Ohita valikko

Maatalouslomitukseen ollaan tyytyväisiä, mutta maakuntauudistus huolestuttaa

Maatalouslomitusjärjestelmä on ollut monien muutospaineiden kohteena viime vuosina. Leikkauksiltakaan ei ole säästytty valtion talouden säästötalkoissa. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela teetti Kantar TNS Agri Oy:llä lomituspalvelujen asiakastyytyväisyystutkimuksen osana Maatilojen kehitysnäkymät 2025 -tutkimusta. Sekä järjestelmän että alan haasteista huolimatta lomituspalveluihin ollaan tyytyväisiä. Kokonaisuutena kyselytutkimuksen tulokset ovat parantuneet vuodesta 2016 vuoteen 2018. Yrittäjät antoivat lomituspalveluille yleisarvosanan 8 ja tyytyväisyys oli hienoisessa nousussa (2016: 7,8). Huolenaiheena hyvästä tyytyväisyyskehityksestä huolimatta näyttää olevan se, että maakuntauudistuksen pelätään heikentävän lomituspalveluiden saatavuutta ja toimivuutta.

Tyytyväisyys lomituspalveluihin lisääntynyt

Mela on kysellyt maatalouslomituksen asiakkaiden tyytyväisyyttä lomituspalveluiden toimintaan säännöllisesti vuodesta 2006 lähtien. Lomitusjärjestelmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja mahdollistaa maatalousyrittäjien välttämättömän 24/7 -työstä irtaantumisen palautumisen ja sairauden aikana. Myös perheen ja työn yhteensovittaminen mahdollistetaan toimivalla lomitusjärjestelmällä.

–Näin saamme myös jatkajia elinkeinon piiriin, korostaa yksikönpäällikkö Päivi Wallin Melan vakuutus- ja hyvinvointiyksiköstä.

Maatalousyrittäjät ovat tyytyväisiä lomitushallinnon asiakaspalveluun, hallinnon tavoitettavuuteen ja tiedonsaannin riittävyyteen sekä selkeyteen. Kaikissa osa-alueissa tyytyväisyys oli hieman lisääntynyt (arvosanat 7,8 – 8,0) vuoteen 2016 verrattuna.

–On hienoa, että yrittäjien tyytyväisyys lomituspalveluun on näin hyvällä tasolla. Lomituspalvelu koetaan usein yrittäjien keskuudessa tärkeimmäksi työssäjaksamista ja hyvinvointia tukevaksi palveluksi, toteaa Wallin.

Kyselyssä lomittajat saivat parhaimmat arvosanat arvioiduista lomituspalveluiden toimijoista. Kunnan ja ostopalvelulomittajan ammattitaitoon oltiin yhtä tyytyväisiä. Yleisarvosanaksi heille annettiin 8,2.

Heikentääkö maakuntauudistus palveluiden saatavuutta ja toimivuutta?

Maakuntauudistuksen myötä maatalousyrittäjien lomituspalvelut ja niiden hallinnointi siirtyy maakuntien ja perustettavan Valtion lupa- ja valvontaviraston hoidettavaksi. Mela hoitaisi jatkossa poronhoitajien sijaisavun ja turkistuottajien lomituspalvelun.

Tutkimuksessa kysyttiin kuinka yrittäjät kokevat maakuntauudistuksen vaikuttavan lomituspalveluiden saatavuuteen ja toimivuuteen. Noin 35 % vastanneista uskoi, että uudistus heikentää palveluita. 6 % uskoi, että palvelu paranee.

Eri tuotantosuunnat huomioiden kriittisimmät vastaukset tulivat lypsykarjatilallisilta. Alueelliset erot tuloksissa eivät olleet merkittäviä.

Lomituksen paikallisyksiköille kiitokset pitkäjänteisestä ja hyvästä työstä

Melan, muidenkin alan sidosryhmien ja toimijoiden puolesta on aihetta kiittää lomituksen paikallisyksiköitä pitkäjänteisestä, asiakaslähtöisestä ja hyvästä yhteistyöstä asiakkaidemme elinkeinon tukemiseksi.

Lomitusjärjestelmä on ollut viime vuosina erilaisten muutosten, säästölakien ja muiden paineiden alla. Hyvää työtä on näistä huolimatta tehty hyvässä yhteistyössä asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa.

–Tätä hyvää vuoropuhelua ja yhteistyötä tarvitaan myös lomituksen maakuntauudistuksen toteutuksessa niin, että yhteisten asiakkaidemme palveluiden saatavuus ja laatu turvataan myös muutostilanteessa, korostaa Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Päivi Wallin, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö, puh. 040 740 4728

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö