Ohita valikko

Melan Välitä viljelijästä -projektin toimet tukevat selvästi maatalousyrittäjien jaksamista

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projektin toiminta käynnistettiin vuonna 2017. Projektin tavoitteena on tukea maatalousyrittäjien jaksamista ja ehkäistä työuupumista.

Mela selvittää toiminnan vaikuttavuutta vuosittaisilla kyselyillä. Syksyllä 2022 toteutetun kyselyn tulokset olivat jälleen erittäin myönteiset. Maatalousyrittäjät ovat kokeneet projektin toimenpiteiden parantaneen selvästi heidän työkykyänsä ja jaksamista sekä vähentäneen psyykkistä oireilua.

Työkyky parantunut ja psyykkinen oireilu vähentynyt selvästi avun myötä

Kyselyyn vastanneista maatalousyrittäjistä 85 prosenttia oli tyytyväinen ostopalvelusitoumuksella hankittuun asiantuntija-apuun, kuten terapiaan. Asiantuntija-avun koettiin vaikuttaneen erityisesti omaan jaksamiseen ja ihmissuhteisiin myönteisesti. Tyytyväisyyteen ei juurikaan vaikuttanut vastaajan ikä, sukupuoli, tuotantosuunta, maakunta, yritysmuoto tai koulutus.

Koettu työkyky oli parantunut ostopalvelusitoumuksella hankitun asiantuntija-avun myötä selvästi. Ennen apua vastaajat antoivat työkyvylleen (asteikolla 0–10) arvioksi 4,7 ja avun jälkeen 7,0. Myös psyykkinen oireilu väheni selvästi avun myötä. Vastaajista 45 prosenttia ilmoitti olevansa tällä hetkellä huolissaan viimeisen kuukauden aikana tuntemasta alakulosta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta. Ennen ostopalvelusitoumuksella hankittua asiantuntija-apua näitä oireita koki lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta.

Projektityöntekijöiden työ tärkeää ja luottamusta tulevaisuuteen lisäävää

Välitä viljelijästä -projektissa työskentelevät maakunnalliset projektityöntekijät antavat maksutonta ammatillista apua ja ohjaavat yrittäjiä oikeanlaisen avun piiriin. Projektityöntekijöiden apu koettiin kyselyn mukaan erittäin tärkeäksi, sillä jopa 95 prosenttia vastaajista oli kokenut avun hyödylliseksi. Vastaajista 76 prosenttia arvioi, että projektityöntekijän apu lisäsi myös toiveikkuutta. Vastauksissa toivottiin tämäntyyppisen avun saannin varmistettavan myös tulevaisuudessa.

”Projektityöntekijä oli oikea ihminen oikeassa paikassa! Loi uskoa, että asiat selkiytyvät ja auttoi todella asioiden suhteen isolla sydämellä. Hän loi uskoa, että kaikki järjestyy ja pikkuhiljaa niin on käynytkin.”

”Hän tiesi työkalut siihen, mitä seuraavaksi tehdään. Oli konkreettisia neuvoja päästä eteenpäin. Pelkästään se tieto auttaa jo valtavasti siinä kohtaa, kun omat voimat ovat loppu. Loppuelämäni kirkastui saamani avun ansioista!”

– Jaksamisensa kanssa kamppaileville ihmisille on tärkeää, että on olemassa joku, joka auttaa kokonaisvaltaisesti. Kun ihminen on tarpeeksi kuormittunut, hänellä ei ole jaksamista, eikä kykyä huolehtia omista asioistaan ja ottaa selvää esimerkiksi erilaisista etuuksista. Palvelujärjestelmämme on varsin pirstaleinen ja siellä uupuneen on välillä vaikea navigoida. Siksi projektityöntekijöiden tekemä kokonaisvaltainen auttamistyö on äärimmäisen arvokasta. Tiedämme myös monista tutkimuksista, että työkykyongelmissa tarvitaan juuri tällaista koordinoivaa ja kokonaisvaltaista työotetta, kertoo Melan työkykypalvelut-yksikön päällikkö Pirjo Saari.

Vaikuttaviksi koetut toimenpiteet turvattava jatkossakin

Maatalousyrittäjien haasteet ovat jatkuneet jo pitkään ja kuluneen vuoden tuotantokustannusten hinnan nousut ovat tuoneet lisää paineita talouteen. Vaikka huoltovarmuus ja kotimaisen ruuantuotannon arvostus ovatkin nousseet Euroopan tilanteiden takia, on maatalousyrittäjien jaksaminen koetuksella.

– Olisi tärkeää, että voisimme jatkossakin tarjota näitä maatalousyrittäjien hyväksi kokemia varhaisen välittämisen palveluita osana työkykyä tukevaa toimintaamme. Tulokset osoittavat, että tämäntyyppisillä toimenpiteillä voimme vähentää asiakkaidemme kuormitusta ja tukea heidän jaksamistansa sekä työkykyä, toteaa Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari.

Tutkimuksen sisältö

Mela lähetti kyselyn maatalousyrittäjille, jotka olivat saaneet ja käyttäneet ostopalvelusitoumuksen aikavälillä 15.1.2020–5.7.2022. Kysely lähetettiin 784 henkilölle ja vastauksia tuli takaisin 234 eli vastausprosentti oli 30. Mela tekee noin vuosittain kyselyn ostopalvelusitoumuksen saaneille henkilöille.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Pirjo Saari p. 040 034 1390, pirjo.saari(at)mela.fi

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö