Årsredovisning

Årsredovisningen publiceras på internet
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt publicerar sin årsredovisning i elektronisk form (pdf) här på webbplatsen.

Årsredovisning 2018
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut
Förvaltningsorgan
Året i siffror

Årsredovisning 2017
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut
Förvaltningsorgan
Året i siffror

Årsredovisning 2016
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut
Förvaltningsorgan
Året i siffror
LPA:s årsöversikt 2016

Årsredovisning 2015
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut
Förvaltningsorgan
Året i siffror
LPA:s årsöversikt 2015

Årsredovisning 2014
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut
Förvaltningsorgan
Året i siffror
LPA:s årsöversikt 2014 

Årsredovisning 2013
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut
Förvaltningsorgan
Året i siffror
LPA:s årsöversikt 2013

Årsredovisning 2012
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut
Förvaltningsorgan
Året i siffror
LPA:s årsöversikt 2012

Årsredovisning 2011 
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut
Förvaltningsorgan
Året i siffror
LPA:s årsöversikt 2011

Årsredovisning 2010
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut
Förvaltningsorgan
Året i siffror
LPA:s årsöversikt 2010

Årsredovisning 2009
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut
Förvaltningsorgan
Året i siffror
LPA:s årsöversikt 2009

Årsredovisning 2008
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut 
Förvaltningsorgan 
Året i siffror 
LPA:s årsöversikt 2008

Årsredovisning 2007
Verkställande direktörens översikt
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bokslut 
Förvaltningsorgan 
Året i siffror 
LPA:s årsöversikt 2007 

Årsredovisning 2006
Verkställande direktörens översikt 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Bokslut 
Förvaltningsorgan 
Året i siffror 
LPA:s årsöversikt 2006 

Årsredovisning 2005
Verkställande direktörens översikt  
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Bokslut 
Förvaltningsorgan 
Tabeller 

Årsredovisning 2004
Verkställande direktörens översikt 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Bokslut 
Förvaltningsorgan

Uppdaterad 12.04.2019