Ohita valikko

Usein kysyttyä maatalouslomituksesta

Lomituksen järjestäminen

Olen tehnyt tilakaupat viime keväänä. Nyt sairastuin ja tarvitsisin sijaisen tekemään työni. Mitä minun pitää tehdä?

Jos et vielä tiedä, oletko oikeutettu lomituspalveluihin, sinun kannattaa ihan ensimmäiseksi olla yhteydessä omaan paikallisyksikköösi. Jos tiedät, että sinulla on sijaisapuoikeus, tee kirjallinen sijaisapuhakemus esimerkiksi Lomitusnetissä. Lomitusnettiä voit käyttää, jos sinulla on henkilökohtaiset pankkitunnukset.

Mitä teen, kun paikallisyksikkö ei pysty järjestämään lomittajaa, vaikka olen sairas ja minulla on oikeus sijaisapuun?

Voit miettiä, tunnetko jonkun, joka voisi toimia tilapäisenä lomittajana sijaisapusi ajan ja ehdottaa sitten, että paikallisyksikkö pyytää häntä tilapäiseksi lomittajaksi. Paikallisyksikön velvollisuus on tehdä kaikki voitavansa sijaisavun järjestämiseksi, kun sinulla on sijaisapuoikeus.

Jos opastan uutta lomittajaa tilani töihin lomani alussa, kuluttaako opastuspäivä vuosilomapäiviäni?

Jos olet etukäteen sopinut paikallisyksikön kanssa opastuspäivästä, se ei kuluta vuosilomapäiviäsi. Usein kuitenkin puolikas päivä riittää opastukseen. Jos uusi lomittaja tarvitsee pidempää perehdytystä, suunnittele lomittajan perehdytys yhdessä paikallisyksikön kanssa. Voit ottaa useitakin lomittajia yhtä aikaa perehdytettäväksi. Mitä useampi lomittaja tuntee tilasi työt, sitä varmemmin saat lomittajan myös äkillisessä sijaisaputilanteessa.

Vuosilomani aikana oli lomittaja vahingossa lypsänyt ummessa olleen lehmän tankkiin. Lehmälle oli annettu antibioottihoito umpeenlaiton yhteydessä. Antibioottimaito pilasi tankillisen maitoa. Kuka korvaa pilaantuneen maidon?

Tee vahingonkorvaushakemus paikallisyksikköön. Paikallisyksikkö korvaa kaikki lomittajan aiheuttamat vahingot, jotka ovat tapahtuneet työaikana.

Minulle oli sovittu viikon loma ja tuttu lomittaja tuli lomittamaan. En kuitenkaan lähtenyt pois tilalta, vaan nautin lomasta kotona nukkumalla aamuisin pitkään. Lomittaja kertoi perjantaina, että hänellä olisi vähän menoa lauantaina iltapäivällä. Hän kysyi, sopisiko, että hoitaisin itse iltanavetan ja hän tekisi vapaapäivänään maanantaina aamunavetan, vaikka en ole silloin enää vuosilomalla. Minulla tämä sopisi mainiosti, mutta voimmeko sopia työajoista keskenämme?

Ette voi. Lomittaja tekee työtä paikallisyksikön työnjohdon alaisena, eikä hän voi sopia työajoistaan muun kuin oman työnantajansa kanssa. Siitä voisi seurata monenlaista harmia sekä lomittajalle että sinulle. Esimerkiksi, mitä jos lomittajalle sattuu maanantaina iso vahinko? Vahinko ei ole sattunut työajalla, joten paikallisyksikkö ei sitä korvaa.

Oikeus lomituspalveluihin

Maksuvaikeuksia takia olemme hakeutumassa yrityssaneeraukseen. Onko yrityssaneeraus este lomituspalvelujen saamiselle?

Kyllä. Lomituspalvelulain näkökulmasta yrityksesi on vaikeuksissa oleva yritys, joka ei voi saada lomituspalveluja siitä lähtien, kun olet jättänyt hakemuksen käräjäoikeudelle. Jos ja kun yrityssaneeraus vahvistetaan, voit hakea uudelleen oikeutta lomituspalveluihin.

Täytin juuri 68 vuotta ja MYEL-vakuutukseni päätettiin. Enkö enää ole oikeutettu lomituspalveluihin, vaikka jatka työskentelyä tilallani entiseen tapaan?

Kun vakuutuksesi on lakannut vain siksi, että täytit 68 vuotta, sinulla voi edelleen olla oikeus lomituspalveluihin. Jos saat vanhuuseläkettä, et ole enää oikeutettu lomituspalveluihin.

Suunnittelen maatalousyhtymän perustamista. Onko yritysmuodon muutoksella vaikutusta lomituspalveluihin?

Yritysmuodon muutoksella voi olla vaikutusta lomitusoikeuteen silloin, jos yritysmuodon muutos vaikuttaa toiminnan vakuuttamiseen tai verotukseen. Saadakseen lomituspalveluja kotieläintuotannon tulee olla maatalousverotettua ja maatalousyrittäjällä tulee olla pakollinen MYEL-vakuutus kyseisestä maatalousyrityksestä.

Vuosiloma

Olen MYEL-vakuutettu maatalousyrittäjä, mutta työskentelen myös työsuhteessa tilan ulkopuolella. Työtuloni maataloudessa on pienempi kuin työsuhteessa, mutta työaikaa minulla kuluu enemmän maatilalla kuin työsuhteessa. Onko minun mahdollista saada maatalousyrittäjän vuosilomaa?

Vuosilomaoikeuden yksi vaatimuksista on päätoimisuus maatalousyrittäjätyössä. Päätoimisuus ratkaistaan sen perusteella, kumpaan työhösi käytät enemmän aikaa. Paikallisyksikkö vertaa työaikaasi työsuhteessa ja työaikaa, mitä sinulla menee kotieläintenhoitotöihin keskimäärin. Jos kotieläintöihin kuluu vähintään sama aika kuin muuhun työhön, sinulla voi olla vuosilomaoikeus. Nämä asiat selviävät, kun täytät vuosilomahakemuksen ja toimitat sen paikallisyksikköön.

Sijaisapu

Voinko saada sijaisapua, kun osallistun ammattivierailuihin erilaisilla tiloilla esimerkiksi toisessa maassa.

Koulutus omaan tai toiseen ammattiin ei ole sijaisapuperuste. Siten et voi saada tässä tilanteessa sijaisapua, mutta sinun kannattaa pyytää ajankohtaan vuosilomaa tai maksullista lomitusapua.

Soitin sairastuttuani paikallisyksikköön ja ilmoitin, että tarvitsen sijaisapua. Paikallisyksikkö kehotti lähettämään kirjallisen sijaisapuhakemuksen. Voiko lomittaja tulla lomittamaan heti, kun olen postittanut sijaisapuhakemuksen?

Ei. Kirjallisen sijaisapuhakemuksen pitää olla perillä paikallisyksikössä ennen kuin lomittaja voi aloittaa sijaisaputyöt.

Paikallisyksikkö antoi minulle ehdollisen päätöksen, kun minun tapaturmapäiväraha-asiani oli vielä vireillä. Minulle järjestettiin sijaisapua ehdollisen päätöksen perusteella. Myöhemmin sain päätöksen tapaturmapäivärahasta, mutta siinä työkykyni oli arvioitu alentuneen 50 %. Paikallisyksiköstä tuli lopullinen päätös, jossa sijaisapu oli hylätty ja minulta peritään yli 35 euroa tunnilta saamastani lomituksesta. Onko tätä laskua mahdollista kohtuullistaa?

Ei ikävä kyllä ole. Kyse on ehdollisen päätöksen raukeamisesta. Silloin, kun ehdollisen päätöksen perusteella lomitetusta sijaisavusta myöhemmin käy ilmi, että et saakaan sellaista etuutta, joka oikeutti sijaisapuun, ei perusteettoman etuuden takaisinperittävää summaa voida kohtuullistaa. Saaduista lomituspäivistä voidaan 20 päivää muuttaa lääkärintodistuksen perusteella annetuksi kalenterivuosikohtaiseksi sijaisavuksi, jos et vielä ole käyttänyt niitä. Jos sinulla on käyttämättömiä vuosilomapäiviä, voit halutessasi käyttää myös niitä laskutettavien päivien korvaamiseen.

Minulla sattui tapaturma noin 3 vuotta sitten. Olen välillä tehnyt töitä, välillä olen joutunut pitämään sairauslomaa ja olen saanut ensin tapaturmapäivärahaa, sitten määräaikaista tapaturmaeläkettä. Nyt suunnittelen leikkaukseen menoa. Mela-asiamies kertoi, että tässä on riski, että en saa leikkauksen ajalle sijaisapua. Miten tämä on mahdollista?

Sijaisapua voi saada vähintään 60 %:n työkyvyn alenemaan myönnetyn tapaturmapäivärahan tai määräaikaisen tapaturmaeläkkeen perusteella vain siihen asti, kun on kulunut 3 vuotta kyseisestä tapaturmasta. Eli jos sinulla on mahdollisuus päästä leikkaukseen ennen tuon 3 vuoden täyttymistä, voit saada sijaisapua siihen asti, kunnes 3 vuotta tulee täyteen.

Itse järjestetty lomitus

Milloin minun pitää viimeistään hakea korvausta itse järjestämästäni lomituksesta, kun lomitusta on ollut ajalla 20.9.–15.10.?

Jos teet yhden korvaushakemuksen, hakemuksesi pitää olla paikallisyksikössä viimeistään 30.11.

Voit hakea korvausta myös kahdella hakemuksella, jolloin sinun on haettava korvausta

  • ajalta 20.9.–30.9. viimeistään 30.11. ja
  • ajalta 1.10.–15.10. viimeistään 31.12.
Olen valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut. Olen ostanut lomituspalvelut yritykseltä, jolla on Y-tunnus. Riittääkö, että tämä lomituspalveluyritys ilmoittautuu ennakkoperintärekisteriin siinä vaiheessa, kun teen korvaushakemuksen paikallisyksikköön.

Jotta itse järjestetyn lomituksen korvaus voidaan maksaa, tulee palvelun tuottajan olla ennakkoperintärekisterissä jo lomitustyöt aloittaessaan ja koko lomituksen ajan.

Mistä löytää tietoa siitä, minkä ikäisenä perheenjäsenen voi aloitta lomittamisen? Milloin saa lomittaa omalla tilalla ja käydä muilla tiloilla lomittamassa?
Lomittaja on työsuhteessa kuntaan. Jokainen kunta itse päättää, kenet ottaa työsuhteeseen ja milloin. Tätä kannattaakin kysyä omasta kunnasta tai siitä paikallisyksiköstä, jonka alueella ajattelisi työskentelevänsä.  Laki nuoresta työntekijästä rajoittaa lomitustyön teettämistä alle 15-vuotiailla työn luonteen vuoksi.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö