Ohita valikko

Uusi työterveyshuoltosovellus korvaa tilakäyntirekisterin

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on seurannut maatalousyrittäjien työterveyshuollon toteutumista tilakäyntirekisterin avulla. Vanha tilakäyntirekisteri korvautui lokakuussa uudella työterveyshuoltosovelluksella, joka mahdollistaa maatalousyrittäjän osallistumisen työolojensa arviointiin ja kehittämiseen aiempaa aktiivisemmin. Sovellus on käyttäjilleen maksuton.

Lähtökohtana toiminnan sujuvuus ja yhteistyön edistäminen

Uuden työterveyshuoltosovelluksen tavoitteena on tehostaa maatalouden työoloselvitysprosessia sekä siirtää työoloselvityksen painopistettä jälkikäteisestä raportoinnista selvityksen valmisteluun. Sovellus muistuttaa tulevista tilakäynneistä, joten sovelluksen käyttöönoton myötä Mela voi luopua paperistenmuistutuskirjeiden lähettämisestä. Maatalousyrittäjälle voidaan sovelluksen kautta lähettää täytettäväksi esitietolomake, jossa annetut tiedot rakentavat osaltaan työoloselvitystä ja siitä koostettavaa raporttia. Selvitykseen voidaan myös liittää videoita ja kuvamateriaalia.

Omassa käyttöliittymässään maatalousyrittäjä voi muun muassa hallinnoida omia tietojaan, arvioida omia kuormitustekijöitään ja pitää yhteyttä omaan työterveyshuoltoonsa. Sovellus toimii myös sähköisenä arkistona. Sieltä löytyvät kaikki työterveyshuollon dokumentit, joiden tallentamiseen yrittäjä on antanut luvan.

Maatalouden toimialan erityispiirteet huomioiva mobiilityökalu

Työterveyspalvelujen tuottajille uusi työterveyshuoltosovellus tarjoaa tehokkaan ja helppokäyttöisen työkalun työoloselvityksen tekemiseen tilakäynnillä. Sovelluksen rakenteessa on huomioitu maatalouden toimialan ja yrittäjyyden erityistarpeet. Sovelluksen mobiilikäyttö mahdollistaa reaaliaikaisen huomioiden kirjaamisen sekä joustavan yhteistyön työterveyden, maatalouden asiantuntijan ja maatalousyrittäjän välillä, kun arvioidaan työn terveydellisiä riskejä. Raportti työoloselvityksestä valmistuu annettujen tietojen pohjalta. Sovelluksessa voidaan jatkossa laatia myös toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toiminnalle.

Tietosuoja

Melan lakisääteisenä tehtävänä on seurata tilakäyntien toteutumista ja kerätä tietoa työolosuhteiden riskitekijöistä. Tätä tietoa tarvitaan, kun pyritään kehittämään maatalouden työolosuhteita, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Työterveyshuoltosovellus, samoin kuin käytöstä poistunut tilakäyntirekisteri, ovat Melan muista tietojärjestelmistä täysin erillisiä ja niillä on eri käyttäjät. Yksittäisten yrittäjien eläke- ja tapaturmatiedot eivät siten missään tilanteessa ole yhdistettävissä työterveyshuollon tietoihin.

Lisätietoja:
asiantuntija Märta Strömberg-Nygård, marta.stromberg-nygard(at)mela.fi, p. 029 435 2242
työterveyshuollon asiantuntija Arja Peltomäki-Vastamaa, arja.peltomaki-vastama(at)mela.fi, p. 029 435 2459

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö