Ohita valikko

Miten haen muutosta päätökseen?

Jos olet tyytymätön Melan antamaan valituskelpoiseen vakuutus- tai etuuspäätökseen, voit hakea siihen muutosta.

Päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa kerrotaan, miten muutosta haetaan. Kun olet tehnyt valituksen, selvitämme, voimmeko oikaista päätöksen. Jos emme voi oikaista päätöstä, lähetämme valituksesi käsiteltäväksi muutoksenhakulautakuntaan tai poronhoitajien sijaisapuasioissa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Päätöksestä valittaminen

Saat valitusosoituksen vakuutus- ja etuuspäätöksen liitteenä. Voit lukea sen myös alta. Lue valitusosoitus huolellisesti ja noudata siinä annettua määräaikaa. Mela-asiamies neuvoo sinua tarvittaessa valituksen laatimisessa. Ota häneen yhteys hyvissä ajoin, ettei valitusaika kulu umpeen.

Valitusosoitus: työeläkeasiat, eläkevakuutusasiat, työeläkekuntoutusasiat ja luopumistuki

Valitusosoitus: tapaturma- ja ammattitautiasiat, vahinkoasiat ja Mela-sairauspäiväraha

Voit halutessasi lähettää valituksesi

Huomaathan, että myös sähköisesti toimitettujen valitusten on oltava perillä ennen muutoksenhakuajan päättymistä.

Melan aukioloaika päättyy kello 16.00, uudenvuodenaattona ja kiirastorstaina kello 13.00.

Voit tehdä valituksesi valituslomakkeella. Lomake ei sovellu poronhoitajien sijaisapuasioihin eikä lomituspalveluasioihin.

Valitusasian käsittely muutoksenhakulautakunnissa ja vakuutusoikeudessa

Lisätietoja Melan antamasta päätöksestä tekemäsi valituksen käsittelystä saat työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta. Muutoksenhakulautakuntien päätöksistä valitetaan vakuutusoikeuteen.

Valittamisesta aiheutuvat kulut muutoksenhakulautakunnissa ja vakuutusoikeudessa

Oikeudenkäyntimaksu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta eivät peri sinulta maksua valitusasiasi käsittelystä.

Valitusasioiden käsittely vakuutusoikeudessa on yksityiselle muutoksenhakijalle pääsääntöisesti maksutonta. Lisätietoja oikeudenkäyntimaksusta: vakuutusoikeus.fi/muutoksenhakijalle.

Oikeudenkäyntikulut

Jos käytät asiamiestä tai avustajaa, sinulle saattaa syntyä kuluja. Vastaat itse asiamiehen tai avustajan käyttämisestä aiheutuvista kuluista, ellei sinulle ole myönnetty oikeusapua.

Sinulla saattaa olla mahdollisuus saada korvausta oikeudenkäyntikuluistasi Melalta. Tämä edellyttää, että valituksesi yhteydessä nimenomaisesti vaadit niiden korvaamista. Lisäksi edellytetään, että erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että joudut maksamaan oikeudenkäyntikulusi itse. Muutoksenhakuelin päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta valitusasian käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta: Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ja Vakuutusoikeus.

Muutoksenhaku maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluasioissa

Huomaa, että valitus Melan antamasta maatalouslomitusta koskevasta oikaisupäätöksestä toimitetaan suoraan hallinto-oikeuteen, ei Melaan. Päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa kerrotaan, mihin hallinto-oikeuteen valitus toimitetaan.

Valitus Melan antamasta turkistuottajien lomituspalveluja koskevasta oikaisupäätöksestä toimitetaan suoraan Vaasan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää muutoksenhausta:

Maatalousyrittäjän lomituspalvelut
Turkistuottajan lomituspalvelut
Poronhoitajien sijaisapu

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö