Ohita valikko

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen perhe-eläke

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista perhe-eläkettä maksetaan tapaturman tai ammattitaudin seurauksena menehtyneen vakuutetun puolisolle, lapsille sekä tietyin edellytyksin avopuolisolle.

Voit olla oikeutettu myös maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaiseen perhe-eläkkeeseen.

Kenelle perhe-eläkettä maksetaan?

Voit saada perhe-eläkettä, jos olet edunjättäjän

 • aviopuoliso
 • alle 18-vuotias lapsi
 • alle 25-vuotias päätoimisesti opiskeleva lapsi
 • alle 25-vuotias työkyvytön lapsi.

Jos olet edunjättäjän avopuoliso, voit saada perhe-eläkettä, jos olet elänyt edunjättäjän kanssa avioliittoon verrattavassa yhteisessä taloudessa ja teillä on

 • yhteinen lapsi tai
 • julkisen notaarin vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen määrä lasketaan edunjättäjän vuosityöansiosta. Lesken ja lasten perhe-eläkkeet ovat yhteensä enintään 70 prosenttia edunjättäjän vuosityöansiosta.

Leskeneläke on edunsaajan vuosityöansiosta

 • 40 %, jos vain leski on edunsaaja
 • 35 %, jos eläkettä saavat leski ja 1 lapsi
 • 30 %, jos eläkettä saavat leski ja 2 lasta
 • 20 %, jos eläkettä saavat leski ja 3 lasta
 • 15 %, jos eläkettä saavat leski ja vähintään 4 lasta.

Lapseneläkkeen määrä riippuu eläkkeen saajien lukumäärästä. Lapseneläke jaetaan tasan lasten kesken. Lasten eläkkeet ovat edunjättäjän vuosityöansiosta yhteensä

 • 25 %, jos 1 lapsi saa eläkettä
 • 40 %, jos 2 lasta saa eläkettä
 • 50 %, jos 3 lasta saa eläkettä
 • 55 %, jos vähintään 4 lasta saa eläkettä.

Miten haen perhe-eläkettä?

Edunjättäjän tapaturmasta tai ammattitaudista pitää aina täyttää vahinkoilmoitus, ellei sitä ole aiemmin toimitettu meille. Voit ilmoittaa vahingosta

Liitä vahinkoilmoitukseen lomake liite vahinkoilmoitukseen (7063), perhe-eläke.

Perhe-eläkettä ei voi hakea sähköisesti.

Jos vahinkoilmoitus on jo aiemmin täytetty ja olet edunjättäjän aviopuoliso tai lapsi, sinun ei tarvitse erikseen hakea perhe-eläkettä. Arvioimme oikeutesi perhe-eläkkeeseen saamiemme selvitysten perusteella.

Avopuolison tulee aina hakea perhe-eläkettä itse. Emme oma-aloitteisesti tutki asiaa.

Muutoksista ilmoittaminen

Perhe-eläke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton tai muuttaa avoliittoon, jossa

 • pariskunnalla on yhteinen lapsi
 • he saavat myöhemmin yhteisen lapsen tai
 • heillä on julkisen notaarin vahvistama sopimus elatuksesta.

Ilmoita yllä mainituista muutoksista meille viipymättä.

Ennen 1.1.2016 sattuneiden tapaturmien tai ilmenneiden ammattitautien osalta korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella.

Lue lisää perhe-eläkkeestä MATAL-oppaan kohdasta 4.7: Oppaat.

Hautausapu

Hautausapu 4 960 euroa (v. 2020) maksetaan kuolinpesälle tai hautajaisten järjestäjille, vaikka edunjättäjältä ei jäisikään perhe-eläkkeeseen oikeutettuja omaisia.

Maksamme korvauksia myös kohtuullisista vainajan kuljetuskustannuksista kuolinpaikalta kotipaikkakunnalle.

Hautausapua ei tarvitse erikseen hakea. Arvioimme oikeutesi hautausapuun saamiemme selvitysten perusteella.

Ennen 1.1.2016 sattuneiden tapaturmien tai ilmenneiden ammattitautien osalta korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella.

Lue lisää hautausavusta MATAL-oppaan sivulta 145: Oppaat.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö