Ohita valikko

Kalastajan vakuuttaminen

Kalastajan MYEL-eläkevakuutus on tarkoitettu

 • Ammattikalastajalle
  Päätoiminen kalastaja vakuutetaan pakollisella MYEL-vakuutuksella. Jos työskentelysi määrä on vähäinen, voit ottaa vakuutuksen myös vapaaehtoisena.
 • Osa-aikaiselle kalastajalle
  Kun työskentelet kalastajana sivutoimisesti, vakuutamme sinut, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Näin varmistat, että myös kalastajan työstäsi karttuu eläketurvaa.
 • Puolisolle
  Vakuutamme puolisosi tai avopuolisosi, jos hän työskentelee kalastusyrityksessäsi ja hänellä on verotuksessa ansiotuloa kalastuksesta. Jos työskentelette molemmat yrityksessä päätoimisesti, kummankin kannattaa ottaa yhtä kattava vakuutusturva. Jos toisen puolison päätyö on yrityksen ulkopuolella, Melan vakuutuksilla voi täydentää palkkatyön antamaa turvaa.
 • Eläkeläiselle
  Jos työskentelet eläkkeellä ollessasi edelleen kalastajana, voit kartuttaa uutta eläkettä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti. Vakuutuksesi voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen riippuen siitä, mitä eläkettä saat ja täyttyvätkö vakuuttamisen edellytykset. Lue lisää vakuuttamisesta eläkkeen rinnalla maatalousyrittäjät-osiosta: Vakuuttaminen eläkkeellä.
 • Perheenjäsenelle
  Jos perheenjäsenesi työskentelee kalastusyrityksessäsi, mutta ei omista tai hallitse yritystä, hänet voidaan vakuuttaa Melassa. Perheenjäsenen tulee asua kanssasi samassa taloudessa.
 • Osuudella kalastavalle
  Jos saat kalastusaluksella työskentelystä palkan sijaan korvauksena osuuden saaliista ja osallistut kalastuksesta aiheutuviin kustannuksiin, sinut katsotaan MYEL-yrittäjäksi.
 • Yhtiölle
  Yhtiömuoto ja asemasi yhtiössä vaikuttavat siihen, voidaanko sinut vakuuttaa Melassa.

Pakollinen vai vapaaehtoinen vakuutus?

MYEL-vakuutus on sinulle pakollinen silloin, kun kaikki edellytykset täyttyvät:

 • olet 18–68-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
 • harjoitat ammattimaista kalastusta
 • vuotuinen MYEL-työtulosi on vähintään 4 506 euroa (vuonna 2024).

MYEL-vakuutukseen kuuluvat myös troolin tai nuottakunnan osakkaana tehty kalastustyö sekä osuudella kalastaminen.

Pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla sinulla on automaattisesti voimassa myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutus eli työajan MATA-vakuutus, joka korvaa kalastajan työssä sattuneet tapaturmavammat ja työstä aiheutuneet ammattitaudit.

Jos työpanoksesi jää alle pakollisen vakuuttamisen rajan, voit ottaa MYEL-vakuutuksen myös vapaaehtoisena ja kartuttaa sen myötä eläkettä myös kalastustyöstäsi. Lue vapaaehtoisesta MYEL-vakuutuksesta maatalousyrittäjät-osiosta.

Vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen rinnalle voit ottaa työajan MATA-vakuutuksen vapaaehtoisena. Voit ottaa vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen myös ilman MYEL-vakuutusta.

Huomioithan, että kaikki Melan vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Lue tarkemmin laskutuksesta: Kalastajan vakuutusmaksut.

Jos harjoitat kalastuksen lisäksi myös maa- ja metsätaloutta tai poronhoitoa omaan lukuusi, pitää jokaiselle toiminnalle ottaa erillinen MYEL-vakuutus. Henkilökohtainen työtulosi on kaikkien vakuutustesi työtulojen summa.

Perheenjäsenen vakuuttaminen

Vakuutamme perheenjäsenesi, jos hän työskentelee kalastusyrityksessäsi, mutta ei omista tai hallitse yritystä. Lisäksi hänen tulee asua kanssasi samassa taloudessa. MYEL-vakuutuksen voi ottaa 18 vuotta täyttäneelle perheenjäsenelle. Sitä nuoremmille ja eläkettä saaville perheenjäsenille kannattaa ottaa vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus.

Työtulo, jolla perheenjäsenesi vakuutetaan, määräytyy maksetun palkan ja luontoisetujen mukaan. Jos palkkaa ei makseta, työtulo vahvistetaan työpanoksen mukaan.

Kun maksat perheenjäsenelle palkkaa, muista ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Katso tarkemmat ohjeet: Tulorekisteri.

Kysy lisää perheenjäsenen vakuuttamisesta Mela-asiamieheltä tai asiakaspalvelustamme: Yhteystiedot.

Työntekijän vakuuttaminen

Yrityksesi työntekijöitä, jotka eivät ole perheenjäseniäsi ei vakuuteta Melassa. Heidän vakuutusturvastaan sinun täytyy huolehtia erikseen.

Yhtiömuodot

Vakuutamme avoimen yhtymän ja kommandiittiyhtiön vastuullisen yhtiömiehen tai sitoumuksista vastaavan osakkaan MYEL-vakuutuksella. Omistusosuuden suuruus ja palkanmaksu eivät vaikuta vakuuttamiseen.

Voimme vakuuttaa sinut yrittäjänä myös, jos harjoitat kalastusta osakeyhtiössä. Vakuutusta koskevat samat ehdot kuin maatalouden osakeyhtiötä lukuun ottamatta verotusta. Lue lisää osakeyhtiön vakuuttamisesta maatalousyrittäjien sivuilta: Osakeyhtiö ja yhtiömuotoinen toiminta.

Saman yhtiön omistajapiiri vakuutetaan samassa vakuutuksessa. Jos olet osakkaana useammassa yrityksessä, tehdään jokaisesta osakkuudesta oma vakuutus.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö