Ohita valikko

Osittainen vanhuuseläke

Jos haluat saada eläketurvaa jo ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä, voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle.

Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla voit nostaa sinulle kertyneestä työeläkkeestä osan jo ennen varsinaista vanhuuseläkettä. Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voit työskennellä rajoituksetta.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voit jäädä tällä hetkellä aikaisintaan 61-vuotiaana. Ikäraja tulee nousemaan, ja vuonna 1964 syntyneillä ikäraja on 62 vuotta. Vuonne 1965 ja sen jälkeen syntyneet ovat oikeutettuja osittaiseen vanhuuseläkkeeseen 3 vuotta ennen oman ikäluokkansa alinta vanhuuseläkeikää. Tarkat ikärajat vahvistetaan myöhemmin. Voit ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun myös alimman eläkeikäsi jälkeen.

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit nostaa neljänneksen tai puolet sinulle kertyneestä työeläkkeestäsi. Saat itse päättää, nostatko työeläkkeestäsi neljänneksen vai puolet. Jäljelle jääneen osan vanhuuseläkkeestäsi saat silloin, kun vanhuuseläkkeesi alkaa.

Huomaa, että lopullisen vanhuuseläkkeen määrään vaikuttaa se, otatko osittaisen eläkkeen maksuun ennen alinta vanhuuseläkeikääsi vai sen jälkeen.

Tarkista ennen eläkkeelle jäämistä verottajalta, miten osittainen vanhuuseläke vaikuttaa verotukseesi. Näin saat selville, paljonko sinulle jää käteen eläkepäätöksen jälkeen.

Voit saada osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, jos

 • olet täyttänyt alimman ikärajan
 • olet syntynyt vuonna 1949 tai sen jälkeen
 • et saa muuta työeläke-etuutta
 • et saa luopumistukea
 • et ole sotilas.

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä

Voit valita, nostatko 25 vai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestäsi. Voit myös ensin ottaa 25 prosentin osuuden eläkkeestä ja myöhemmin toisen 25 prosentin osuuden.

Eläkkeen määrä lasketaan hakemista edeltävän vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä.

Varhennusvähennys pienentää eläkettä

Jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen ennen kuin täytät oman alimman vanhuuseläkeikäsi, vähennetään maksuun ottamastasi eläkkeestäsi 0,4 prosenttia kuukaudessa jokaiselta kuukaudelta ennen kuin täytät alimman vanhuuseläkeikäsi. Vähennys jää varhennettuna ottamaasi eläkkeen osuuteen pysyvästi eli niin pitkäksi aikaa, kun sinulle maksetaan eläkettä.

Lykkääminen korottaa eläkettä

Jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen vasta, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi, saat eläkkeeseesi 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta alimman vanhuuseläkeikäsi ylittävältä kuukaudelta.

Eläke kahdessa osassa

Kun otat osittaisena vanhuuseläkkeenä ensin 25 prosenttia ja myöhemmin toiset 25 prosenttia, lasketaan kumpaankin osaan joko varhennusvähennys tai lykkäyskorotus sen mukaan, milloin kyseisen osuuden maksaminen alkaa.

Laskurillamme voit laskea arvion osittaisen vanhuuseläkkeesi määrästä haluamassasi iässä sekä arvion osittaisen eläkkeen jälkeisen varsinaisen vanhuuseläkkeen määrästä työskentelyn päättyessä.

Osittaisen eläkkeen alkaminen ja maksaminen

Kun osittaisen vanhuuseläkkeen saamisen ehdot täyttyvät, maksaminen voidaan aloittaa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta. Osittaista vanhuuseläkettä ei voi saada takautuvalta ajalta.

Poikkeuksena muista eläkkeistä osittaisen vanhuuseläkkeen voi peruuttaa myöntämisen jälkeen kolmen kuukauden sisällä päätöksen antamisesta. Tällöin jo maksettu eläke peritään takaisin.

Näin haet osittaista vanhuuseläkettä

 1. Täytä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemus

  Hae osittaista vanhuuseläkettä joko sähköisessä asiointipalvelussamme tai täyttämällä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuslomake.

  Voit pyytää apua hakemuksen täyttämiseen Mela-asiamieheltä tai Melan asiakaspalvelusta.

 2. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus Melaan

  Voit hakea osittaista vanhuuseläkettä sähköisesti asiointipalvelussamme tai lomakkeella.

  Jos valitset lomakkeen, lähetä se meille:

Työskentely ja osittainen vanhuuseläke

Työskentelyllä ei ole vaikutusta osittaisen vanhuuseläkkeen maksamiseen. Voit jatkaa tai olla jatkamatta työskentelyä eläkkeen rinnalla ilman rajoituksia.

Osittainen vanhuuseläke ja muut etuudet

Osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen ei estä sairauspäivärahan, peruspäivärahan tai ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saamista. Jos saat osittaista vanhuuseläkettä, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai työuraeläkettä.

Eläkkeen päättyminen

Osittaista vanhuuseläkettä maksetaan niin kauan, kunnes myönnetään työkyvyttömyys-, työura- tai vanhuuseläke. Työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä on mahdollisuus saada ennen oman ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä. Osittainen vanhuuseläke ei vaikuta työkyvyttömyys- tai työuraeläkkeen myöntämiseen, mutta niiden määrään se vaikuttaa.

Varhennusvähennettynä tai lykkäyskorotettuna maksettavan osittaisen vanhuuseläkkeen osuus otetaan sen jälkeen myönnettävässä eläkkeessä huomioon sellaisenaan. Myöntämätön eläkkeen osuus ja osittaisen vanhuuseläkkeen aikana karttuneen uuden eläkkeen määrä lasketaan samalla periaatteella kuin vanhuuseläkkeen määrä.

Kun täytät vanhuuseläkeiän, osittainen vanhuuseläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläkettä on aina haettava erikseen.

Osa-aikaeläke

Osittainen vanhuuseläke on korvannut osa-aikaeläkkeen 1.1.2017 alkaen. Jos sinulle maksetaan aikaisemmin myönnettyä osa-aikaeläkettä, se jatkuu entiseen tapaan. Osa-aikaeläkkeitä koskevat ansiotulorajat pysyvät entisen kaltaisina. Ansiotulorajojen määrä tarkistetaan vuosittain indeksillä.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö