Ohita valikko

Usein kysyttyä vakuuttamisesta

Täältä löydät vastaukset vakuuttamisesta usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, olethan yhteydessä meihin, niin autamme sinua.

Vakuutuksen alkaminen

Mistä tiedän, tuleeko minun ottaa MYEL-vakuutus?

Jos omistat tai sinulla on hallinnassa peltoa ja metsää yhteensä yli 5 MYEL-hehtaaria, tulee vakuutusvelvollisuutesi selvittää. Näin on myös, jos omistat poroja tai harjoitat kalastusta. Ota yhteyttä Melaan tai Mela-asiamieheen niin selvitämme asian: Yhteystiedot.

Sain tilan lahjana, tuleeko minun ottaa MYEL-vakuutus?

Vakuutusvelvollisuutesi alkaa, kun olet saanut omistukseesi tai hallintaasi vähintään 5 MYEL-hehtaaria ja työskentelet tilan töissä itse. Sinulla on kuusi kuukautta aikaa ottaa MYEL-vakuutus siitä lähtien, kun olet saanut tilan hallintaasi tai omistukseesi.

Mitä tapahtuu, jos en muista ottaa vakuutusta puolen vuoden sisällä MYEL-vakuutettavan työn alkamisesta?

Jos et ota MYEL-vakuutusta ajoissa, eli kuuden kuukauden sisällä siitä, kun vakuuttamisvelvollisuutesi on alkanut, saatat joutua maksamaan tavallisen vakuutusmaksun lisäksi laiminlyöntimaksun. Jos MYEL-vakuutettava toiminta on alkanut 1.7.2019 jälkeen, vakuutusvelvollisuuden laiminlyönneistä johtuvista maksuista päättää Valtiokonttori. Vakuuttamisen yhteydessä selvitetään, voidaanko laiminlyöntimaksu mahdollisesti jättää perimättä vai lähteekö se käsiteltäväksi Valtionkonttoriin.

Meitä on samassa yrityksessä 4 yrittäjää, vakuutetaanko kaikki?

Kaikki ne, jotka osallistuvat tilan töihin ja joiden työpanos ylittää pakollisen vakuuttamisen rajan, vakuutetaan.

Mikä on MYEL-työtulo?

MYEL-työtulo on arvio keskimääräisestä työpanoksestasi yrityksesi töissä. Se ei ole yrityksesi tulos vaan arvio työsi arvosta. Käytä sen arvioimisessa apuna laskureita.

Vakuutus ja muu työskentely

Olen maatalousyrittäjä ja tämän lisäksi palkkatöissä, josta minulle kertyy eläkettä. Tuleeko minulla olla tämän lisäksi MYEL-vakuutus?

Kyllä, sinulla tulee olla maatalousyrittäjätyöstä MYEL-vakuutus työpanoksesi osalta. Työeläkejärjestelmän keskeinen periaate on, että kaikesta ansiotoiminnasta pitää karttua eläkettä.

Vakuutus voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen riippuen työskentelysi määrästä, iästäsi ja tilasi koosta.

Kun sinut on vakuutettu MYEL-vakuutuksella, sinulle kertyy eläkettä myös maatalousyrittäjä- ja metsätyöstä, kalastuksesta ja poronhoidosta. Sen lisäksi sinulla on töissä sattuvien tapaturmien varalle voimassa tapaturmavakuutus. Ole yhteydessä meihin, niin kartoitamme vakuutusturvasi.

Minulla on maatila ja tämän lisäksi konekorjaamo, jota verotetaan elinkeinoverotuksen mukaan. Riittääkö MYEL-vakuutus?

MYEL-vakuutukseen kuuluu vain maatalousverotettu toiminta. Konekorjaamossa työskentely sinun täytyy vakuuttaa muualla kuin Melassa. Se katsotaan eri tulonlähteeksi.

Muutokset työskentelyssä

MYEL-työtuloni ei vastaa työpanostani tilan töissä, mitä teen?

Ota yhteyttä Melaan. Työtulosi voidaan tarkistaa vastaamaan nykyistä työskentelyäsi, jos tilallasi on tapahtunut muutoksia tai olet muualla töissä.

Vuokrasin kaikki peltoni naapurille, mutta minulle jäi metsää. Päättyykö vakuutus?

MYEL-vakuutuksesi tulee tarkistaa. Jos sinulle jäi metsää alle 5 MYEL-hehtaaria, vakuutuksesi päätetään. Jos sinulle jäi metsää yli 5 MYEL-hehtaaria, työtulosi tarkistetaan vastaamaan nykyistä työskentelyäsi.

Minut on vakuutettu MYEL-vakuutuksella, vaikka en harjoita enää kyseistä yritystoimintaa. Sain kuitenkin vakuutusmaksulaskun. Mitä teen?

Ota yhteyttä Melaan. Vakuutuksesi ei pääty automaattisesti, kun luovut maa- ja metsätalousmaasta, poroista tai kalastuksesta vaan sinun tulee ilmoittaa asiasta Melaan. Vakuutus päätetään ilmoittamiesi tietojen perusteella kirjallisella hakemuksella, kun vakuuttamisen edellytykset eivät enää täyty.

Onko MYEL-vakuutukseni voimassa myös ollessani vanhempainvapaalla?

Jos työskentelet vanhempainvapaan aikana, vakuutus tulee olla voimassa ja työtulo tulee muuttaa vastaamaan työpanostasi. Jos työskentelysi jää alle pakollisen vakuuttamisen rajan, vakuutuksen voi päättää. Tarkista Kelasta työskentelyn vaikutus vanhempainpäivärahaan.

Ulkomailla työskentely

Ostin maatilan Virosta ja työskentelen myös siellä. Minulla on maatila myös Suomessa. Kattaako Mela-turva työskentelyni maatilani töissä Virossa?

Kyllä kattaa, mikäli kuulut myös toisessa EU-maassa työskennellessäsi Suomen sosiaaliturvaan. Tarvitset tästä todistukseksi Eläketurvakeskuksen myöntämän A1-todistuksen. Hae todistusta Eläketurvakeskuksesta ja ota yhteyttä Melaan vakuutuksesi tarkistamiseksi.

Työskentelen Suomessa maatilallani ja Norjassa kausiluontoisesti palkkatöissä. Vaikuttaako tämä Mela-turvaani?

Sinun on selvitettävä, kumman maan sosiaaliturvaan kuulut. Ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen.

Olen lähdössä työkomennukselle ulkomaille. Vaikuttaako tämä MYEL-vakuutukseni voimassa-oloon?

Ratkaisevaa on, kuulutko työkomennuksen aikana Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos työskentelet suomalaisen työnantajan lähetettynä työntekijänä, selvittää työnantajasi sosiaaliturva-asiat Eläketurvakeskuksen kanssa. Muussa tapauksessa kannattaa selvittää asia itse Eläketurvakeskuksesta. Lisäksi tilalla työskentely on olennaista vakuutuksesi jatkumiselle. Ole yhteydessä Melaan vakuutuksesi tarkistamiseksi.

Perheenjäsenet töissä tilalla

19-vuotias poikamme työskentelee maatilan töissä viikonloppuisin ja loma-aikoina sekä kesällä useamman kuukauden. Hän asuu tilallamme ja käy kirkolla viimeistä vuotta lukiota. Palkkaa olemme maksaneet noin 500 euroa kuussa. Tuleeko hänet vakuuttaa pakollisella vakuutuksella?

Poikanne pakollisen MYEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät, koska hän on täysi-ikäinen ja työskentelee yhtäjaksoisesti yli 4 kuukautta tilallanne. Yhtäjaksoisuudessa huomioidaan myös työskentely koulun ohessa. Hänet vakuutetaan palkanmaksun perusteella 6 000 euron työtulolla (12 x 500 euroa). Hänet voidaan vakuuttaa niin kauan, kun hän asuu ja työskentelee tilalla sekä hänelle maksetaan palkkaa työstä.

Alaikäiset lapseni osallistuvat maatilan töihin. Voiko heitä vakuuttaa Melassa?

Kyllä voi, heille voi ottaa vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen työtapaturmia varten. Huomaa kuitenkin, että lapsen työpanoksen arvon tai hänelle maksetun palkan täytyy olla vähintään 2 253 euroa (2024), jotta vakuutuksen voi saada. Käytännössä pyydämme alle 14-vuotiaan osalta tarkempaa selvitystä maatilatalouden töihin osallistumisesta.

Vapaa-ajalle heidät voidaan vakuuttaa vapaa-ajan MATA-vakuutuksella.

MYEL-vakuutuksen voi ottaa 18 vuoden iässä.

Maksan palkkaa perheenjäsenelleni MYEL-työstä. Tuleeko tieto ilmoittaa tulorekisteriin?

Kyllä tulee. Voit lukea tulorekisteristä lisää nettisivuiltamme kohdasta tulorekisteri.

Vakuutus eläkkeen rinnalla

Jäin vanhuuseläkkeelle ja MYEL-vakuutukseni päätettiin. Jatkan kuitenkin tilan pitoa niin kuin ennenkin. Onko minulla mahdollista kerryttää eläkettä tästä työskentelystä?

Voit edelleen ottaa vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen, kunnes täytät vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajasi. Vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta.

Sinun kannattaa ottaa myös vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus työtapaturmien varalle.

Minulle myönnettiin täysi työkyvyttömyyseläke enkä enää pysty juurikaan osallistumaan tilan töihin. Tuleeko minulla olla vielä pakollinen MYEL-vakuutus?

Ei tarvitse, mikäli työskentelysi jää alle pakollisen vakuuttamisen rajan. Tällöin vakuutuksesi päättyy työkyvyttömyyden alkamiseen. Jos työskentelet vähäisissä määrin, voit ottaa itsellesi vapaaehtoisen MYEL- ja MATA-vakuutuksen.

Minulle myönnettiin osatyökyvyttömyyseläke, koska pystyn työskentelemään enää 60 prosenttia aiemmasta. Tuleeko minulla olla MYEL-vakuutus niin kuin aiemminkin?

MYEL-vakuutuksesi jatkuu katkotta voimassa työkyvyttömyyden alkamisesta lukien. Työtulosi tulee kuitenkin tarkistaa vastaamaan työpanostasi eläkkeen rinnalla. Vakuutus on pakollinen, jos pakollisen vakuutuksen ehdot täyttyvät pinta-alan ja työtulon suhteen.

Olen täydellä kuntoutustuella enkä pysty osallistumaan tilan töihin, pitääkö minulla olla silti MYEL-vakuutus voimassa?

Vakuutuksesi voidaan päättää kuntoutustuen ajaksi työkyvyttömyyden alkamisesta lukien, jos et pysty työskentelemään tilalla. Kun kuntoutustuki päättyy tai muuttuu osakuntoutustueksi, vakuutetaan sinut työpanoksesi perusteella. Ole yhteydessä Melaan, kun työskentelyssä tapahtuu muutoksia, koska vakuutus ei päivity automaattisesti kuntoutustuen muututtua tai päätyttyä.

Minulle ollaan myöntämässä toistaiseksi voimassa oleva tapaturmaeläke. Haluan pitää voimassa pakollisen MYEL-vakuutukseni niin kuin ennenkin. Onko tämä mahdollista?

Mikäli MYEL-työtuloasi ei ole tarkistettu tapaturman jälkeen vastaamaan nykyistä työskentelyäsi tilalla, tulee vakuutus tarkistaa. Ota yhteyttä Melaan.

Muutoksenhaku

Miten voin hakea muutosta vakuutuspäätökseeni?

Jos haluat hakea muutosta Melan antamaan vakuutuspäätökseen, ohjeet muutoksenhakuun löytyvät vakuutuspäätöksesi kääntöpuolelta. Valituksen tulee olla Melassa ennen sen aukiolon päättymistä viimeistään 30. päivänä siitä, kun sait tiedon päätöksestä.

Lisätietoja muutoksenhausta: Muutoksenhaku.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö