Ohita valikko

Jatkajalle

Luopumistuen myöntämisen yhteydessä jatkaja on antanut sitoumuksen, joka on voimassa niin pitkään kuin luopumistukea maksetaan, aina kuitenkin vähintään viisi vuotta.

Jos jatkaja ei noudata antamaansa sitoumusta, voidaan häneltä periä luopumistuen pääoma-arvo joko kokonaan tai osittain.

Jatkajan sitoumukset

Luopumistuen myöntäminen on edellyttänyt, että jatkaja on antanut sitoumuksen viljelyn tai porotalouden jatkamisesta.

Luopumistavasta ja luopumisajankohdasta riippuen sitoumus voi koskea viljelyn jatkamista ja asumista tai porotalouden harjoittamista.

Jos olet hankkinut tilan yhdessä toisen jatkajan kanssa, molempien on täytettävä sitoumuksen velvoitteet. Puolisoiden osalta riittää kuitenkin, että toinen puolisoista täyttää sitoumuksen velvoitteet. Kummassakaan tapauksessa tilaa ei voi jakaa sitoumuksen voimassaoloaikana.

Sitoumuksen voimassaolo

Sitoumus on voimassa niin pitkään kuin luopujalle tai jollekin luopujista maksetaan luopumistukea, aina kuitenkin vähintään viisi vuotta.

Sitoumuksen alkamis- ja päättymisajankohdan näet sinulle lähetetystä sitoumuksen jäljennöksestä. Jos sitoumusaika lyhenee, lähetämme siitä erikseen ilmoituksen.

Sitoumuksen keskeyttäminen

Voit keskeyttää sitoumuksen täyttämisen asevelvollisuuden suorittamisen, maatilatalouden tai maa- tai porotaloutta tukevien ammattiopintojen tai muun hyväksyttävän syyn takia. Jos keskeytys kestää yli vuoden, sitoumusaikaa pidennetään vastaavalla ajalla. Ota yhteyttä Melaan, jos suunnittelet sitoumuksen keskeyttämistä.

Jos vastuu tilanpidosta tai poronhoidosta siirtyy keskeytysajaksi luopumistuen saajalle, joudutaan luopumistuki yleensä keskeyttämään vastaavaksi ajaksi.

Sitoumuksen noudattaminen

Jos jatkaja ei noudata antamaansa sitoumusta, joudumme perimään häneltä luopumistuen pääoma-arvon. Jos sitoumuksen laiminlyönti on vähäinen tai asiassa ilmenee painavia kohtuusnäkökohtia, pääoma-arvo voidaan jättää joko osittain tai kokonaan takaisinperimättä.

Jos suunnittelet toimenpiteitä, joiden arvelet olevan antamasi sitoumuksen vastaisia, ole yhteydessä Melaan etukäteen. Voimme antaa valituskelpoisen ennakkopäätöksen siitä, onko suunnittelemasi toimenpide antamasi sitoumuksen vastainen ja mitä pääoma-arvoseuraamuksia siitä mahdollisesti on.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö