Ohita valikko

Mela aloittaa työkykykoordinaattoritoiminnan pilotoinnin Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Mela kehittää maatalousyrittäjien työkykyä ja työhyvinvointia tukevia palveluitaan. Osana tätä käynnistämme syyskuussa vuoden 2020 loppuun kestävän pilotin työkykykoordinaattoripalveluiden tarjoamisesta Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella asuville asiakkaillemme.

Maatalousyrittäjät tarvitsevat uudenlaisia työkyvyn tukitoimia

Maatalousyrittäjä vastaa yksin työkyvystään. Yrittäjältä puuttuu työyhteisön, esimiehen ja henkilöstöhallinnon tuki sekä työpaikan varhaisen tuen käytännöt. Myös työterveyshuollon kumppanuus saattaa puuttua. Samaan aikaan maatalousyrittäjien työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on suurempi kuin millään muulla ammattiryhmällä. Vastataksemme paremmin asiakkaidemme työkykyhaasteisiin tavoitteenamme on tuoda palkansaajilla vakiintuneita työkyvyn käytäntöjä ja palveluja myös maatalousyrittäjien ulottuville.

Maatalouden työkykyprosessit ovat monin tavoin omaleimaisia ja monet työkyvyn tukimuodot, kuten osa-aikaiset ratkaisut, eivät useinkaan ole yrittäjille mahdollisia. Välitä viljelijästä -projektia koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että maatalousyrittäjä tarvitsee työkykynsä tukemiseen usein henkilökohtaista apua ja ohjausta. Maatalousyrittäjien työkykyä tukevat toimet edellyttävät toimialan erityisosaamista, kokonaisvaltaista ymmärrystä maatalousyrittäjän ympärillä olevista sidosryhmistä, neuvontaorganisaatioista ja viranomaistahoista sekä tietoa palvelujärjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista suhteessa yrittäjyyteen.

Milloin työkykykoordinaattorin palveluita voidaan käyttää?

Työkykykoordinaattorin asiantuntemusta voidaan hyödyntää silloin, kun oma työkyky mietityttää – riittääkö työkyky nykyiseen maatalousyrittäjän työhön nyt ja tulevaisuudessa? Työkykykoordinaattori voi auttaa maatalousyrittäjää pohtimaan erilaisia ratkaisuja, jos sairauslomat pitkittyvät, työkyvyttömyyseläkkeestä tai ammatillisesta kuntoutuksesta tulee hylkäävä päätös tai tilan tuotantosuunta tai yrittäjän oma elämäntilanne muuttuvat. Myös jaksamiseen, työhyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa työkykykoordinaattori voi olla avuksi. Työkykykoordinaattori voi tehdä yhteistyötä työ- ja perusterveydenhuollon kanssa ja osallistua esimerkiksi vastaanottokäynneille, työkykyneuvotteluihin tai tilakäynneille.

Työkykykoordinaattorin työn painopisteenä on maatalousyrittäjän työkyvyn tukeminen ja ratkaisujen etsiminen yhdessä yrittäjän kanssa. Palvelu on maksutonta.

Kuka työkykykoordinaattorin palveluita voi käyttää?

Työkykykoordinaattorin palveluiden piiriin voi hakeutua itse, jos kokee, että voisi hyötyä henkilökohtaisesta avusta omaan työkykyyn tai elämäntilanteeseen liittyen. Asiakas voidaan ohjata työkykykoordinaattorille myös Melan vakuutus-, eläke- tai -tapaturmayksikön asiantuntijan toimesta. Työkykykoordinaattorin palveluihin voidaan ohjata myös esimerkiksi työ- tai perusterveydenhuollosta tai lomituspalveluyksiköstä. Palvelu tapahtuu aina yhteisymmärryksessä maatalousyrittäjän kanssa. Yhteistyössä työkykykoordinaattori ja yrittäjä selvittelevät yrittäjän ja hänen tilansa kokonaistilannetta suhteessa tulevaisuuden näkymiin, yrittäjän tarpeisiin ja toiveisiin sekä palvelujärjestelmän tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Pilotin ajan työkykykoordinaattorin palvelu on suunnattu Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen yrittäjille. Sen jälkeen arvioidaan, voidaanko toimintaa laajentaa valtakunnalliseksi. Kanta- ja Päijät-Hämeen työkykykoordinaattorina toimii Salla Säteri, jolla on Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksen lisäksi agrologi (YAMK) -tutkinto. Säteri toimii myös Välitä viljelijästä-projektityöntekijänä.

Lisätietoja:
työterveyshuollon asiantuntija Arja Peltomäki-Vastamaa, arja.peltomaki-vastamaa(at)mela.fi, p. 0400321535
työkykytiimin vetäjä Pirjo Saari, pirjo.saari(at)mela.fi, p. 0400341390

Pirjo Saari: Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn (2019)

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö