Ohita valikko

Hallitus esittää yrittäjille oikeutta työttömyysturvaan koronatilanteen takia

Monien yritysten toimintamahdollisuudet ovat heikentyneet koronan aiheuttamien poikkeusolojen takia. Hallitus on päättänyt helpottaa yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin antamalla esityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta.

Väliaikaisen lain tavoitteena on työmarkkinatuella turvata niiden yrittäjän toimeentulo, joiden yritystoimintaa koronatilanne on merkittävästi heikentänyt. Laki koskisi myös maatalousyrittäjiä ja sen mukaan työmarkkinatukea olisi mahdollista saada ilman, että yritystoiminta täytyy lakkauttaa. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2020 saakka.

Työmarkkinatukea voitaisiin maksaa sellaiselle yrittäjälle, jonka päätoiminen työskentely on päättynyt tai yrittäjän yritystoiminnasta saama tulo on vähentynyt alle 1 089,67 euroon kuukaudessa koronatilanteesta johtuen. Tässä yhteydessä yritystoiminnan tulolla ei tarkoiteta MYEL-työtuloa, vaan euromääräistä tuloa. Tukea voitaisiin maksaa ajalta 16.3.–30.6.2020.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista

Työmarkkinatuen saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista toisin kuin normaalisti, jolloin yrittäjä voi pääsääntöisesti saada työttömyysturvaa vain lopettamalla yritystoimintansa. Maatalousyrittäjillä työmarkkinatuen saaminen ei myöskään edellytä MYEL-vakuutuksen päättämistä.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Yrittäjän tulee antaa selvitys päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. Tämän jälkeen TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Yrittäjän tulee lisäksi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Yrittäjän tulee rekisteröityä työnhakijaksi viimeistään 15.huhtikuuta, jos hän haluaa hakea työmarkkinatukea takautuvasti. Työmarkkinatukea voidaan myöntää takautuvasti aikaisintaan 16. maaliskuuta lukien. Jos rekisteröityy työnhakijaksi 15. huhtikuuta jälkeen, työmarkkinatukea voi saada aikaisintaan rekisteröitymispäivästä lukien.

Vaikka maatalousyrittäjälle myönnettäisiin työmarkkinatukea koronatilanteen takia, hänellä on mahdollisuus osallistua edelleen maatilayrityksensä toimintaan. Mikäli maatalousyrittäjän työmäärä tai yritystoiminnasta saatava tulo kasvaa, työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, voidaanko yrittäjän päätoimista työllistymistä pitää enää päättyneenä.

Lue lisää hallituksen esityksestä työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta: Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi 

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö