Ohita valikko

Tulorekisteri

Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille. Jos maksat palkkaa, ilmoitat palkanmaksutiedot tulorekisteriin.

Jos olet työnantaja, ja maksat palkkaa työntekijälle tai perheenjäsenelle, tai jos yrityksesi maksaa palkkaa sinulle, ilmoitat palkanmaksutiedot tulorekisteriin. Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään viidentenä päivänä maksupäivän jälkeen.

Jos haluat, että toinen henkilö tai esimerkiksi tilitoimisto toimii tulorekisterissä sinun puolestasi, voit tehdä valtuutuksen tulorekisterin käyttöön. Valtuuden voi myöntää henkilölle tai yritykselle. Valtuutuksen voi tehdä netissä.

Palkanmaksutietojen ilmoittaminen

Ilmoittaessasi palkanmaksutietoja tulorekisteriin valitse työeläkelaiksi MYEL silloin, kun maksat palkkaa MYEL-vakuutetusta työstä esimerkiksi perheenjäsenelle, MYEL-yrittäjälle tai hänen puolisolleen. Näin Mela saa tiedon ilmoituksestasi, eikä palkasta peritä muita sosiaalivakuutusmaksuja. Työnantajan on kuitenkin maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Lue lisää Tulorekisterin sivuilta: YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän vakuutustietojen ilmoittaminen.

Kun ilmoitat vakuutustietoja tulorekisteriin, täytä kohtaan Tarkemmat vakuuttamisen tiedot / Ei vakuuttamisvelvollisuutta:

  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Alle 16- tai yli 67-vuotiaasta ei peritä työnantajan sairausvakuutusmaksua. Valitse silloin Ei vakuuttamisvelvollisuutta -kohdasta myös Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus). Tulonsaajan lisätiedot -kohdassa valitaan tällöin Yrittäjä, ei YEL tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Lue lisää tulorekisteristä:

tulorekisteri.fi
tulorekisteri.fi: YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän vakuutustietojen ilmoittaminen
tela.fi/tulorekisteri

Kysymyksiä ja vastauksia tulorekisteristä

Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille. Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Ansiotietojen ilmoittajat, kuten työnantajat ja kotitalouden kaltaiset työnantajat ilmoittavat tiedot työntekijöidensä ansiotuloista vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin, josta työeläkevakuuttajat saavat ne käyttöönsä. Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 lähtien.

Koskeeko tulorekisteri MYEL-vakuutettuja?

Kyllä koskee, jos maksat palkkaa työntekijälle, perheenjäsenelle ja/tai yrityksesi maksaa palkkaa sinulle.

Mikä muuttuu rekisterin myötä MYEL-vakuutetuilla?

1.1.2019

MYEL-vakuutetut yrittäjät ilmoittavat työntekijöidensä ja perheenjäsenten palkanmaksunsa tulorekisteriin. Myös mahdollinen yrittäjälle maksettu palkka ilmoitetaan tulorekisteriin. Esimerkiksi verottaja, työeläkeyhtiöt ja vakuutusyhtiöt saavat tarvitsemansa tiedot sieltä. Jatkossa myös Mela tarkistaa tarvittaessa MYEL-vakuutetun yrittäjän palkanmaksun perheenjäsenelle suoraan tulorekisteristä ja erillisiä todistuksia ei tarvitse toimittaa.

Työnantajana ja MYEL-vakuutettuna yrittäjänä ilmoitat palkanmaksutiedot viimeistään viidentenä päivänä maksupäivän jälkeen. Myös työnantajan palkanmaksua koskevat ansiokorjaukset teet jatkossa suoraan tulorekisteriin. Jos palkanmaksuasi hoitaa tilitoimisto tai kirjanpitäjä, sopikaa hyvissä ajoin yhteistyöstänne. Palkanmaksajalle tulee antaa valtuutus asian hoitamisesta. Lue lisää Verohallinnon sivuilta: Valtuuta tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttäjät.

Muutoksella ei ole vaikutusta MYEL-vakuutuksesi ehtoihin tai maksuihin.

1.1.2020

Työtapaturmavakuuttajat ja Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) ottavat tulorekisterin käyttöön 1.1.2020 ja hakevat jatkossa sieltä tarvitsemansa palkkatiedot.

1.1.2021

Eläkkeiden ja etuuksien maksajat ilmoittavat maksutiedot tulorekisteriin. Näin näet sinulle maksetut eläkkeet ja etuustiedot tulorekisteristä.

Mitä hyötyä rekisteristä on?

Tulorekisteri helpottaa työnantajien arkea, koska ansiotietojen moninkertainen ilmoitusvelvollisuus poistuu. Keskitetty ilmoittaminen kokoaa tiedon yhteen paikkaan ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille, kuten työeläkevakuuttajille, verottajalle ja Kelalle. Reaaliaikaisuutensa ansiosta tulorekisteri edesauttaa myös torjumaan harmaata taloutta.

Tulorekisteri vaikuttaa jokaisen tulonsaajan mahdollisuuksiin saada tulo- ja verotustietojaan reaaliajassa. Tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa ajantasaisen tiedon hänelle maksetuista palkoista vuoden 2019 alusta lukien ja eläkkeistään sekä muista etuuksista tulorekisteristä vuodesta 2021 alkaen, kun eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteri korvaa TyEL-työeläkevakuuttajille tehtävät ansioilmoitukset (vuosi- ja kk-ilmoitukset). Vuosi-ilmoittamisesta siirrytään maksukohtaiseen ilmoittamiseen. Jatkossa työnantajat, kotitalouden kaltaiset työnantajat ja tilitoimistot ilmoittavat ansiotiedot tulorekisteriin palkanmaksun jälkeen viiden päivän sisällä. Samalla tulorekisteri-ilmoituksella tiedot menevät myös verottajalle. Työeläkevakuuttajat saavat näin lakisääteisesti tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Miten ansioilmoitukset tehdään jatkossa?

Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti viimeistään viidentenä päivänä palkanmaksupäivän jälkeen. Tiedot voidaan ilmoittaa useammalla eri tavalla. Tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan esimerkiksi sähköisen asiointipalvelun kautta tai palkkahallintojärjestelmän rajapinnan kautta.

Miksi eläkeala on mukana tulorekisterissä?

Tulorekisterin mahdollistama ajantasainen tieto lisää oikeellisuutta ja varmistaa oikeansuuruisen työeläkemaksun maksamista sekä nopeuttaa eläkepäätöksen tekemistä.

Tulorekisteri tuo kustannustehokkuutta ja keventää yritysten hallinnollista taakkaa, kun samaa tietoa ei tarvitse ilmoittaa moneen kertaan. Ilmoittaminen yksinkertaistuu, kun kaikki tuloihin liittyvä ilmoittamisvelvollisuus keskitetään tulorekisteriin. Tiedon tuottajat, kuten työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

MYEL-vakuutuksen voi saada, kun täyttää 18 vuotta. TyEL-vakuutukseen kuuluvat jo 17-vuotiaat. Jos maksan palkkaa maataloudessa työskentelevälle 17-vuotiaalle perheenjäsenelle, mitä ilmoitan tulorekisteriin työeläkevakuutukseksi?

Kun kyse on 17-vuotiaasta perheenjäsenestä, joka täyttää perheenjäsenen vakuuttamisen edellytykset ja voitaisiin MATA-vakuuttaa Melassa, työeläkelaiksi valitaan MYEL. Kannattaa huolehtia, että tällaisella perheenjäsenellä on voimassa vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus, joka turvaa tapaturmat. Perheenjäsenen MYEL-vakuutus kannattaa katsoa kuntoon, kun hän täyttää 18 vuotta.

Jos kyse on tilan ulkopuolisesta työntekijästä, valitaan työeläkelaiksi TyEL.

Tulorekisteri kysyy minulta sellaisia tietoja, joista en ole varma. Miten toimin?

Kun teet tulorekisteriin ilmoituksen MYEL-vakuutetusta työstä, jätä tyhjiksi kohdat ammattinimike, eläkelaitosnumero, vakuutusnumero ja tapaturmavakuutuslaitos. Jos et voi jättää näitä tietoja tyhjäksi (esim. palkka.fi-palvelussa), valitse ammattiluokituksesta Muu tai Muut muualla luokittelemattomat työntekijät. Muilta osin ota epäselvissä asioissa yhteyttä Tulorekisterin asiakaspalveluun: tulorekisteri.fi.

Huomaa, että kun lisäät tietoja palkka.fi-palveluun, kirjaudu palveluun yrityksenä.

Minulle on epäselvää, täyttyvätkö MYEL-vakuutetun perheenjäsenen edellytykset. Mitä teen?

Ota yhteyttä Mela-asiamieheen tai Melan asiakaspalveluun. Lisätietoja perheenjäsenen vakuuttamisesta: Perheenjäsenen vakuuttaminen.

Miksi tapaturmayhtiöt kysyvät tarkempia tietoja palkan osista työnantajilta, vaikka ne on ilmoitettu tulorekisteriin?
Tulorekisteriin toimitettavat tiedot eivät tietyissä tapauksissa erottele riittävästi palkkasummia. Siksi yhtiöt kysyvät tietojen tarkennuksia toisinaan palkanmaksajilta eli työnantajilta. Tapaturmakorvausta maksettaessa tarvitaan joskus tarkempaa tietoa, kuin mitä tulorekisteristä selviää.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö