Ohita valikko

Maatalousyrittäjän MYEL-työtulo

Kun työtulosi on määritelty oikein, myös eläkkeesi ja saamasi etuudet ovat oikealla tasolla.

Vakuutuksesi perustuvat henkilökohtaiseen MYEL-työtuloosi. Työtulo määritellään vastaamaan työpanoksesi arvoa. Työtulo ei ole sama asia kuin maatilayrityksesi verotettu tulo.

Henkilökohtaisen työtulon suuruus määrittää Melan sinulle maksaman eläkkeen ja korvausten tason. Työtulo vaikuttaa myös muun muassa Kelan maksamiin etuuksiin, kuten äitiys-, vanhempain- ja sairauspäivärahaan. Myös vakuutusmaksut määräytyvät työtulosi mukaan. MYEL-työtuloon tehdään vuosittain indeksikorotus.

Jos työtulosi on vähintään 4 506 euroa vuodessa (2024), sinut vakuutetaan pakollisella MYEL-vakuutuksella. Jos työtulosi on vähemmän, voit hankkia vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen.

Miten työtulo lasketaan?

Tilan MYEL-työtulo lasketaan maatilakohtaisesti

 • viljellyn pellon pinta-alasta (maatalouden työtulo)
 • metsän pinta-alasta (metsän työtulo)
 • tilan liitännäistoiminnasta.

Henkilökohtainen MYEL-työtulosi lasketaan koko tilan työtulosta. Jos tilalla on useampi yrittäjä, tilan työtulo jaetaan yrittäjien työpanosten mukaan.

Koko tilan työtulo = maatalouden työtulo + metsän työtulo + liitännäiset

Henkilökohtainen työtulosi = koko tilan työtulo / työpanoksesi tilalla prosentteina

Perheenjäsenen työtulo = palkka + luontaisedut tai arvio työpanoksesta

Maatalouden työtulo

Maatalouden työtulo lasketaan viljelemäsi maatalousmaan pinta-alasta. Myös vuokraamasi maatalousmaa huomioidaan pinta-alassa. Näin saadaan niin kutsuttu perustyötulo.

Valitse työpanostasi vastaava työtulo. Perustyötulosi ympärillä on tietty liikkumavara, jonka sisällä voit valita itsellesi työpanostasi parhaiten vastaavan työtulon.

Perustelluista syistä sinulla saattaa olla mahdollisuus korottaa tai alentaa työtulosi määrää myös liikkumavaran ulkopuolelle. Jos haluat muuttaa työtuloasi, ole yhteydessä Melaan.

Jos työskentelysi arvo on normaalia suurempi, voit perustelluista syistä korottaa työtuloasi. Perusteluja korottamiselle ovat esimerkiksi suuri työmäärä kotieläintilalla tai erikoiskasvinviljely.

Jos työskentelysi arvo on normaalia pienempi, voit alentaa työtuloasi. Perusteluina voi olla esimerkiksi yrittäjän kokopäiväinen työskentely tilan ulkopuolella tai tilan töiden teettäminen ulkopuolisella.

Liitännäistoiminnan työtulo

Jos tilallasi on maatalousverotettua liitännäistoimintaa, muista ilmoittaa se MYEL-vakuutukseesi. Maatalousverotetusta liitännäistoiminnasta työtulossasi huomioidaan työn osuus, joka on 20–50 prosenttia bruttotulosta.

Liitännäistoimintaa ovat muun muassa:

 • konetyöt
 • puiden sahaus
 • viljan puinti ja kuivaus, tilan tuotteiden jalostus
 • mehiläishoito
 • turkistarhaus
 • kasvihuoneviljely
 • maatilamatkailu
 • polttopuiden myynti tilan ulkopuolelle.

Elinkeinoverotettu toiminta

Jos liitännäistoimintaa verotetaan elinkeinoverolain mukaan, se ei kuulu MYEL- tai MATA-vakuutukseen. Huolehdi silloin eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta erikseen.

Esimerkki

Maatalousyrittäjä tekee traktorilla kaivuu-ja lumenauraustöitä. Hän saa työstään bruttotuloa noin 10 000 euroa vuodessa. Tulo on maatalousverotettavaa. Toiminnasta tulee työtuloa arvion mukaan 20–50 prosenttia bruttotulosta eli 2 000–5 000 euroa vuodessa.

Kun ilmoitat vakuutukseen maatalousverotetun liitännäistoiminnan, kattaa työajan MATA-vakuutus automaattisesti myös tässä työssä sattuvat tapaturmat.

Muista ilmoittaa Melaan aina, kun

 • aloitat uuden liitännäistoiminnan
 • päätät liitännäistoiminnan harjoittamisen
 • liitännäistoiminnan verotus muuttuu.

Muutokset työtuloon tehdään pääsääntöisesti hakemuspäivästä lähtien.

Metsän työtulo

Omistatko metsää? Myös metsä lasketaan MYEL-työtuloon. Lue lisää linkistä.

Laske työtulosi ja Mela-turvasi määrä

Arviolaskureillamme voit kokeilla oman tilasi pinta-alatiedoilla, millainen on Mela-turvasi taso.

Maatilatalouden työtulolaskurilla voit laskea maatalousmaasta, metsästä ja maatalousverotetusta liitännäistyöstä kertyvän työtulon määrän sekä työtulon perusteella määräytyvän Mela-turvasi vakuutusmaksun.

Maatalousyrittäjän Mela-turvalaskurilla voit laskea miten työtulosi vaikuttaa tulevan eläkkeesi määrään ja vakuutusmaksuihisi. Näet myös Mela-sairauspäivärahasi, MATA-tapaturmapäivärahasi sekä ryhmähenkivakuutuskorvauksen määrän ja maatalouden sijaisavusta perittävän maksun.

Työtulon muuttaminen

Kun työskentelyssäsi tai tilasi toiminnassa tapahtuu muutoksia, ilmoita muutoksista meille hyvissä ajoin. Muutokset voivat vaikuttaa työtuloosi ja vakuutusmaksuihisi. Teemme muutokset vakuutuksiin aina ilmoituspäivästä lähtien, emme koskaan takautuvasti. Huolehdi siis muutosten ilmoittamisesta ajoissa. Lue tarkemmin muutosten ilmoittamisesta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö