Ohita valikko

Tietoa eläkkeensaajalle

Tälle sivulle on koottu tietoa sinulle, joka saat jo työeläkettä.

Eläkkeen maksaminen

Myönteisen eläkepäätöksen saatuasi eläkkeesi maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille joka kuukauden toisena pankkipäivänä.

Eläkkeen maksupäivät 2024

3. tammikuuta
2. helmikuuta
4. maaliskuuta

3. huhtikuuta
3. toukokuuta
4. kesäkuuta

2. heinäkuuta
2. elokuuta
3. syyskuuta

2. lokakuuta
4. marraskuuta
3. joulukuuta

Jos olet muuttamassa tai tilinumerosi muuttuu, ilmoita siitä meille.

Tilinumeroni muuttui, mitä teen?

Muuta tilinumerosi tai ilmoita uusi tilinumero asiointipalvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisesti. Kirjalliseen ilmoitukseen vaaditaan seuraavat tiedot:

  • yhteystiedot
  • syntymäaika
  • IBAN-tilinumero ja pankin BIC
  • eläkkeensaajan allekirjoitus.

Jos allekirjoittajana on joku muu kuin eläkkeensaaja, liitä mukaan valtakirja tai kopio edunvalvontapäätöksestä.

Lähetä kirjallinen ilmoitus Melaan osoitteella Maatalousyrittäjien eläkelaitos, PL 16, 02101 Espoo.

Osoitteeni muuttui, mitä teen?

Ilmoita uusi osoitteesi Melaan joko asiointipalvelussa tai kirjallisella ilmoituksella osoitteeseen Maatalousyrittäjien eläkelaitos, PL 16, 02101 Espoo.

Ilmoituksessa tulee olla vanhat ja uudet osoitetietosi, syntymäaikasi ja allekirjoituksesi.

Eläkkeen maksaminen ulkomaille

Suomesta karttunut työeläke maksetaan kaikkiin maihin kansalaisuudesta riippumatta. Eläke välitetään suomalaisen pankin kautta ilmoittamallesi ulkomaiselle pankkitilille ja maksetaan vastaanottajamaan valuutassa.

Ulkomaille maksettavan eläkkeen verotukseen vaikuttavat muun muassa kansalaisuus, asumisen kesto ja verosopimukset. Lisätietoja ulkomaille maksettavan eläkkeen verotuksesta saat Verohallinnon nettisivuilta.

Ilmoita osoitetietosi aina vuosittain Melaan

Jos asut pysyvästi ulkomailla, sinun on eläkkeesi maksun jatkumiseksi vahvistettava tietosi meille vuosittain asumisilmoituksella. Jos saat meiltä vuosi-ilmoituksen mukana asumisilmoituksen täytettäväksi vuodenvaihteessa, palauta ilmoitus meille määräpäivään mennessä, vaikka olosuhteesi eivät olisi muuttuneet. Vaihtoehtoisesti voit vahvistaa tietosi asiointipalvelussamme, jos sinulla on kirjautumiseen tarvittavat suomalaiset pankkitunnukset. Näin nopeutat asumisilmoituksesi käsittelyä.

Lomakkeella tarkistamme ulkomailla asuvien eläkkeensaajiemme tiedot aiheettomien eläkemaksujen välttämiseksi. Eläkelaitos voi keskeyttää eläkkeen maksamisen, jos on syytä epäillä, ettei eläkkeensaaja enää täytä eläkkeen saamisen edellytyksiä. Niinpä eläkkeen maksu keskeytyy, jos emme saa asumisilmoitustasi määräpäivään mennessä. Maksu jatkuu heti, kun olemme saaneet ilmoituksesi.

Eläkkeen verotus

Työeläke on veronalaista tuloa. Eläkkeen ennakonpidätystä varten tarvitset eläkeverokortin, joka sinun kannattaa toimittaa Melaan heti, kun olet saanut meiltä eläkepäätöksen.

Pidätämme eläkkeestäsi veron verokortin ennakonpidätysprosentin mukaan ja tilitämme sen suoraan verottajalle.

Jos emme ole saaneet sinulta eläkeverokorttia, pidätämme eläkkeestä verottajan ohjeistuksen mukaisesti veroa 40 prosenttia. Palautamme liikaa pidätetyn veron osuuden, kun toimitat meille eläkeverokortin, joka on voimassa eläkkeen alkamispäivämäärästä lukien.

Voit tilata eläkeverokortin ja lukea lisää eläkkeen verotuksesta Verohallinnon nettisivuilta

Eläkeverokortin voi tilata myös verottajan valtakunnallisesta palvelunumerosta 029 497 000 tai käymällä henkilökohtaisesti verotoimistossa.

Sinun täytyy toimittaa eläkeverokortti Melaan, kun eläkkeesi alkaa. Jatkossa saamme tiedon eläkkeen ennakonpidätysprosentista suoraan verottajalta. Jos eläkkeesi muuttuu kesken vuotta tai haluat tarkistaa ennakonpidätysprosenttia alaspäin, tilaa verottajalta uusi eläkeverokortti.

Työeläkekortti

Kun jäät pysyvästi eläkkeelle, eli kun saat vanhuuseläkettä, työuraeläkettä, täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai luopumistukea, voit saada työeläkekortin. Työeläkekortti toimii todistuksena sinulle myönnetystä eläkkeestä. Monet yritykset ja palveluntarjoajat myöntävät alennuksia, kun näytät työeläkekortin yhdessä henkilöllisyystodistuksen kanssa.

Sähköinen työeläkekortti kulkee mukana puhelimessasi

Voit ladata Melan työeläkekortti -sovelluksen maksutta Android-puhelimelle GooglePlay -kaupasta ja Applen puhelimelle AppStoresta.

Latasitko jo sovelluksen Android-puhelimeesi? Vanha Android-sovellus on poistunut käytöstä ja sinun täytyy ladata uusi versio sovelluksesta. Löydät uuden sovelluksen Google Play-kaupasta nimellä Melan työeläkekortti 2024.

Toimi näin

Lataa sovellus puhelimeesi. Latauksen jälkeen tunnistaudu sovellukseen ja saat kortin käyttöösi. Voit käyttää sovellusta, jos olet Melan asiakas ja saat työsuhteeseen tai yrittäjätoimintaan perustuvaa vanhuuseläkettä, työuraeläkettä, luopumistukea tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä.

Perinteisen työeläkekortin voit tilata asiakaspalvelustamme puh. 029 435 2650 tai viestillä sähköisen asiointipalvelun kautta.

Työskentely eläkkeellä

Eläkkeellä ollessasi voit jatkaa työskentelyä, mutta sallitun työskentelyn määrässä voi olla rajoituksia sinulle myönnetystä eläkelajista riippuen. Eläkkeesi rinnalla karttuu uutta eläkettä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka.

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen rinnalla voit työskennellä vapaasti, eivätkä ansiot vaikuta työeläkkeen maksamiseen.

Vanhuuseläkkeen rinnalla karttuneen eläkkeen voit hakea maksuun, kun saavutat vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan.

Pakollinen MYEL-vakuutus päättyy automaattisesti vanhuuseläkkeen alkamiseen.

Vain maatalousyrittäjille

Jos haluat jatkaa maatalousyrittäjätyötäsi myös eläkkeellä, MYEL-vakuuttaminen ja sen kautta uuden eläkkeen kartuttaminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoiseen MYEL-vakuuttamiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Mela-asiamieheen.

Vanhuuseläkkeen rinnalla ei ole oikeutta lomituspalveluihin. Et siis voi saada lomittajaa vuosiloman ajalle. Et voi saada myöskään sijaisapulomitusta, mikäli sairastut. Lue lisää lomituksesta: maatalousyrittäjän lomituspalvelut.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ei ole rajoituksia työskentelyn suhteen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla karttuneen uuden eläkkeen saat maksuun, kun haet vanhuuseläkettä.

Työuraeläke

Työuraeläkkeen rinnalla saat vuonna 2023 ansaita 922,42 euroa kuukaudessa bruttona. Mikäli tämä raja ylittyy, eläkkeesi voidaan jättää lepäämään. Lue lisää eläkkeen lepäämään jättämisestä sivulta Työuraeläke.

Työuraeläkkeen rinnalla karttuneen eläkkeen voit hakea maksuun aikaisintaan silloin, kun eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke korvaa ansionmenetystä, kun et kykene hankkimaan ansiotuloja työskentelemällä. Tästä syystä sinulle on määritelty eläkepäätökselläsi ansiotuloraja, joka ei saa ylittyä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä voit ansaita enintään 40 prosenttia työkyvyttömyyden alkamista edeltäneestä keskiansiostasi ilman, että se vaikuttaa eläkkeeseesi. Osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana raja on 60 prosenttia. Ansiotuloraja on kuitenkin vähintään 922,42 euroa kuukaudessa kaikilla työkyvyttömyyseläkkeen saajilla (vuonna 2023).

Mikäli eläkepäätökselläsi ei ole ansiotulorajaa, ota yhteyttä Melaan. Jos ansiosi ylittävät ansiotulorajan, sinulle myönnetty työkyvyttömyyseläke voidaan jättää lepäämään tai lakkauttaa. Lue lisää työskentelystä työkyvyttömyyseläkkeellä sivulta Työkyvyttömyyseläke. MYEL-vakuutuksesi voi jatkua ansiotulorajan puitteissa, mikäli jatkat työskentelyä.

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla karttuneen uuden eläkkeen voit hakea maksuun aikaisintaan silloin, kun eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Vain maatalousyrittäjille: Toistaiseksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ei ole oikeutta lomitukseen. Kuntoutustuen rinnalla voi olla oikeus sijaisapulomitukseen kolmen vuoden ajan työkyvyttömyyden alkamisesta. Lue lisää lomituksesta: Maatalousyrittäjän lomituspalvelut.

Luopumistuki

1.7.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä luopumistuen ansiotuloraja poistettiin kokonaan 1.1.2022 alkaen. Ennen lakimuutosta luopumistuen ansiotuloraja oli 786 euroa kuukaudessa (vuonna 2022).

Kaupallisen maatalouden harjoittaminen ja metsätalouden hankintatöiden tekeminen ei ole sallittua luopumistuella ollessa.

Osa-aikaeläke

Jotta osa-aikaeläkkeesi voi jatkua, täytyy osa-aikatyösi jatkua samassa laajuudessa kuin eläkettä myönnettäessä. Maatalousyrittäjällä MYEL-toiminnan on pysyttävä siinä tasossa, jonka perusteella osa-aikaeläke myönnettiin.

Ilmoita Melaan, jos

  • maatalousyrittäjätoimintasi päättyy tai siinä tapahtuu muutoksia
  • aloitat uuden ansiotyön tai yrittäjätoiminnan (myös perhe- ja omaishoitotyö sekä luottamustoimet)
  • sinulle myönnetään tapaturma- tai liikennevakuutuslain mukainen korvaus tai aiemmin myönnetyn korvauksen määrä muuttuu
  • sinulle myönnetään uusi työeläke tai vastaava ulkomainen etuus.

Jos jäät tilapäisesti pois osa-aikatyöstä tai siirryt kokopäivätyöhön, osa-aikaeläke voidaan keskeyttää enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos siirryt pysyvästi kokoaikatyöhön tai jäät kokonaan pois töistä, oikeutesi osa-aikaeläkkeeseen päättyy.

Jos sinut lomautetaan, osa-aikaeläkkeesi lakkautetaan kuuden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Eläke voi alkaa uudelleen, jos lomautus päättyy kuuden kuukauden sisällä lakkautuksesta.

Jos ansiotulosi muuttuvat vähintään 15 prosenttia, eläkkeen määrä lasketaan uudelleen. Jos ansiot muutoksen jälkeen ovat alle 35 prosenttia tai yli 70 prosenttia eläkettä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta, osa-aikaeläkkeesi päättyy.

Vuosi- ja sairauslomat eivät vaikuta osa-aikaeläkeoikeuteen.

Vanhuuseläkkeelle voit jäädä oman ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä. Vanhuuseläkettä on haettava erikseen.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö