Hoppa över navigering

LPA 2021

Coronapandemin påverkade både vår kunders och vår personals vardag i omfattande utsträckning under 2021.

Trots de exceptionella förhållandena förlöpte handläggningen av ansökningar, stödtjänsterna och vår kundservice utan problem. Även kundtillfredsställelsen förblev på en god nivå. Vi lyckades med införandet av pensions- och försäkringsprogrammet tack vare gott samarbete och med hjälp av vår engagerade personal.

Verkställande direktörens översikt

Trots de exceptionella förhållandena fortsatte betjäningen av våra kunder utan störningar. Vi fortsatte att utveckla förebyggande tjänster i syfte att främja våra försäkrades arbetsförmåga och välbefinnande.

Styrkan i vår arbetsgemenskap återspeglas av att vår personal även i kritiska förhållanden arbetar fint tillsammans, för våra kunders bästa!

Läs verkställande direktörens översikt
Genomslagskraft

Vi förstärker genomslagskraften av vår verksamhet genom att utveckla LPA-tryggheten.

Kundrelationer

Vi är föregångare när det gäller att utveckla kundernas välbefinnande och vår service för dem.

Personal

Vi ser till att personalresurserna svarar mot behoven när verksamheten utvecklas.

Ekonomi och effektivitet

Vi producerar servicehelheten på det mest kostnadseffektiva sättet.

Sammanfattning

Sammanfattning av verksamheten 2021 och framtidsutsikterna.

LPA i siffror

Dokumentet i pdf finns bakom länken.

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan 2021

Bokslut

Dokumentet i pdf finns bakom länken (inte tillgängligt).

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig