Ohita valikko

Miten koronavirus vaikuttaa maatalouslomitukseen?

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on poikkeuksellinen ja muuttaa monia suunnitelmia sekä herättää monenlaisia kysymyksiä. Olemme koonneet tähän yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksista maatalouslomitukseen.

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja toimimme hallituksen ja terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti sekä täydennämme ja päivitämme ohjeistustamme niiden mukaan.

Vastausta kysymykseen Voinko perua vuosilomani, jos matkani peruuntui koronan vuoksi? on päivitetty 26.3. tarkentuneiden ohjeiden mukaisesti.

Voinko perua vuosilomani, jos matkani peruuntui koronan vuoksi?

Koronatilanne aiheuttaa nyt muun muassa lomamatkojen peruuntumisia, jonka myötä myös sovittuja vuosilomia haluttaisiin ymmärrettävästi perua.

Lomituspalvelulaissa todetaan, että jos maatalousyrittäjä ei voi sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi pitää vuosilomaansa sellaisena aikana, joksi hänelle on varattu lomittaja, vuosiloma voidaan kokonaan tai osittain siirtää pidettäväksi myöhäisempänä ajankohtana. Sairauden lisäksi muita hyväksyttäviä syitä voivat olla esimerkiksi synnytys, tapaturma tai lomittajan sairastuminen. Lomamatkan peruuntuminen ei ole lain tarkoittama hyväksyttävänä syy jo sovitun vuosiloman siirtoon.

On tärkeää, että vuosilomia pidetään ja maatalouslomittajat työllistyvät myös tässä poikkeustilanteessa. Koronatilanteen kehittyessä saatamme joutua tilanteeseen, jossa lomittajaresursseja tarvitaan enenevässä määrin sijaisapulomitusten hoitamiseen. Jos näin käy, vuosilomalomitusten järjestäminen vaikeutuu. Emme myöskään voi taata, että lomat pystytään toteuttamaan myöhempänä ajankohtana, jos lomittajia ei ole riittävästi.

Voinko perua vuosilomani, jos epäilen lomittajan altistuneen koronavirukselle ulkomaanmatkallaan?

Jotta koronavirustartuntoja voitaisiin ehkäistä, on ensisijaisen tärkeää noudattaa viranomaisten antamia toimintaohjeita. Lievienkin hengitystieoireiden ilmetessä maatalouslomittajan tulee jäädä sairauslomalle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. Toimenpiteitä, joilla viruksen leviäminen pyritään estämään, ovat muun muassa hyvästä hygieniasta ja suojautumisesta huolehtiminen sekä turhien altistustilanteiden välttäminen.

On tärkeää, että tilalla työskentelevillä on mahdollisuus pestä kädet vedellä ja saippualla ja kuivata ne kertakäyttöisillä paperipyyhkeillä. Maatalouslomittajia kehotetaan pitämään mukanaan desinfioivaa käsihuuhdetta ja riittävästi sopivia suojakäsineitä.

Hallitus on linjannut, että ulkomaanmatkalta palaavat ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Lomittajan työnantajana toimiva kunta huolehtii siitä, että ulkomaan matkalta hiljattain palannut tai karanteeniin asetettu lomittaja ei tee lomitustyötä.

Minulle myönnetty kuntoutus peruuntui, peruuntuuko myös sijaisapuni tuolle ajalle?

Sijaisapu perutaan, jos sijaisavun edellytykset eivät enää täyty. Eli jos esimerkiksi lääkinnällinen kuntoutus tai sinulle suunniteltu leikkaustoimenpide, jonka ajaksi olet saanut sijaisapua, joudutaan perumaan, myös sinulle myönnetty sijaisapulomitus peruuntuu. Voit kuitenkin vaihtaa tuolle ajalle myönnetyn sijaisavun vuosilomaan tai maksulliseen lomitukseen, koska sinulle on jo varattu lomittaja sijaisapuun.

Jouduin karanteeniin koronaepäilyn takia, voinko saada lomitusta?

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisen rajoittamista ja sillä pyritään estämään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Määräyksen karanteenista tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Karanteenin aikana on mahdollista saada lomituspalveluja vuosilomana tai maksullisena lomituksena. Sijaisapua ei voi saada, jos ei ole työkyvytön.

Jos sinut asetetaan karanteeniin, tulee sinun välittömästi ilmoittaa asiasta paikallisyksikölle. Paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä, jos tilalla on epäily korona-altistumisesta. Jos maatalouslomittajan kanssa tilalla työskentelee henkilö, joka on altistumisen takia karanteenissa, lomitustyöt tulee järjestää siten, että maatalouslomittaja ja karanteenissa oleva henkilö eivät työskentele samanaikaisesti.

Olen saanut koronavirustartunnan, voinko saada lomitusta sairausajalleni?

Lomituspalvelut pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin myös niissä tilanteissa, jos yrittäjä saa koronatartunnan ja joutuu sen vuoksi eristykseen. Määräyksen eristyksestä tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos sairastut koronavirukseen ja olet työkyvytön, voit saada sijaisapulomitusta. Sinun tulee ilmoittaa välittömästi eristyksestä paikallisyksiköille ja paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä koronatilanteessa.

On tärkeää, ettei sairastunut maatalousyrittäjä altista kotieläinten hoidosta huolehtivaa maatalouslomittajaa tartunnalle. Maatalousyrittäjän tulee olla poissa tuotantorakennuksesta silloin, kun lomittaja on paikalla. Yrittäjän on varottava levittämästä virusta tuotantotiloihin ja maatalouslomittajan tulee huolehtia omasta suojautumisestaan.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö