Ohita valikko

Suunnitteletko osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäämistä?

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2023. Työeläkeindeksiin tulee vuodenvaihteessa poikkeuksellisen suuri 6,8 prosentin korotus. Palkkakerroin nousee 3,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Poikkeuksellisen suuri työeläkeindeksi vaikuttaa vuodenvaihteessa myönnettäviin eläkkeisiin siten, että vielä tämän vuoden puolella eläkkeelle siirtyvä saa suuremman indeksikorotuksen kuin vasta vuodenvaihteen jälkeen eläkkeensä aloittava. Työeläkeindeksin korotuksesta tänä syksynä käyty keskustelu onkin jo näkynyt Melassa etenkin asiakaspalveluun tulleiden kyselyjen määränä. Myös hakemusmäärissä, etenkin osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen kohdalla, on ollut nähtävissä nousua elokuusta alkaen.

Osittaisten varhennettujen vanhuuseläkehakemusten määrä on kasvanut tänä vuonna Melassa noin 30 prosenttia. Syyskuussa hakemusten määrä kasvoi noin 50 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ja lokakuussa hakemusmäärän kasvu näyttäisi olevan vielä suurempi. Osittaisen vanhuuseläkkeen suosioon vaikuttavat todennäköisesti vuodenvaihteen indeksikorotus, mutta myös nopea hintojen nousu.

Mikä on osittainen varhennettu vanhuuseläke?

Osittainen vanhuuseläke on etuus, jota voi hakea täytettyään 61 vuotta. Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit ottaa tulevasta eläkkeestäsi maksuun joko 25 prosenttia tai 50 prosenttia. Eläkkeen euromäärä riippuu siitä, paljonko sinulle on kertynyt työeläkettä jäädessäsi osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voi vapaasti työskennellä ja eläke jatkuu siihen saakka, kunnes jäät vanhuuseläkkeelle. On kuitenkin hyvä huomata, että maksuun otettu osuus vähentää myös tulevaa eläkettä: maksuun otettua eläkkeen osaa vähennetään 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista vanhuuseläkettä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakeminen

Osittaista vanhuuseläkettä voi hakea joko sähköisessä asiointipalvelussamme tai täyttämällä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuslomake.

Osittaista vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuvasti. Mikäli suunnittelet osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäämistä ja haluat hyötyä vuodenvaihteen indeksikorotuksesta, eläkkeesi pitää alkaa viimeistään 1.12.2022. Sinun pitää tässä tapauksessa toimittaa eläkehakemuksesi Melaan viimeistään marraskuun aikana. Jos hakemuksesi on perillä vasta joulukuussa, osittaista vanhuuseläkettä ei voida myöntää alkavaksi 1.12.2022.

Lue lisää osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä sivulta Osittainen vanhuuseläke

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö