Ohita valikko

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen perhe-eläke

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista perhe-eläkettä maksetaan tapaturman tai ammattitaudin seurauksena menehtyneen vakuutetun puolisolle, lapsille sekä tietyin edellytyksin avopuolisolle.

Näin teet vahinkoilmoituksen kuolemantapauksessa

 1. Edunjättäjän tapaturmasta tai ammattitaudista pitää aina täyttää vahinkoilmoitus.

  Voit ilmoittaa vahingosta

 2. Täytä vahinkoilmoitukseen perhe-eläke -liite

  Liitä vahinkoilmoitukseen lomake liite vahinkoilmoitukseen (7063), perhe-eläke.

 3. Lähetä lomakkeet Melaan

  Toimita lomakkeet suojatun sähköpostin liitteenä.

Voit olla oikeutettu myös maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaiseen perhe-eläkkeeseen.

Kenelle perhe-eläkettä maksetaan?

Voit saada MATA-perhe-eläkettä, jos olet edunjättäjän

 • aviopuoliso
 • alle 18-vuotias lapsi
 • alle 25-vuotias päätoimisesti opiskeleva lapsi
 • alle 25-vuotias työkyvytön lapsi.

Jos olet edunjättäjän avopuoliso, voit saada perhe-eläkettä, jos olet elänyt edunjättäjän kanssa avioliittoon verrattavassa yhteisessä taloudessa ja teillä on

 • yhteinen lapsi tai
 • julkisen notaarin vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Jos olet edunjättäjän avio- tai avopuolison lapsi, voit saada perhe-eläkettä, jos olet asunut ennen edunjättäjän kuolemaa tämän kanssa samassa taloudessa ja hän on huolehtinut elatuksestasi. Ehtona on kuitenkin, että myös edunjättäjän puolisolle myönnetään perhe-eläke.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen määrä lasketaan edunjättäjän vuosityöansiosta. Lesken ja lasten perhe-eläkkeet ovat yhteensä enintään 70 prosenttia edunjättäjän vuosityöansiosta. Eläkkeeseen lisätään vuosittain indeksikorotus.

Perhe-eläke maksetaan kuukausittain kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Leskeneläke

Leskeneläke on edunsaajan vuosityöansiosta

 • 40 %, jos vain leski on edunsaaja
 • 35 %, jos eläkettä saavat leski ja 1 lapsi
 • 30 %, jos eläkettä saavat leski ja 2 lasta
 • 20 %, jos eläkettä saavat leski ja 3 lasta
 • 15 %, jos eläkettä saavat leski ja vähintään 4 lasta.

Leskeneläkkeen määrää saattavat vähentää lesken oma työtulo tai eläketulo edunjättäjän kuolinhetkellä Tätä kutsutaan tulosovitukseksi. Tulosovitus vähentää eläkettä aikaisintaan siitä lähtien, kun edunjättäjän kuolemasta on kulunut 13 kuukautta.

Jos lesken lisäksi perhe-eläkettä maksetaan myös lapselle, tulosovitus tehdään vasta, kun perhe-eläkkeen maksu on päättynyt jokaisen lapsen osalta. Jos lapsi palaa myöhemmin edunsaajaksi esim. aloitettuaan opiskelun, leskeneläke ei enää muutu.

Jos lesken ja lasten eläkkeiden yhteen laskettu määrä ylittää 70 prosenttia edunjättäjän vuosityöansiosta, vähennetään ylitys leskeneläkkeestä.

Tulosovituksessa huomioidaan se lesken työ- ja eläketulo, joka oli voimassa edunjättäjän kuolinhetkellä. Myöhemmät muutokset tuloissa eivät vaikuta eläkkeen määrään. Jos tulosovitus vähentää eläkettä, annamme siitä uuden pysyvän päätöksen vähennyksen alkaessa.

Lapseneläke

Lapseneläkkeen määrä riippuu eläkkeen saajien lukumäärästä. Lapseneläke jaetaan tasan lasten kesken. Lasten eläkkeet ovat edunjättäjän vuosityöansiosta yhteensä

 • 25 %, jos 1 lapsi saa eläkettä
 • 40 %, jos 2 lasta saa eläkettä
 • 50 %, jos 3 lasta saa eläkettä
 • 55 %, jos vähintään 4 lasta saa eläkettä.

Jos lapseneläke myönnetään lapselle, jonka molemmat vanhemmat ovat kuolleet, lisätään lapseneläkkeeseen 15 prosenttia edunjättäjän vuosityöansiosta. Jos lapsia on useampia, jaetaan lisäys tasan lasten kesken.

Lapseneläkkeestä vähennetään Kelan maksama perhe-eläkelain mukainen lapseneläke. Ilmoita meille, jos Kela on hylännyt perhe-eläkehakemuksesi.

Perhe-eläkettä ei voi hakea sähköisesti.

Avopuolison tulee aina hakea perhe-eläkettä itse. Emme oma-aloitteisesti tutki asiaa.

Ilmoita olosuhteiden muutoksista Melaan

Leskelle työtapaturma- ja ammattilain mukaan maksettava perhe-eläke päättyy, jos leski solmii uuden avioliiton tai muuttaa avoliittoon, jossa

 • pariskunnalla on yhteinen lapsi
 • he saavat myöhemmin yhteisen lapsen tai
 • heillä on julkisen notaarin vahvistama sopimus elatuksesta.

Ilmoita yllä mainituista muutoksista meille viipymättä. Aiheettomasti maksettu eläke peritään takaisin.

Lapsen osalta oikeus perhe-eläkkeeseen päättyy, kun

 • lapsi täyttää 18 vuotta,
 • opiskeleva tai työkyvytön lapsi täyttää 25 vuotta,
 • alle 25-vuotias lapsi lopettaa tai keskeyttää opiskelunsa (esim. armeijan vuoksi),
 • työkyvyttömän lapsen työkyvyttömyys päättyy tai
 • lapsi adoptoidaan.

Ilmoita meille viipymättä, jos opiskelusi päättyy tai keskeytyy tai työkyvyttömyytesi päättyy.

Oikeus perhe-eläkkeeseen, jos edunjättäjä on ollut vanhuuseläkkeellä

Jos edunjättäjän vanhuuseläke on alkanut hänen täytettyään 63 vuotta, edunsaajan oikeus perhe-eläkkeeseen päättyy viimeistään, kun

 • tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä on kulunut 3 vuotta tai
 • edunjättäjä olisi sitä aikaisemmin saavuttanut työeläkelakien mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan tai täyttänyt 68 vuotta.

Ennen 1.1.2016 sattuneiden tapaturmien tai ilmenneiden ammattitautien osalta korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella.

Lue lisää perhe-eläkkeestä MATAL-oppaan kohdasta 4.7: Oppaat

Hautausapu

Hautausapua maksetaan 5 760 euroa (v. 2024). Hautausapu maksetaan kuolinpesälle tai hautajaisten järjestäjille, vaikka edunjättäjältä ei jäisikään perhe-eläkkeeseen oikeutettuja omaisia.

Maksamme korvauksia myös kohtuullisista vainajan kuljetuskustannuksista kuolinpaikalta kotipaikkakunnalle.

Oikeutesi hautausapuun käsitellään saatuamme vahinkoilmoituksen. Hautausapu maksetaan kuolinpesälle edunjättäjän omalle tilille. Mikäli korvaus halutaan jollekin toiselle tilille, tulee Melaan toimittaa valtakirja maksutilin muuttamiseksi kaikilta kuolinpesän osakkailta.

Ennen 1.1.2016 sattuneiden tapaturmien tai ilmenneiden ammattitautien osalta korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella.

Lue lisää hautausavusta MATAL-oppaan sivulta 145: Oppaat.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö