Ohita valikko

Esitysgrafiikka

Hyvä esitysgrafiikka tukee ja havainnollistaa esitettävää tietoa. Huolehdi siitä, että graafisen esityksen yleisilme on siisti ja yhdenmukainen. Esitysgrafiikassa huomioidaan saavutettavuus ja käytetään Melan värejä.

Melan toimisto-ohjelmien värimääritykset kuvattuna eri värisinä palloina. Pallojen sisällä on kerrottu värimääritysten värikoodit.

Käytämme toimisto-ohjelmissa yllä kuvattuja värejä. Värit on asetettu valmiiksi ohjelmien oletusasetuksiin.

Kaaviot

Kaaviot voivat olla esimerkiksi pylväs-, piirakka- tai pistekaaviomuotoisia.

Kaavioissa käytetään Calibri-fonttia. Kaavion otsikko sijoitetaan kuvion yläpuolelle ja lihavoidaan. Jätä otsikon ja kuvion väliin tilaa. Keskitä otsikko suhteessa kaavioon. Otsikon koko riippuu formaatista. Sen tulee aina olla riittävän erottuva muusta tekstistä.

Kaavioiden selitteissä, viivastoissa ja asteikossa käytetään tummansinistä (#06038D), harmaata (#707173) ja mustaa. Voit käyttää viivastossa yhtenäistä viivaa tai katko- tai pisteviivaa.

Pidä kaaviossa väljyyttä, jotta luettavuus säilyy. Jos sisältöä on paljon, mieti voisiko sen jakaa useampaan kaavioon yhden laajan kaavion sijaan. Saavutettavuuden näkökulmasta graafisille esityksille tulee kirjoittaa vaihtoinen seliteteksti (alt-teksti).

Voit käyttää kaaviossa alla olevan väriympyrän lisävärejä, jos Officen värimääritykset eivät riitä.

Piirakkakaavio, jossa on esitetty täydentäviä värejä.

Pylväskaaviot

Suosi esitystapaa, jossa pylväät ovat pystysuunnassa. Aseta viivasto vaakasuuntaiseksi.

Täytä pylväät riittävästi toisistaan erottuvilla väreillä.

Voit sijoittaa selitteet kaavion alle (keskitetysti) tai oikealle sivulle. Jätä riittävästi ilmaa selitteiden ja kaavion väliin.

Esimerkkikuva pylväskaaviosta.

Piirakkakaaviot

Valitse piirakkakaavion sektoreiden värit Melan Office-väreistä. Jos värit loppuvat kesken, voit käyttää väriympyrän lisävärejä. Varmista riittävä kontrasti sektoreiden välillä.

Aseta sektoreiden selitteet kaavion viereen oikealle puolelle (ks. esimerkki alla). Jätä riittävästi ilmaa selitteiden ja sektoreiden väliin. Voit käyttää kaaviossa kevyttä varjostusta. Jos selitteitä on paljon, yhdistä ne kaavioon viivoilla. Jos kirjoitat selitteen piirakkakaavion sisään, voit käyttää valkoista väriä. Huolehdi tällöin riittävästä kontrastista.

Esimerkkikuva piirakkakaaviosta.

Pistekaaviot

Huomioi pistekaavioiden asteikossa, viivastossa, selitteissä ja otsikoinnissa samat ohjeet kuin edellä. Valitse arvoa kuvaavan linjan väri Melan väreistä. Huomioi riittävä linjan paksuus. Käytä ensisijaisesti yhtenäistä linjaa. Jos on tarpeen erottaa eri linjat toisistaan, voit käyttää myös muita linjatyylejä. Huolehdi silloinkin, että yleisilme säilyy rauhallisena.

 

Esimerkkikuva pistekaaviosta.

Taulukot

Vältä jaettuja ja tyhjiä soluja. Taulukon ensimmäisessä solussa tulee aina olla sisältöä. Jos johonkin taulukon soluun ei tule sisältöä, voit laittaa siihen viivan.

Varmista, että sarakkeissa ja riveissä on riittävästi väljyyttä. Vältä hyvin leveitä taulukoita, jotta taulukot pysyvät selailtavina. Harkitse, jos voit jakaa sisältöä useampaan taulukkoon yhden suuren taulukon sijaan.

Taulukoiden fontti on Calibri vähintään koossa 11 pt. Käytä boldausta taulukon otsikkorivillä. Tasaa luvut oikeaan reunaan ja teksti vasempaan reunaan. Muista tuhaterottimet luvuissa.

Solujen kaikkia reunoja ei tarvitse näyttää (esim. lyhyissä taulukoissa). Erota kuitenkin otsikko- ja yhteensä-rivi muusta sisällöstä reunaviivalla. Reunaviivoissa voi käyttää väriä. Käytä yhtenäistä viivaa.

Käytä värejä harkiten. Voit korostaa jotain taulukon osaa, esimerkiksi otsikkoa värein. Käytä Melan värejä. Tavallisen taulukkosisällön on hyvä olla pääasiassa mustalla tai tummansinisellä. Jos käytät väriä taustassa, huolehdi, että luettavuus säilyy.

Esimerkkikuva taulukosta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö