Ohita valikko

Ostopalvelusitoumuksia myönnetty tänä vuonna yli 400

Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta on myönnetty tänä vuonna jo yli 400 ostopalvelusitoumusta. 500 euron arvoisen sitoumuksen on voinut saada talous- tai lainopilliseen neuvontaan tai jaksamisen tukemiseen. Yli 80 prosenttia tänä vuonna myönnetyistä sitoumuksista on haettu henkisen jaksamisen tukemiseen.

Viime vuonna vastaavana ajankohtana noin puolet sitoumuksista myönnettiin talousneuvontaan. Elokuusta 2017 alkaen Neuvo2020-palveluun tuli mukaan maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -osio, joka mahdollistaa laajempaa talousneuvontaa haasteellisessa tilanteessa oleville viljelijöille. Näin ollen talousneuvonta on ohjautunut pitkälti Neuvo-palvelun piiriin.

Viljelijöiden kynnys hakea apua madaltunut

Mikäli sitoumuksia haetaan loppuvuonna samaan tahtiin kuin alkuvuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana, kokonaismäärä voi kasvaa tänä vuonna jopa 1300 sitoumukseen. Viime vuonna sitoumuksia myönnettiin yhteensä noin 680 kappaletta. Vaikka osa talousneuvonnasta on ohjautunut Neuvo-palveluun, on sitoumusten määrä tänä vuonna selkeästi viime vuotta suurempi. Kevään vilkkaimpana viikkona Melaan on tullut yli 40 sitoumushakemusta.

Sitoumuksen myöntökriteereissä on tapahtunut muutosta viime vuoteen verrattuna. Nyt sama henkilö voi saada toisen sitoumuksen tilanteen jatkuessa haasteellisena. Jo lähes 120 henkilöä on tarvinnut toista sitoumusta.

Myös tilan töihin osallistuva ja tilasta vastuuta kantava perheenjäsen on tänä vuonna oikeutettu sitoumukseen. Uutena vaihtoehtona on saada sitoumus myös työnohjaukseen. Tätä mahdollisuutta on jo moni käyttänyt.

Jaksaminen usein äärirajoilla

Ostopalvelusitoumusten määrän kehitys kuvaa sitä tilannetta, jossa maatiloilla ollaan. Useissa viljelijäperheissä eletään erittäin haasteellista aikaa. Jaksamisen suhteen ollaan lähes äärirajoilla, eikä taloustilannekaan näytä hyvältä. Viime viikkojen uutiset maidonhinnan laskusta eivät ainakaan parantaneet tilannetta.

Noin kolmanneksessa jaksamisen tukemiseksi haetuista sitoumuksista syynä ovat taloushuolet. Sitoumusta haetaan, kun halutaan keskustella ammattiauttajan kanssa selviytymiskeinoista ja huolien aiheuttamasta stressistä, unettomuudesta tai ylirasittuneisuudesta. Isona ryhmänä ovat myös viljelijät, jotka hakevat apua pari- tai ihmissuhdeongelmiin. Joskus oma tai läheisen sairaus, tai vaikka äkillinen kuolemantapaus perheessä, aiheuttaa niin paljon stressiä, että sitä on hyvä purkaa ammattiauttajan avulla.

Hakeudu ajoissa avun piiriin

Ostopalvelusitoumus on vain yksi keino auttaa viljelijöitä, ei suinkaan ainoa. Olipa avun tarve sitten pieni tai suuri, yhteyttä kannattaa ottaa Välitä viljelijästä -projektin tai maakunnallisten hankkeiden työntekijöihin riittävän ajoissa. Näin mahdollisuudet löytää selviytymisen keinoja ja kartoittaa asiantuntija-avun tarvetta ovat parhaat. Kun asioihin tartutaan hyvissä ajoin, onnistutaan ehkäisemään ihmisten, tilojen ja eläinten joutumista syviin kriiseihin.

Lisätietoja: projektinvetäjä Pirjo Ristola p. 040 588 0744

Katso hanke- ja projektityöntekijöiden yhteystiedot Välitä viljelijästä -osiosta.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö