Ohita valikko

Apua saaneita maatalousyrittäjiä jo yli tuhat

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projektin ja maakunnallisten hyvinvointihankkeiden kautta on tänä vuonna kohdattu jo yli tuhat haastavassa tilanteessa olevaa maatalousyrittäjää. Projekti- ja hanketyöntekijät ovat yhdessä yrittäjien kanssa etsineet ratkaisuvaihtoehtoja yrittäjän ongelmiin. Usein jo ulkopuolisen kanssa käyty luottamuksellinen keskustelu on auttanut jäsentämään ajatuksia uudelleen.

Maatalousyrittäjät ovat tänä vuonna voineet hakea apua vaikeisiin elämäntilanteisiin neljän Melan Välitä viljelijästä -projektityöntekijän sekä eri puolilla Suomea käynnissä olevien maaseudun hyvinvointihankkeiden työntekijöiden kautta. Avuntarpeet ovat olleet erilaisia ja joskus jo pelkkä keskustelu yrittäjän kanssa on riittänyt. Suurempiin haasteisiin on etsitty ratkaisukeinoja yhdessä muiden sidosryhmien kanssa.

– Joskus alkuun päästään jo sillä, että ryhdytään avaamaan rästissä olevia laskuja tai soitetaan yhdessä viljelijän kanssa ulosottomiehelle tai verottajalle. Joskus taas liikkeelle lähdetään jaksamiseen, sairauteen, eläkkeisiin, lasten huostaanottoon tai vaikka eläinten hoidon laiminlyöntiepäilyihin liittyvien avunsaantimahdollisuuksien etsimisestä, kertoo Välitä viljelijästä -projektin vetäjä Pirjo Ristola. Hän painottaa, ettei ketään jätetä yksin haasteidensa kanssa, ovat ne sitten suuria tai pieniä.

Ostopalvelusitoumuksia myönnetty jo 470

Keskusteluavun lisäksi maatalousyrittäjillä on ollut mahdollisuus hakea Melalta ostopalvelusitoumusta, jolla voi ostaa esimerkiksi terapiaa uupumuksen hoitoon tai asiantuntija-apua taloudellisiin ja juridisiin kysymyksiin. Tähän mennessä Mela on myöntänyt jo 470 ostopalvelusitoumusta. Lähes puolet sitoumuksista on myönnetty henkisen jaksamisen tukemiseen ja puolet talousneuvontaan. Juridiseen neuvontaan sitoumuksia on myönnetty reilut 20.

Henkisen jaksamisen haasteet tiloilla ovat hyvin monenlaisia. Ostopalvelusitoumuksilla avun piiriin on voitu ohjata maatalousyrittäjiä, jotka ovat kokeneet olevansa ahdistuneita, masentuneita, ylirasittuneita tai stressaantuneita. Sitoumuksen avulla myös purkamatta jääneitä traumoja on päässyt käsittelemään ammattiauttajan kanssa.

– Työ, jossa ollaan seitsemän päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa yhdessä, laittaa toisinaan myös parisuhteen koetukselle. Näihinkin haasteisiin on ollut mahdollista saada apua, samoin kuin sukupolvien välisten ristiriitatilanteiden purkamiseen, Ristola kertoo ja jatkaa, että tavoitteena on aina henkisesti hyvinvoiva maatalousyrittäjä.

Talousongelmista kärsineet tilat ovat saaneet maksusitoumuksilla apua muun muassa talouden kokonaistilanteen selvittämiseen sekä maksuvalmiuslaskelmien ja pankkien vaatimien lainanhoito-ohjelmien tai selviytymissuunnitelmien laatimiseen. Eli käytännössä apua on saanut siihen, että talous saadaan tasapainoon eri syistä johtuneiden talousongelmien jälkeen.

Apu tullut tarpeeseen – projekti saa jatkoa

Välitä viljelijästä -projektia on toteutettu hallituksen kriisipaketissa Melalle myöntämän miljoonan euron määrärahan ja lisäbudjetin panostuksen turvin. Hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2018 esitetään hankkeelle miljoonan euron määrärahaa, jonka avulla tarpeelliseksi ja tulokselliseksi osoittautunutta projektia voidaan jatkaa täysipainoisesti myös ensi vuonna.

– Vaikka yli tuhatta maatalousyrittäjää on jo voitu auttaa, on avuntarvitsijoita edelleen eikä ongelmia valitettavasti saada vuodessa ratkaistua. On tärkeää, että toiminnalle on saatu jatkoa, sillä näin haastavassa tilanteessa parhaita tuloksia saadaan pitkäjänteisellä työllä, joka keskittyy sekä välittömästi maatalousyrittäjien jaksamiseen vaikuttaviin tukitoimiin että ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön, Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari muistuttaa.

Lisätietoja:
projektinvetäjä Pirjo Ristola, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, Välitä viljelijästä -projekti (<linkki välitä viljelijästä -sivuun), p. 029 435 2274.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö