Ohita valikko

Apurahansaajalle tapaturmaturvaa työ- ja vapaa-ajalle

Melan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa apurahatyössä sattuneiden tapaturmien hoidon ja se sisältyy pakolliseen MYEL-eläkevakuutukseen.

Turvaa apurahansaajalle tapaturman ja ammattitaudin varalle

Apurahansaajan eläkevakuutukseen sisältyvä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa apurahatyössä sattuneen, äkillisestä ja odottamattomasta tapahtumasta aiheutuneen tapaturmavamman. Vakuutus korvaa myös työstä aiheutuneet ammattitaudit.

Vakuutus ei korvaa:

  • sairautta tai kulumaa, joka ei johdu tapaturmasta
  • tapaturmia, jotka sattuvat elinkeinoverolain mukaan verotettavassa yrittäjätyössä tai palkkatyössä
  • yksityistalouden töissä ja vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia.

Lue tapaturmavamman ja ammattitaudin korvauksista.

Melan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus eli työajan MATA-vakuutus on aina voimassa pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla. Sitä ei tarvitse erikseen hakea. Työajan MATA-vakuutus päättyy pakollisen MYEL-vakuutuksen päättyessä.

Miten tapaturma ja ammattitauti määritellään?

Tapaturma on ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa vamman tai sairauden. Tyypillisiä tapaturmia ovat esimerkiksi liukastuminen, kaatuminen ja putoaminen. Lue lisää: Mikä on tapaturma?

Ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti pääasiallisesti johtuu apurahansaajan työhön liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä. Lue lisää: Mikä on ammattitauti?

Turvaa vapaa-ajalle

Voit täydentää tapaturmaturvaasi ottamalla työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesi rinnalle Melan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Vapaa-ajan MATA-vakuutus korvaa vapaa-ajalla sattuvat äkilliset ja ennalta-arvaamattomat tapaturmat.

Melan vapaa-ajan MATA-vakuutus on kattavampi kuin monet yksityiset vakuutukset. Vakuutus korvaa muun muassa hoidon ja lääkkeet sekä hoitomatkoista aiheutuneita kuluja. Tapaturman hoitokulut korvataan ilman ylärajaa ja korvauksen saa myös pysyvästä haitasta.

Vapaa-ajan vakuutus korvaa esimerkiksi:

  • yksityistalouden töissä esimerkiksi keittiöaskareissa ja kodin remonttitöissä sattuneet tapaturmat
  • vapaa-ajan harrastuksissa sattuneet tapaturmat
  • ulkomailla matkustaessa sattuneet tapaturmat.

Huomioi, että vapaa-ajan vakuutus ei korvaa esimerkiksi urheiluharrastuksissa lajiin räätälöityjä tai lajiliiton tarjoamia urheilu- tai lisenssivakuutuksia eikä matkavakuutusta.

Vapaa-ajan vakuutus ei korvaa:

  • sairauksia
  • tapaturmia, jotka sattuvat palkka- tai yrittäjätyössä
  • tapaturmia, jotka korvataan muun lain nojalla
  • liikennevahinkoja. Kaikki tapaturmat, jotka ovat sattuneet yli 25 kilometriä tunnissa kulkevien tai yli 25 kiloa painavien moottoroitujen liikkumisvälineiden (kuten mönkijät ja moottorikelkat) kanssa, kuuluvat liikennevakuutuksen piiriin 1.6.2024 alkaen.

Vapaa-ajan vakuutus on vapaaehtoinen ja se on otettava erikseen. Vapaa-ajan MATA-vakuutuksella ei ole ikärajaa ja se on voimassa myös ulkomailla. Ulkomaanmatkoja varten vakuutetulla on kuitenkin syytä olla aina myös matkavakuutus, sillä vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa vain tapaturmavamman hoitokulut ulkomailla.

Vapaa-ajan vakuutuksen hakeminen

Voit hakea vapaaehtoista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta samalla hakemuslomakkeella, jolla haet MYEL-vakuutusta.

Vapaa-ajan vakuutuksen voimassaolo ja irtisanominen

Vapaa-ajan MATA-vakuutus voi olla voimassa vain työajan MATA-vakuutuksen rinnalla. Vakuutusta täytyy hakea aina erikseen ja se voi alkaa aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun vakuutushakemus on saapunut Melaan.

Vakuutus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Jos haluat irtisanoa vapaa-ajan MATA-vakuutuksen, tee siitä kirjallinen, allekirjoitettu ilmoitus ja lähetä se Melaan. Vakuutus päättyy aikaisintaan irtisanomisilmoituksen saavuttua Melaan.

Mela voi irtisanoa vapaa-ajan vakuutuksen, jos vakuutusmaksuja ei makseta.

Lue vapaa-ajan MATA-vakuutuksen vakuutusehdot julkaisut-osiosta: Vakuutusehdot

Miten toimin, jos minulle sattuu tapaturma tai epäilen sairastuneeni ammattitautiin?

Jos sinulle sattuu tapaturma tai epäilet sairastuneesi ammattitautiin, hakeudu viipymättä lääkärin hoitoon ja toimita meille vahinkoilmoitus. Työtapaturmasta pitää toimittaa vahinkoilmoitus 60 päivän kuluessa vahingon sattumisesta.

Lue lisää korvausten hakemisesta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö