttia ja ansiosi ovat alentuneet tapaturmavammasi tai ammattitautisi takia. Tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden aleneminen ovat osittaisia.

Pysyvä tapaturmaeläke voidaan myöntää vain silloin, kun

 • työtulo on pienennetty vahinkotapahtuman jälkeen ja
 • ammatillisen kuntoutuksen selvittelyt on tehty.

Ilmoita välittömästi Melaan, kun:

 • tapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden tilassa tapahtuu muutos
 • ammattitaudin tilassa tapahtuu muutos
 • tilan toiminta muuttuu
 • aloitat uuden työn tai yrittäjätoiminnan.

Jos olet jäänyt vanhuuseläkkeelle 63 vuotta täytettyäsi ja vahinkotapahtuma on sattunut työssä, jota olet tehnyt eläkkeellä ollessasi, oikeus tapaturmaeläkkeeseen päättyy täytettyäsi 68 vuotta tai viimeistään kolmen vuoden päästä vahinkopäivästä.

Tapaturmaeläkkeen määrä

Tapaturmaeläkkeen suuruus määräytyy vuosityöansion perusteella. Alle 65-vuotiaalle täysi tapaturmaeläke on  85 prosenttia vuosityöansiosta ja 65 vuotta täyttäneelle 70 prosenttia vuosityöansiosta.

Jos työnantajasi maksaa sinulle sairausajan palkkaa vapaa-ajan tapaturmasta johtuvasta sairauslomastasi, vähennämme tapaturmaeläkekorvauksestasi työnantajan maksaman sairausajan palkan osuuden.

Tapaturmaeläke tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä.

Lue lisää tapaturmaeläkkeestä MATAL-oppaan kohdasta 4.4.4: Oppaat.


Kuntoutusraha

Ansionmenetys ammatillisen kuntoutuksen ajalta korvataan päivärahan tai tapaturmaeläkkeen sijaan kuntoutusrahana.

Kuntoutusrahan määrä on yhtä suuri kuin päivärahan tai tapaturmaeläkkeen määrä.

Jos kuntoutus ei kuitenkaan estä sinua tekemästä työtä, kuntoutusraha määräytyy ansionmenetyksen perusteella.

Kuntoutusrahaa maksetaan myös ammatillisen kuntoutuksen jälkeen, kuitenkin enintään 6 kuukauden ajalta. Tällä tuetaan koulutuksen mukaisen työn hakemista.

Jos työnantajasi maksaa sinulle sairausajan palkkaa vapaa-ajan tapaturmasta johtuvasta sairauslomastasi, vähennämme kuntoutusrahakorvauksestasi työnantajan maksaman sairausajan palkan osuuden.

Lue lisää kuntoutusrahasta MATAL-oppaan kohdasta 4.4.6: Oppaat.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö