Ohita valikko

Usein kysyttyä eläkkeistä

Täältä löydät vastaukset usein kysyttyihin eläkekysymyksiin.

Eläkkeen hakeminen

Milloin voin jäädä eläkkeelle?

Vanhuuseläkkeelle voit jäädä aikaisintaan, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi mukaisen vanhuuseläkeiän. Esimerkiksi vuonna 1958 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta. Voit tarkistaa oman alimman vanhuuseläkeikäsi ja eläkkeelle jäämisen ajankohdan vaikutukset eläkkeesi määrään vanhuuseläkesivulta.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voit jäädä, kun olet täyttänyt syntymävuotesi mukaan määräytyvän osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäämisen ajankohta vaikuttaa lopullisen vanhuuseläkkeen määrään, ja ajankohdasta riippuen eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys ja/tai lykkäyskorotus. Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

Työuraeläke voidaan myöntää 63-vuotiaalle, jonka työkyky on heikentynyt ja joka on tehnyt vähintään 38 vuotta raskasta ja kuluttavaa työtä ja työ jatkuu tai sen päättymisestä on alle vuosi. Lue lisää työuraeläkkeestä.

Olen jäämässä eläkkeelle. Mitä minun pitäisi tehdä?

Eläkettä pitää aina hakea kirjallisesti täyttämällä kyseisen eläkelajin mukainen hakemuslomake. Palauta täytetty eläkehakemus Melaan, Mela-asiamiehelle tai Kelaan.

Vanhuuseläkettä, osittaista vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustuen jatkoa voi hakea myös sähköisesti asiointipalvelussamme.

Voit lukea eri eläkelajeista ja niiden hakemisesta Eläketurva-osiosta.

Riittääkö, että ilmoitan teille puhelimitse, että olen jäämässä eläkkeelle?

Ei riitä. Eläkettä pitää aina hakea kirjallisesti täyttämällä hakemuslomake.

Olen ollut työssä myös valtion, kunnan tai kirkon palveluksessa, haenko noista töistä karttunutta eläkettä erikseen?

Julkisen alan (valtio, kunta tai seurakunta) eläkkeitä haetaan samalla lomakkeella kuin muitakin eläkkeitä. Riittää, että lähetät eläkehakemuksesi Melaan. Mela toimittaa hakemuksen tarvittaessa eteenpäin.

Miten toimin, jos haluan hakea sekä työeläkettä että kansaneläkettä? Täytänkö kaksi eri hakemusta?

Voit hakea sekä työeläkettä että kansaneläkettä samalla hakemuksella. Jos toimitat hakemuksen Melaan ja haet kansaneläkettä, toimitamme hakemuksen eteenpäin Kelaan. Samoin Kela toimittaa hakemuksesi Melaan, jos haet myös työeläkettä.

Eläkkeen määrä

Mikä on tulevan eläkkeeni määrä?

Työeläkeotteeltasi näet, kuinka paljon sinulle on kertynyt eläkettä työsuhteistasi ja yrittäjätoiminnastasi. Voit katsoa työeläkeotteesi asiointipalvelusta.

Jos työeläkkeesi määrä on pieni, voit olla oikeutettu myös kansaneläkkeeseen. Tällöin kokonaiseläkkeesi muodostuu työskentelyn perusteella karttuneesta työeläkkeestä sekä kansaneläkeosuudesta.

Voit itse vaikuttaa työeläkkeesi määrään pitämällä työurasi aikana MYEL-vakuutuksesi työtulon sopivalla tasolla. Myös se, milloin jäät eläkkeelle, vaikuttaa eläkkeesi määrään. Jos olet esimerkiksi saanut osittaista vanhuuseläkettä ennen ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää, se vaikuttaa lopullisen vanhuuseläkkeesi määrään pienentävästi. Lue lisää eläkkeen karttumisesta.

Voinko saada jostain lisää eläkettä, jos eläkkeeni jää mielestäni liian pieneksi?

Jos työeläkkeesi on pieni, voit hakea kansaneläkettä. Voit saada kansaneläkettä vanhuuseläkkeenä, kun olet täyttänyt 65 vuotta. Eläkettä voi hakea varhennettuna tai lykättynä. Lue Kelan sivulta lisää Kelan vanhuuseläkkeestä.

Jos olet hakenut tai saat Melasta työkyvyttömyyseläkettä, voit olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen myös Kelasta. Lue Kelan sivulta lisää Kelan työkyvyttömyyseläkkeestä.

Kelasta voit tarkistaa myös, onko sinulla oikeutta eläkkeensaajan asumistukeen, yleiseen asumistukeen tai eläkettä saavan hoitotukeen.

Miksi eläkettä on tullut tililleni 100 euroa vähemmän kuin viime kuussa saamassani eläkepäätöksessä luvattiin?

Eläkkeestäsi on voitu pidättää veroa. Jos olet toimittanut eläkeverokortin, olemme pidättäneet eläkkeestäsi veron osuuden verokorttisi mukaisesti. Mikäli et ole toimittanut eläkeverokorttia, olemme pidättäneet eläkkeestäsi verottajan ohjeistuksen mukaisesti 40 prosenttia veroa.

Eläkkeestä voidaan pidättää myös maksamattomia MYEL-vakuutusmaksuja. Lain mukaan maksamattomia työeläkevakuutusmaksuja voidaan vähentää enintään kolmasosa nettoeläkkeen määrästä. Ilman eläkkeensaajan suostumusta eläkkeestä voidaan kuitata myös aiemmin aiheettomasti maksettujen eläkkeiden osuutta enintään 1/6 nettoeläkkeen määrästä.

Miksi eläkkeestäni on mennyt 40 % veroa? Miten saan sen takaisin?

Jos et ole toimittanut meille verokorttia, eläkkeestäsi pidätetään verottajan ohjeistuksen mukaisesti 40 prosenttia veroa. Eläkettä varten tarvitset oman verokortin. Palkkatuloa varten laskettu verokortti ei kelpaa eläketulon verotuksessa. Voit saada aiheettomasti pidätetyn veron takaisin, kun toimitat meille eläkeverokortin, joka on voimassa eläkkeesi alkamisesta lähtien. Liikaa pidätetyn veron osuus hyvitetään sinulle viimeistään veronpalautusten yhteydessä.

Eläkkeesi voi alkaa ennen eläkepäätöksen saamista. Tältä niin sanotulta takautuvalta ajalta pidätetään 40 prosenttia veroa verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Takautuvasta eläkkeestä liikaa pidätetyn veron voit saada takaisin, mikäli toimitat Melaan verokortin, jonka voimassaolo alkaa eläkkeen alkamisajankohdasta.

Minulla on ollut aikaisemmin maksussa vanhuuseläke (MYEL) ja luopumistuki (täydennysosa). Miksi eläkkeeni pieneni, kun täytin 65 vuotta? Voinko saada mistään lisää eläkettä, kun eläkkeeni jää näin pieneksi?

Luopumistuen täydennysosa vastaa kansaneläkkeen osuutta ja sen maksaminen päättyy, kun saavutat kansaneläkkeeseen vanhuuseläkkeenä oikeuttavan iän eli 65 vuotta. Tämän jälkeen voit hakea kansaneläkettä vanhuuseläkkeenä Kelasta.

Alimmassa vanhuuseläkeiässäsi vanhuuseläkkeenä jatkunut luopumistuen perusmäärä sisältää vain MYEL-vakuutetusta työstäsi karttuneen eläkkeen. Jos olet työskennellyt myös muualla, mutta muusta työstä karttunut eläkkeesi on luopumistuen täydennysosaa pienempi, sinun kannattaa hakea muiden eläkelakien mukaan karttunut eläke maksuun vasta täytettyäsi 65 vuotta. Jos haet muiden eläkelakien mukaista eläkettä ennen kuin täytät 65 vuotta, lakkauttaa niiden myöntäminen täydennysosan maksamisen.

Saan Melasta työeläkettä. Jouduin onnettomuuteen ja nyt eläkkeeni määrä pienentyi. Miksi?

Työeläkettä voivat vähentää ns. ensisijaiset etuudet, joita ovat mm. tapaturma- ja liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain mukaan maksettavat ansionmenetyskorvaukset. Jos työeläkkeeseen tulee tehtäväksi vähennys ensisijaisen korvauksen perusteella, saat asiasta eläkepäätöksen, jossa kerrotaan miksi eläkkeen määrä muuttuu.

Eläkkeen maksaminen

Saan Melasta vanhuuseläkettä. Onko eläkkeessäni mukana eläkekertymät myös muusta työstä?

Lähtökohtana on, että Melan maksamassa vanhuuseläkkeessä on mukana eläkekertymät kaikista työuran aikaisista ansioista, sekä palkka- että yrittäjätyöstä. Eläkepäätöksen liitteenä olet saanut eläkettäsi koskevan laskelman, josta voit tarkistaa, mistä eläkkeesi koostuu.

Olet kuitenkin voinut ottaa vanhuuseläkkeen maksuun vain osasta työurasi aikaisista töistä tai eläkettä ei muusta syystä ole vielä ollut mahdollista myöntää kaikista töistä. Ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä alkaneesta työsuhteesta karttuneen eläkkeen voit hakea maksuun heti kyseisen työsuhteen päätyttyä.

Vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuneen eläkkeen voit hakea maksuun eläkevakuuttamisen yläikärajan täytyttyä.

Minulla on uusi tilinumero, mihin voin ilmoittaa sen?

Voit ilmoittaa uuden tilinumeron tai muuttaa tilinumeroasi asiointipalvelussamme. Muista täyttää asiointipalvelun Pankkitiedot-kohtaan sekä BIC-tunnus että IBAN-tilinumero.

Milloin Melan eläkkeet maksetaan?

Maksamme eläkkeet ja kuntoutusetuudet kerran kuukaudessa, aina kuukauden toisena pankkien aukiolopäivänä.

Jos eläke myönnetään takautuvasti, maksamme ensimmäisen maksuerän mahdollisimman pian eläkepäätöksen saatuasi. Ensimmäinen maksupäivä on ilmoitettu eläkepäätöksessä.

Tarkat päivämäärät ja lisätietoja eläkkeen maksamisesta löydät Tietoa eläkkeensaajalle -sivulta.

Läheiseni sai teiltä eläkettä. Miten toimin nyt, kun hän kuoli? Peritäänkö kuolleelle maksettu eläke takaisin?

Ilmoita läheisesi kuolemasta Melaan mahdollisimman pian. Saamme kuolintiedon myös Digi- ja väestötietovirastosta, mutta ilmoitusten viiveiden vuoksi saatamme joutua perimään aiheettomasti maksettua eläkettä takaisin.

Eläkkeensaajalla on oikeus vielä kuolinkuukauden eläkkeeseen. Mikäli eläkettä on ehditty maksaa kuolinkuukauden jälkeen (esim. eläkkeensaaja on kuollut 29.1.2021 ja helmikuun 2021 eläke on ehditty maksaa), pyydämme aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisin ensisijaisesti eläkkeensaajan pankista. Mikäli pankki ei pysty palauttamaan eläkettä, olemme yhteydessä kuolinpesään.

Eläkkeen rinnalla työskentely

Voinko tehdä töitä eläkkeellä ollessani ja kuinka paljon?

Vanhuuseläkkeen rinnalla saat työskennellä vapaasti. Jos jatkat maatalousyrittäjän, poronhoitajan tai kalastajan työtä eläkkeellä ollessasi, voit kartuttaa itsellesi lisää eläkettä ikäluokkasi vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka ottamalla eläkkeesi rinnalle vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen. Jos työskentelet eläkkeen rinnalla, voit tapaturmien varalle ottaa myös pelkän vapaaehtoisen MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.

Työkyvyttömyyseläkkeessä on ansiotuloraja. Ansiotuloraja on vuonna 2024 vähintään 976,59 euroa kuukaudessa (bruttona). Mikäli sinulle on vahvistettu tätä korkeampi henkilökohtainen ansiotuloraja, se on kerrottu eläkepäätökselläsi. Ansioiksi lasketaan työeläkevakuutetut ansiot, joita seurataan kuukausitasolla. Ansiotulorajan ylittyminen voi johtaa työkyvyttömyyseläkkeen keskeyttämiseen ja aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperintään.

Luopumistuella ollessasi voit tehdä palkkatöitä tai harjoittaa pienimuotoista yrittäjätoimintaa. Luopumistuella ei enää 1.7.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan ole ansiotulorajaa, mutta luopumistuen edellytyksenä on, että luovut kaupallisen maatalouden tai porotalouden harjoittamisesta sekä metsätalouden hankintatöistä. Voit tehdä metsän käyttöä ja hoitoa edistäviä töitä rajatusti. Tarkista, mitkä ovat sallittuja metsätöitä.

Voit lukea tarkemmin eläkkeen rinnalla työskentelystä osiosta Tietoa eläkkeensaajalle.

Mitkä ansiot huomioidaan työkyvyttömyyseläkkeen ja työuraeläkkeen rinnalla?

Ansiotulorajan valvonnassa huomioidaan työeläkevakuutetut ansiot. Yrittäjätoiminnassa huomioidaan MYEL- tai YEL-vakuutuksen työtulo kuukausitasolla. Myös työeläkevakuutetut luottamustoimien palkkiot sekä perhe- ja omaishoitajan palkkiot huomioidaan ansiotulorajan valvonnassa. Pääomatuloja, vuokratuloja, osinkotuloja, korkotuloja tai maatalouden viljelytukia ei oteta huomioon.

Mitkä ansiot huomioidaan luopumistuella ollessa?

1.7.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä luopumistuen ansiotuloraja poistettiin kokonaan 1.1.2022 alkaen. Ennen lakimuutosta luopumistuen ansiotuloraja oli 786 euroa kuukaudessa (vuonna 2022).

Ennen lakimuutosta luopumistuen ansiotulorajan valvonnassa huomioitiin palkka- ja yrittäjätulot sekä yksityisistä luottamustoimista saadut palkkiot. Yrittäjätoiminnan osalta kuukausikohtaiseksi ansioksi katsottiin YEL-vakuutuksen vuosityötulon kahdestoistaosa.

Kunnallisista luottamustoimista saadut tulot (esim. omaishoitajan palkkio) eivät olleet luopumistuen rinnalla ansiotulorajan alaisia tuloja. Ansiotuloiksi ei laskettu myöskään pääomatuloja, kuten vuokra-, osinko- ja korkotuloja tai verottomia ansioita, kuten kilometrikorvauksia ja päivärahoja.

Kaupallisen maatalouden harjoittaminen ja metsätalouden hankintatöiden tekeminen ei ole sallittua luopumistuella ollessa.

Työkyvyttömyyseläke

Työkykyni on alentunut. Mitä teen?

Mela-sairauspäivärahasta saat turvaa sairauden, kuten kausiflunssan, aiheuttaman työkyvyttömyyden varalle.

Jos sinulla on vamma tai sairaus, joka uhkaa työkykyäsi, sinun kannattaa selvittää mahdollisuuksiasi ammatilliseen työeläkekuntoutukseen. Työeläkekuntoutuksella sinua voidaan auttaa jatkamaan työssä sairauden aiheuttamista rajoitteista huolimatta.

Jos sinulla on vaikeuksia jatkaa työssäsi tapaturman tai ammattitaudin vuoksi, sinulla voi olla mahdollisuus MATA-työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen.

Sinulle voidaan myöntää työkyvyttömyyseläke, jos et ole vielä täyttänyt ikäluokkasi alinta vanhuuseläkeikää. Oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan terveydentilan ja sosiaalis-taloudellisten seikkojen perusteella. 60 vuotta täyttäneellä työkykyä arvioidaan vain omaan ammattiin, kun taas sitä nuoremmilla huomioidaan myös mahdollisuudet hankkia ansiotuloja muistakin töistä.

Mela maksaa minulle työkyvyttömyyseläkettä. Minkä ikäisenä työkyvyttömyyseläkkeeni muuttuu vanhuuseläkkeeksi?

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi ilman erillistä hakemusta alimmassa vanhuuseläkeiässäsi. Vanhuuseläkeikäsi saattaa olla muun ikäluokan vanhuuseläkeiästä poikkeava riippuen siitä, milloin työkyvyttömyytesi on alkanut.

 • Jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2017 tai sen jälkeen, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä.
 • Jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuosina 2006–2016, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. kun täytät 63 vuotta.
 • Jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2005 tai aiemmin, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi kun täytät 65 vuotta.

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttunut eläke pitää hakea maksuun erikseen, kun eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos työsuhteessa tehty työ jatkuu myös vanhuuseläkkeen rinnalla, voit hakea siitä karttuneen eläkkeen maksuun työsuhteen päättymisen jälkeen.

Miten vakuutuslääkäri voi tietää työkyvystäni minua näkemättä?

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan kaikkien hakijoiden kohdalla kirjallisten lääketieteellisten selvitysten perusteella. Hoitavan lääkärin tehtävä on todeta työ- ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, kirjata lääketieteelliset löydökset mahdollisimman tarkasti sekä laatia hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Hoitavilta lääkäreiltä ei edellytetä työeläkelainsäädännössä määriteltyjen työkyvyttömyysperusteiden tuntemusta tai muutoksenhakuelinten määrittämien ratkaisukäytäntöjen hallintaa, joten heillä ei välttämättä ole tietoa työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisulinjoista.

Hoitava lääkäri tekee hakijan työkyvystä oman arvionsa, joka ei sido työeläkelaitosta tai muutoksenhakuelimiä. Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärillä ja eläkeratkaisijalla on eläkeasian käsittelyssä käytettävissä enemmän tietoa esimerkiksi hakijan työskentelystä kuin hoitavalla lääkärillä. Asiantuntijalääkärijärjestelmän tarkoituksena on ylläpitää yhdenmukaisuutta ja tasapuolista kohtelua eri hakijoiden välillä ja varmistaa, että samankaltaiset hakijat saavat samanlaisen ratkaisun hakemukseensa. Viime kädessä puolueeton muutoksenhakujärjestelmä varmistaa yhdenvertaisen kohtelun.

Työkyvyttömyyseläkehakemukseni hylättiin. Mitä teen?

Jos olet tyytymätön eläkepäätökseen tai sen perusteluihin, voit hakea siihen muutosta. Lue lisää muutoksenhausta.

Työkyvyttömyyseläkehakemus voidaan hylätä, vaikka työkyky omaan ammattiin olisi alentunut, jos sinulla voidaan arvioida olevan työkykyä vielä muihin töihin. Mikäli tällaista työtä ei ole saatavilla, voit olla oikeutettu saamaan työttömyysetuutta. Lue lisää työttömyysetuudesta Kelan sivuilta.

Pitkäaikaistyöttömälle voidaan myöntää vanhuuseläke hieman aikaisemmin kuin muille. Lue lisää pitkäaikaistyöttömän vanhuuseläkkeestä Kelan sivuilta.

Voit tarkistaa Kelasta, oletko oikeutettu toimeentulotukeen. Toimeentulotuki on viimesijainen tuki, joka on tarkoitettu henkilölle, jolla ei ole oikeutta muihin etuuksiin. Lue lisää toimeentulotuesta.

Perhe-eläke

Kuka voi saada leskeneläkettä?

1. Jos sinulla on tai on ollut yhteisiä lapsia puolisosi kanssa, voit saada perhe-eläkkeen leskeneläkkeenä, kun:

 • olit puolisosi kanssa avioliitossa ja avioliitto oli solmittu ennen puolisosi 65-vuotispäivää.

2. Jos sinulla ei ole ollut yhteistä lasta puolisosi kanssa, voit saada leskeneläkettä, kun:

 • olit puolisosi kanssa avioliitossa ja avioliitto oli solmittu ennen puolisosi 65-vuotispäivää ja
 • olet ollut liiton solmimishetkellä alle 50-vuotias (tätä edellytystä ei sovelleta naisleskeen, jos avioliitto oli solmittu ennen 1.7.1990) ja
 • liittonne oli kestänyt vähintään viisi vuotta ja
 • olit puolisosi kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä vähintään 3 vuotta.

3. Avopuolisona voit saada leskeneläkettä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • asuit yhdessä puolisosi kanssa vähintään viisi vuotta ennen hänen kuolemaansa
 • yhteistaloutenne oli alkanut puolisosi ollessa alle 65-vuotias
 • sinulla on puolisosi kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi, joka on asunut ainakin osittain samassa taloudessa kanssanne
 • sinä tai puolisosi ette ole avioliitossa toisen henkilön kanssa.

Lisätietoja perhe-eläkkeestä.

Voiko saamani leskeneläkkeen määrä myöhemmin muuttua?

Leskeneläkkeen määrään vaikuttavat lasten lukumäärä ja lesken omat eläkkeet tai ansiotulot.

Jos perhe-eläkkeen saajana on vain leski, eläkkeen määrä voi muuttua joko puolen vuoden kuluttua puolison kuolemasta tai siinä vaiheessa, kun leskelle myönnetään oma työeläke.

Jos perhe-eläkettä maksetaan myös lapsille, leskeneläke tarkistetaan siinä vaiheessa, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

Tämä niin sanottu leskeneläkkeen vähennys voi pienentää leskeneläkettä jopa niin, että leskeneläkettä ei jää lainkaan maksettavaksi.

Tarkistukset tehdään automaattisesti.

 

Olen jäämässä vanhuuseläkkeelle. Vaikuttaako tämä leskeneläkkeeseeni?

Jos olet yksin perhe-eläkkeen saajana, on leskeneläkettä jo aiemmin tarkistettu oman laskennallisen työeläkkeesi perusteella. Kun sinulle myönnetään vanhuuseläke, tehdään tarkistus uudestaan ja sinulle lähetetään uusi päätös leskeneläkkeestä, mikäli perhe-eläkkeen määrä muuttuu

Olen menossa uusiin naimisiin. Miten leskeneläkkeelleni käy?

Jos alle 50-vuotias leski avioituu uudestaan, maksetaan hänelle kertasuorituksena kolmen vuoden leskeneläke. Ilmoita avioitumisestasi meille mahdollisimman pian.

Jos avioidut täytettyäsi 50 vuotta, uusi avioliitto ei vaikuta leskeneläkkeeseesi.

Luopumistuki

Kuinka kauan täydennysosaa maksetaan, ellei muuta eläkettä ole tai ellei sitä hae maksuun?
Luopumistuen täydennysosa vastaa kansaneläkkeen osuutta kokonaiseläkkeestäsi. Täydennysosaa maksetaan Melasta siihen saakka, kunnes täytät 65 vuotta ja voit hakea kansaneläkettä vanhuuseläkkeenä Kelasta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö