Ohita valikko

Vuoden 2022 indeksit ja elinaikakerroin

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit ja elinaikakertoimen vuodelle 2022.

Työeläkeindeksi

Työeläkeindeksiksi vahvistettiin 2691. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet, joten eläkkeisiin tulee ensi vuonna 2,28 prosentin korotus. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosent-tia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Palkkakeroin

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,501. Vuoteen 2021 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,46 prosenttia. Palkka-kerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Elinaikakerroin

Elinaikakerroin vuodelle 2022 on 0,94659. Elinaikakertoimella eläkkeiden määrä sopeutetaan eliniän pitenemiseen ja se lasketaan vuosittain 62 vuotta täyttävälle ikäluokalle.

Vuoden 2022 elinaikakerrointa sovelletaan vuonna 1960 syntyneiden vanhuuseläkkeisiin. Elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta voi paikata työskentelemällä pidempään.

Vuonna 1960 syntyneiden alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta 6 kuukautta ja elinaikakertoimen leikkauksen kompen-soiva tavoite-eläkeikä on 65 vuotta 9 kuukautta.

Elinaikakerroin vaikuttaa myös myönnettäviin osittaisiin vanhuuseläkkeisiin, työkyvyttömyyseläkkeisiin, työuraeläk-keisiin ja perhe-eläkkeisiin.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteista:
Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2022
Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2022

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö