Ohita valikko

Maatalouslomituksessa hoidettavat työt

Maatalouslomittajan tehtävänä on hoitaa sinun päivittäiset kotieläinten hoitotyösi. Lomittaja hoitaa työt, jotka ovat välttämättömiä tuotantoeläinten hyvinvoinnin kannalta.

Lomittaja hoitaa sen henkilön tehtäväosuuden, joka on vuosilomalla tai sijaisavulla tai ostaa maksullista lomitusta. Siksi on tärkeää, että maatalousyrityksen kaikkien yrittäjien ja työntekijöiden tehtäväosuudet on arvioitu oikein.

Lomituspäivän pituus

Lomituspäivän pituutta ei ole suoraan määritelty laissa. Laissa ei myöskään ole ylä- tai alarajaa lomitettavien tuntien määrälle. Sen sijaan laissa säädetään siitä, miten lomituspäivän pituus tulee laskea. Lomitettavan päivän pituus suunnitellaan niiden tietojen pohjalta, joita annat vuosilomahakemuksen yhteydessä.

Tiedot, joiden perusteella paikallisyksikkö laskee lomituspäiväsi pituuden ovat

  • maatalousyrityksesi eläimet (mitä eläimiä ja kuinka paljon)
  • eläinten hoitoon käytettävät työmenetelmät
  • maatalousyrityksessäsi työskentelevät henkilöt
  • em. henkilöiden tehtäväosuudet välttämättömistä päivittäisistä eläintenhoitotöistä.

Lomakkeet, joilla ilmoitat tilasi eläinten hoitoon käytettävät työmenetelmät, saat omasta paikallisyksiköstäsi. Jos työmenetelmät pysyvät samoina, sinun ei tarvitse täyttää menetelmälomakkeita uudelleen. Sen sijaan jokaisen vuosilomahakemuksen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa muutokset eläinmäärissä ja kaikki kotieläinten hoitoon osallistuvat henkilöt sekä heidän tehtäväosuusprosenttinsa joko Lomitusnetissä tai lomakkeella Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista vuosiloman hakemista varten.

Paikallisyksikössä lasketaan antamiesi tietojen pohjalta maatalousyrityksesi kokonaistyöaika TTS Manager -sovelluksella. Sovellus on Työtehoseuran valmistama sovellus, jota tulee käyttää tilan kokonaistyöajan laskemiseen, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa kokonaistyöaika voidaan määrittää myös ottamalla aika kustakin työvaiheesta. Kokonaistyöaika lasketaan samalla tavalla, olet sitten valinnut kunnan järjestämät lomituspalvelut tai itse järjestettävät lomituspalvelut.

Kokonaistyöaika jaetaan ilmoittamiesi tehtäväosuusprosenttien mukaan. Näin saadaan sinun lomituspäiväsi pituus. Lomituspäiväsi pituus ilmoitetaan vuosilomapäätökselläsi. Lomituspäiväsi on saman pituinen myös silloin, kun sinulle järjestetään sijaisapua esimerkiksi sairastuessasi.

Paikallisyksikkö korvaa enintään näin lasketun tuntimäärän päivässä silloin, jos järjestät lomituksesi itse.

Paikallisyksikön järjestäessä lomituspalvelusi voi lomituspäivän kesto olla eläinten hyvinvoinnin niin vaatiessa myös pidempi. Lomituspäivän kesto voidaan ylittää myös lomittajan työstä suoriutumiseen liittyvästä syystä. Lomituspäivän pituutta ei voi lyhentää. Lomittaja ei siis voi tehdä lyhempää työpäivää kuin mitä sinulle on vuosilomapäätökselläsi määrätty, ellei tilalla ole tapahtunut merkittäviä ja pysyviä muutoksia, jotka vaikuttavat työaikaan. Tällaisia muutoksia voivat olla tilan eläinmäärän merkittävä lisääntyminen tai vähentyminen tai esimerkiksi työmenetelmien muuttuminen selvästi työaikaan vaikuttavasti. Jos tilallasi on tapahtunut merkittäviä ja pysyviä muutoksia, jotka vaikuttavat lomitettavaan työaikaan, ilmoita muutoksista paikallisyksikköön ja hae kirjallisesti paikallisyksiköltä lomituspäivän keston tarkistamista. Käytännössä tällaisessa tilanteessa tehdään uusi laskelma tilasi kokonaistyöajasta. Paikallisyksikkö antaa sinulle asiasta valituskelpoisen päätöksen.

Itse järjestettävät lomituspalvelut valinneilla ei ole mahdollisuutta lomituspäivän keston tilapäiseen pidentämiseen, vaan lomitus korvataan aina enintään vuosiloma- tai sijaisapupäätöksellä mainitun lomituspäivän keston mukaan. Sen sijaan myös itse lomitukset järjestävä maatalousyrittäjä voi hakea lomituspäivän keston tarkistamista, jos tilalla on tapahtunut merkittäviä ja pysyviä muutoksia, jotka vaikuttavat tilan kokonaistyöaikaan.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö