Ohita valikko

Korvaukset

MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa työtapaturman tai ammattitaudin hoidosta, lääkkeistä ja hoitomatkoista aiheutuneet kulut sekä fysikaalisen hoidon kustannukset. Vakuutuksesta korvataan myös tutkimuskuluja ja ansionmenetystä tutkimusajalta, kun kyseessä on perusteltu epäily vamman tai sairauden työperäisyydestä.

Sairaanhoitokulut

Voit saada korvausta tapaturmavamman tai ammattitaudin välittömästä sairaanhoidosta aiheutuneista kuluista, lääkkeistä ja hoitotarvikkeista. Sairaanhoitokuluina voidaan korvata myös lääkinnällistä kuntoutusta.

Ansionmenetyskorvaukset

Ansionmenetyskorvaus on turva tapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman työkyvyttömyyden varalle. Ansionmenetyskorvauksia ovat: päiväraha, tapaturmaeläke ja kuntoutusraha.

Ansionmenetyskorvaus tutkimusajalta

Voit saada tutkimusajalta maksettavaa ansionmenetyskorvausta, jos menetät ansioita, koska joudut olemaan poissa työstäsi tapaturmavamman tai ammattitaudin tutkimuksen takia.

Esinekorvaukset

Voit saada korvauksia tietyistä vamman aiheuttaneen tapaturman yhteydessä särkyneistä esineistä, jos ne ovat olleet käytössäsi tapaturman aikana.

Hoitotuki

Jos olet korvattavan vamman tai sairauden vuoksi ulkopuolisen hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarpeessa, voit saada hoitotukea.

Kodinhoidon lisäkustannukset

Voit saada välttämättömistä kodinhoidon lisäkustannuksista korvausta, jos et kykene tapaturman tai ammattitaudin vuoksi hoitamaan kotiasi ja joudut turvautumaan maksulliseen kodinhoitoapuun.

Vaatelisä

Tapaturman tai ammattitaudin johdosta voidaan maksaa myös korvausta apuvälineen tai proteesin aiheuttamasta pitkäkestoisesta vaatteiden kulumisesta.

Haittaraha

Haittarahaa maksetaan tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta toimintakyvyn pysyvästä heikentymisestä.

Kuntoutuskorvaus

Tapaturman tai ammattitaudin johdosta voidaan maksaa myös kuntoutuskorvauksia esimerkiksi ammatillisesta kuntoutuksesta, liikkumisen apuvälineistä ja sopeuttamisvalmennuskurssista.

Perhe-eläke ja hautausapu

Jos tapaturma tai ammattitauti johtaa kuolemaan, maksetaan leskelle ja lapsille perhe-eläkettä. Lisäksi hautajaisten järjestäjälle voidaan maksaa hautausapua.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö