Ohita valikko

Kolme apurahaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työturvallisuushankkeisiin

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tapaturma-asiain työturvallisuusjaosto on myöntänyt kokouksessaan 29.11.2018 kolme työturvallisuusapurahaa, joiden yhteissumma on 77 814 euroa.

Mela myöntää työturvallisuusapurahoja vuosittain. Melan työturvallisuusapurahoilla rahoitetaan tutkimus- ja kehitystoimintaa, jolla parannetaan viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien, metsänomistajien ja apurahansaajien työturvallisuutta ja työhyvinvointia.

Koulutus-, tutkimus- ja tiedotushankkeiden rahoittaminen on osa Melan ennakoivaa työturvallisuustyötä. Apurahahankkeista saadulla tiedolla Melan vakuutettujen työpaikkaa voidaan kehittää entistä turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi.

Uutta tietoa ja vanhan hyödyntämistä

Apurahojen myöntämisessä painotettiin jo olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntämistä ja tuotteistamista. Myös uuden tutkimustiedon tuottaminen tai uuden näkökulman avaaminen oli apurahan myöntämiseksi hankkeilta toivottavaa.

Työturvallisuusapurahoihin käytettävät varat kertyvät maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta, jonka kokonaiskustannuksista 1,75 % käytetään Melan vakuutettujen työturvallisuustyöhön. Listat valmistuneista ja työn alla olevista hankkeista ovat Melan nettisivuilla. Yksityiskohtaisemmat tiedot hankkeista saa hankkeiden toteuttajilta.

Työturvallisuutta ja -hyvinvointia työturvallisuusapurahoilla

Melan asiakkaiden työ on monipuolista ja jatkuvassa muutoksessa. Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat tekevät työtä monesti yksin ja vaihtelevissa olosuhteissa. Maataloudessa tapaturmariskiä lisäävät työn sitovuus, kiire, fyysinen rasitus sekä koneiden ja laitteiden käyttö. Apurahansaajien työhyvinvointia heikentävät muun muassa työn epäsäännöllisyys ja epävarmuus tulevasta. Tietoa työolojen kehittämisestä ja turvallisemmista työtavoista tarvitaan.

Vuonna 2018 apuraha myönnettiin seuraaville hankkeille:

Tekijä: Ahlmanin koulun säätiö sr/Esa Majava
Aihe: Maatalousyrittäjien työturvallisuuskoulutuksen kehittäminen
Hankkeeseen myönnettiin 52 814 €

Tekijä: TJS Opintokeskus/Sikke Leinikki
Aihe: Tuottaa apurahalla tutkiville suomenkielisille työkirja, jonka avulla he voivat itse kehittää omaa hyvinvointiaan työssä sekä ohjata vertaisryhmien toimintaa suunnitelmallisesti
Hankkeeseen myönnettiin 15 000 €

Tekijä: Mtk-Mikkeli/Pekka Häkkinen
Aihe: Suuronnettomuuksien jälkitilanteiden hoitamiseksi viljelijän/maatalousyrittäjän avuksi. Verkoston luominen ja verkostolle toimintamallin tekeminen ja viljelijöiden kouluttaminen onnettomuuksien varalle
Hankkeeseen myönnettiin 10 000 €

Lisätietoja
Työturvallisuusagronomi Erik Lindroos, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 0500 467 658

Työturvallisuusapurahoja on mahdollista hakea kerran vuodessa. Seuraava haku päättyy syksyllä 2019. Tarkemmat hakuajat ilmoitetaan myöhemmin Melan nettisivuilla.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö