Ohita valikko

MYEL-työtulo metsästä

Vakuutuksesi perustuvat henkilökohtaiseen MYEL-työtuloosi.

Metsätyötulon määrä arvioidaan metsässä tehtyjen töiden ja metsähehtaarien perusteella. Työtulo ei ole sijoitustuloa metsästä vaan arvio vuosittaisesta työskentelyn arvosta metsänhoitotöissä ja johtotöissä.

Henkilökohtaisen työtulon suuruus määrittää Melan sinulle maksaman eläkkeen ja korvausten tason. Työtulo vaikuttaa myös muun muassa Kelan maksamiin etuuksiin, kuten äitiys-, vanhempain- ja sairauspäivärahaan. Myös vakuutusmaksut määräytyvät työtulosi mukaan.

Miten työtulo lasketaan metsästä?

Henkilökohtainen työtulosi muodostuu perustyötulosta ja mahdollisesta liitännäistoiminnasta.

Kun osallistut metsänhoitotöihin itse, työtulosi lasketaan metsän pinta-alan mukaan. Näin saatua työtuloa kutsutaan perustyötuloksi. Perustyötulo kuvaa metsänomistajan työpanoksen arvoa metsänhoitotöissä. Perustyötuloon lasketaan metsänhoitotyöt ja johtotyöt.

Perustyötuloa voidaan korottaa, jos osallistut metsänhoitotöihin tavanomaista enemmän ja haluat työtulosi vastaavan työskentelysi arvoa. Korotuksen perusteena voi olla esimerkiksi se, että teet itse hankintahakkuita tai isoja määriä uudistustöitä tai toimit päätoimisena metsätalouden harjoittajana.

Perustyötuloa voidaan alentaa, jos olet ulkoistanut kaiken metsänhoitotyön, metsäsi on sijaintinsa vuoksi erittäin huonotuottoinen tai et voi hoitaa sitä itse kaukaisen sijainnin vuoksi.

Jos tilallasi on useampi metsänomistaja, tilan työtulo jaetaan kaikkien omistajien kesken suhteessa työpanokseenne.

Koko tilan työtulo = Metsän pinta-alan mukainen työtulo + Metsätyöpäivät + Liitännäistoiminta

Henkilökohtainen työtulosi = Koko tilan työtulo / Työpanoksesi prosentteina

Työtulo liitännäistoiminnasta

Työtulossasi huomioidaan myös sellainen metsätalouden liitännäistoiminta, joka on maatalousverotettua. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi polttopuun myynti ja omalla metsätalouden kalustolla tehty koneurakointi.

Liitännäistoiminnasta huomioidaan työtulossasi työn osuus eli 20–50 prosenttia bruttotulosta.

Esimerkki

Metsänomistaja tekee pienimuotoista puunjatkojalostusta. Hän saa työstään bruttotuloa noin 5 000 euroa  vuodessa. Tuloa verotetaan maatalousverotuksessa. Toiminnasta tulee työtuloa arvion mukaan 20–50 prosenttia bruttotulosta eli 1000–2500 euroa vuodessa.

Muutokset työtulossa

Kun metsätilallasi tapahtuu muutoksia, ilmoita muutoksista meille hyvissä ajoin. Muutokset voivat vaikuttaa työtuloosi ja vakuutusmaksuihisi. Teemme muutokset vakuutuksiin aina ilmoituspäivästä lähtien, emme koskaan takautuvasti. Huolehdi siis muutosten ilmoittamisesta ajoissa. Lue muutosten ilmoittamisesta maatalousyrittäjät-osiosta.

Laske Mela-turvasi laskurilla

Kokeile oman metsätilasi pinta-alatiedoilla, millainen on oma Mela-turvasi. Työtulolaskurilla voit laskea työtulosi määrän sekä arvion Mela-turvasi vakuutusmaksusta.

Mela-turvalaskurilla voit laskea, miten työtulosi vaikuttaa eläkkeesi ja korvaustesi määrään. Laskuri antaa arvion tulevan eläkkeesi, Mela-sairauspäivärahan, MATA-tapaturmapäivärahan sekä ryhmähenkivakuutuskorvauksen määrästä. Saat myös arvion vakuutusmaksujesi määrästä.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö