Ohita valikko

Perheenjäsenen vakuuttaminen

Perheenjäsenesi voi saada vakuutusturvaa Melasta, kun hän osallistuu tilan töihin.

Kuka on perheenjäsen?

Perheenjäseniä ovat yrittäjän

 • lapset ja lastenlapset aviopuolisoineen
 • vanhemmat ja isovanhemmat aviopuolisoineen
 • vävyt ja miniät
 • veljet ja sisaret
 • sedät ja tädit
 • veljen tai sisaren lapsi.

Yrittäjän vanhemmat tai lapset voidaan vakuuttaa, vaikka he eivät asuisikaan tilalla. Heidän tulee kuitenkin tehdä työtä viljelmällä päätoimisesti.

Perheenjäsenen avopuolisoa ei vakuuteta MYEL-vakuutuksella.

Voidaanko minut vakuuttaa perheenjäsenenä?

Asun yhteistaloudessa yrittäjän kanssa tai samalla viljelmällä yrittäjän kanssa

Sinut voidaan vakuuttaa työskentelyn perusteella:

Kun asut yhteistaloudessa yrittäjän kanssa ja

 • olet sukua maatalousyrittäjälle tai hänen aviopuolisolleen etenevässä tai takenevassa polvessa tai
 • puolisosi on sukua maatalousyrittäjälle tai hänen aviopuolisolleen etenevässä tai takenevassa polvessa.

Kun asut viljelmällä, jolla yrittäjäkin asuu ja

 • olet sukua maatalousyrittäjälle tai hänen aviopuolisolleen etenevässä tai takenevassa polvessa
 • puolisosi on sukua maatalousyrittäjälle tai hänen aviopuolisolleen etenevässä tai takenevassa polvessa tai
 • olet yrittäjän sivusukulainen (setä, täti, eno, veli, sisar tai veljen tai sisaren lapsi,  mutta ei näiden puolisot).

Kummassakaan tapauksessa muulla työskentelylläsi ei ole merkitystä.

Asun viljelmän läheisyydessä. Yrittäjän asumisella ei ole merkitystä.

Sinut voidaan vakuuttaa, jos olet yrittäjän lapsi tai vanhempi tai näiden aviopuoliso. Tilalla työskentelyn tulee olla säännöllistä ja pääasiallista. Muun työsi tulee olla vähäisempää kuin maataloustyö. Opiskelu ja työttömyysturvan varassa eläminen rinnastetaan työskentelyyn muualla. Eläkettä ei katsota muuksi työksi.

Palkkaa saava perheenjäsen

Perheenjäsenenä MYEL-vakuutetaan tilallasi työskentelevät 18–68-vuotiaat lähisukulaiset, joille maksetaan rahapalkkaa (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta).

Vakuutus tulee voimaan siitä päivästä, kun palkanmaksu alkoi. Vakuutus on pakollinen, kun palkka ja luontoisedut ovat vuotuiseksi työtuloksi muutettuna yli 4 506 euroa (vuonna 2024) ja työskentely kestää vähintään neljä kuukautta. Neljän kuukauden työskentelyn ei tarvitse tapahtua yhtäjaksoisesti, jos perheenjäsen on tilalla kirjoilla ja työskentely on säännöllistä.

Alle 18-vuotias palkkaa saava perheenjäsen voidaan vakuuttaa työajan MATA-vakuutuksella. Tällöin vakuutuksen työtulona käytetään maksettua palkkaa.

Yrittäjänä sinun tulee huolehtia palkanmaksun ilmoittamisesta tulorekisteriin. Katso tarkemmat ohjeet: Tulorekisteri.

Perheenjäsen, jolle ei makseta palkkaa

Kun perheenjäsenelle ei makseta palkkaa, hänelle kannattaa ottaa tapaturmien varalta vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus. Tämä koskee myös tilalla työskenteleviä alaikäisiä lapsia ja eläkkeellä tai luopumistuella olevia perheenjäseniä, jos he osallistuvat tilan töihin.

18–68-vuotiaalle perheenjäsenelle voit ottaa halutessasi myös vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen.

Kun palkkaa ei makseta, perheenjäsenen työtulo arvioidaan työn arvon perusteella. Vuotuinen arvio työtulosta tulee olla vähintään 2 253 euroa (vuonna 2024), jotta perheenjäsenesi voidaan vakuuttaa.

Vakuutuksen hakeminen

Jos sinulle maksetaan palkkaa, hae perheenjäsenen MYEL-vakuutusta, yhdessä yrittäjän kanssa, kuuden kuukauden kuluessa työskentelyn alkamisesta. Jos palkanmaksu alkaa myöhemmin kuin työskentely, liitä hakemukseen työsopimus. Muista ilmoittaa palkka MYEL-työnä tulorekisteriin.

Hae vapaaehtoiset MATA- ja MYEL-vakuutukset voimaan heti työskentelyn alkaessa, koska vapaaehtoinen vakuutus ei voi alkaa takautuvasti. Lisätietoja vakuutusten hakemisesta: Tapaturmaturvaa työajalle ja Vapaaehtoinen MYEL-vakuutus.

Vakuutuksen päättyminen

Kun perheenjäsenen työskentely tai palkanmaksu päättyy, päättyy oikeus vakuutukseen. Ilmoita työskentelyn tai palkanmaksun päättymisestä Melaan. Myös perheenjäsenen muutto tilan ulkopuolelle voi vaikuttaa niin, että vakuutus täytyy päättää.

Vapaaehtoisen vakuutuksen voi irtisanoa, vaikka vakuutuksen edellytykset olisivatkin vielä voimassa. Irtisanomisesta pitää ilmoittaa kirjallisesti Melaan.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö