Ohita valikko

Vanhuuseläke

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle, kun saavutat ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän. Vanhuuseläkkeenä maksetaan koko työuran aikana ansaitsemasi työeläke.

Jos työeläkkeesi jää pieneksi, voit hakea työeläkettä täydentävää kansaneläkettä Kelasta täytettyäsi 65 vuotta. Kansaneläkkeestä voit lukea lisää Kelan nettisivuilta.

Milloin eläkkeelle?

Vuonna 1954 tai sitä aiemmin syntyneet ovat voineet jäädä vanhuuseläkkeelle täytettyään 63 vuotta. Vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä nousee portaittain, kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.

Syntymävuosi Alin eläkeikä Tavoite-eläkeikä* (arvio) Vakuuttamisen yläikäraja
1955 63 v 3 kk 64 v 1 kk 68 v
1956 63 v 6 kk 64 v 5 kk 68 v
1957 63 v 9 kk 64 v 9 kk 68 v
1958 64 v 65 v 1 kk 69 v
1959 64 v 3 kk 65 v 5 kk 69 v
1960 64 v 6 kk 65 v 9 kk 69 v
1961 64 v 9 kk 66 v 2 kk 69 v
1962 65 v 66 v 6 kk 70 v
1963 65 v 66 v 8 kk 70 v
1964 65 v 66 v 9 kk 70 v

 

* Tavoite-eläkeikäsi kertoo, mihin saakka sinun pitäisi lykätä eläkkeelle jäämistä, jotta sinulle kertyisi lykkäyskorotusta vähintään elinaikakertoimen aiheuttaman vähennyksen verran.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden ikäluokkien eläkeiät sidotaan elinajanodotteen muutokseen ja ne vahvistetaan myöhemmin.

Jos olet työ- tai virkasuhteessa, sinun pitää irtisanoutua ennen eläkkeen alkamista. Eläke voi alkaa aikaisintaan työsuhteen päättymistä seuraavan kuukauden alusta.

Jos olet työskennellyt julkisella alalla, esimerkiksi kunnalla tai valtiolla, voit tarkistaa Kevasta, onko sinulla ammatillista tai henkilökohtaista eläkeikää.

Työttömän oikeudesta vanhuuseläkkeeseen ennen vanhuuseläkeikää saat lisätietoa Kelasta.

Jos olet jo muulla eläkkeellä

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi riippuen siitä, milloin työkyvyttömyytesi on alkanut.

  • Jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2017 tai sen jälkeen, eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä.
  • Jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuosina 2006—2016, eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kun täytät 63 vuotta.
  • Jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2005 tai aiemmin, eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kun täytät 65 vuotta.
Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttunut eläke pitää hakea maksuun erikseen, kun eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Voit hakea työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla karttuneen eläkkeen maksuun ilmoittamalla siitä meille asiointipalvelun kautta asiakasviestillä. Jos sama työ jatkuu vielä vanhuuseläkkeen rinnalla, voit hakea siitä karttuneen eläkkeen maksuun työn päättymisen jälkeen.
Työuraeläke

Työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Työuraeläkkeen aikana tehdystä työstä karttunut eläke pitää hakea maksuun erikseen.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Voit hakea loput vanhuuseläkkeestäsi maksuun aikaisintaan silloin, kun täytät ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän ja työskentelysi on päättynyt. Jos jatkat työskentelyä alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, saat lykkäyskorotusta eläkkeen siihen osaan, jota ei ole maksettu osittaisena varhennettuna vanhuuseläkkeenä.

Osa-aikaeläke

Vanhuuseläkettä on haettava erikseen. Vanhuuseläkkeen voit hakea maksuun aikaisintaan täytettyäsi oman ikäluokkasi mukaisen alimman vanhuuseläkeiän.

Osa-aikaeläke poistui vuoden 2017 alussa. Ennen vuotta 2017 alkaneet osa-aikaeläkkeet jatkuvat normaalisti, kunnes jäät vanhuuseläkkeelle.

Luopumistuki

Luopumistuki koostuu perusmäärästä ja täydennysosasta, jotka voivat muuttua vanhuuseläkkeeksi eri aikoina.

Luopumistuen perusmäärä muuttuu saman suuruiseksi MYEL-vanhuuseläkkeeksi sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana olet täyttänyt

  • 65 vuotta, jos luopuminen on tapahtunut ennen vuotta 2007
  • 63 vuotta, jos luopuminen on tapahtunut vuonna 2007 tai sen jälkeen.

Luopumistuen perusmäärän muuttamista vanhuuseläkkeeksi ei tarvitse hakea erikseen.

Vanhuuseläkkeen määrä

Vanhuuseläkkeesi määrä perustuu työurasi ansioihin. Eläkettä karttuu nykyisin 1,5 prosenttia eläkevakuutetuista ansiotuloista, joihin lasketaan MYEL-vakuutuksesi työtulo sekä esimerkiksi palkkatyön tulot. 53–62-vuotiailla eläkettä karttuu vuoden 2025 loppuun kestävän siirtymäkauden aikana 1,7 prosenttia ansiotuloista.

Mikäli jatkat työelämässä alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, kartutat lisää työeläkettä. Lisäksi saat eläkkeeseesi lykkäyskorotusta 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jonka työskentelet alimman vanhuuseläkeikäsi saavuttamisen jälkeen. Eläkettä voi kartuttaa ikäluokkakohtaiseen eläkevakuuttamisen yläikärajaan saakka.

Jos jatkat työskentelyä vanhuuseläkkeen rinnalla, voit hakea tästä työstä karttuneen uuden eläkkeen maksuun, kun olet täyttänyt eläkevakuuttamisen yläikärajan. Voit jatkaa työskentelyä tämän jälkeenkin, mutta työstä ei vakuuttamisen yläikärajan täyttymisen jälkeen kartu enää uutta eläkettä.

Eläkettä pitää aina hakea.

Näin haet vanhuuseläkettä

  1. Tarkista työeläkeotteesi

    Eläkkeen määrä lasketaan työeläkeotteella olevien tietojen perusteella. Voit tarkistaa työeläkeotteesi Melan asiointipalvelussa tai tyoelake.fi -palvelussa.

  2. Päätä, milloin haluat jäädä eläkkeelle

    Eläke voi alkaa aikaisintaan alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Voit valita myös myöhemmän ajankohdan eläkkeen alkamiselle. Takautuvasti eläke voidaan myöntää enintään kolmelta hakemista edeltäneeltä kuukaudelta.

  3. Täytä vanhuuseläkehakemus huolellisesti

    Voit hakea vanhuuseläkettä joko sähköisessä asiointipalvelussamme tai täyttämällä hakemuslomakkeen. Samalla hakemuksella voit hakea sekä työeläkettä että kansaneläkettä. Mikäli olet työskennellyt ulkomailla, täytä myös U-liite.

    Hakemuksen ja liitteet löydät nettisivuiltamme kohdasta lomakkeet.

  4. Toimita hakemus ja mahdolliset liitteet Melaan noin kuukausi ennen kuin haluat eläkkeen alkavan

    Voit hakea vanhuuseläkettä sähköisesti asiointipalvelussamme tai lomakkeella.

    Jos valitset lomakkeen, lähetä se meille:

Pääsääntöisesti saat eläkepäätöksen vain siitä eläkelaitoksesta, jossa sinulla on edeltävien kahden vuoden aikana eniten eläkevakuutettuja ansioita. Eläkkeessä huomioidaan kuitenkin kaikki työurasi aikana kartuttamasi eläkkeet ja ne maksetaan yleensä samasta eläkelaitoksesta. Eläkepäätöksessä ja sen liitteenä olevassa laskelmassa kerrotaan, mistä kokonaiseläkkeesi muodostuu.

Eläkepäätöksen liitteenä saat tietoa esimerkiksi eläkkeen verotuksesta. Liitteenä on myös ohje muutoksenhausta. Myönteisen eläkepäätöksen saatuasi eläkkeesi maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille joka kuukauden toisena pankkipäivänä.

Vanhuuseläkkeen saajana sinulla on oikeus työeläkekorttiin, joka toimii todistuksena sinulle myönnetystä eläkkeestä. Monet yritykset ja palveluntarjoajat myöntävät alennuksia, kun näytät työeläkekortin yhdessä henkilöllisyystodistuksen kanssa. Voit ladata ilmaisen työeläkekorttisovelluksen puhelimeesi tai tilata kortin Melasta. Lue lisää työeläkekortista ja sen lataamisesta tästä linkistä: Työeläkekortti.

Työskentely vanhuuseläkkeellä

Eläkkeelle ei tarvitse jäädä alimmassa eläkeiässä. Jos jatkat työssäsi pidempään, voit kartuttaa itsellesi suurempaa eläkettä vapaaehtoisella MYEL-vakuutuksella aina vakuuttamisen yläikärajaan saakka. Tämän jälkeen voit edelleen työskennellä, mutta uutta eläkettä ei enää kartu.

Lisää vanhuuseläkkeen rinnalla työskentelystä voit lukea osiosta Tietoa eläkkeensaajalle.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö