Hoppa över navigering

LPA 2020

Sedan mars 2020 har coronapandemin påverkat även vår verksamhet drastiskt.

Bland LPA:s kunder har coronarestriktionerna haft kraftiga följder för verksamhetsbetingelserna, särskilt inom de kreativa branscherna och för de kompletterande näringarna på landsbygden. Vi på LPA reagerade snabbt i situationen. Vi tog fram nya webbtjänster både för att trygga tillgången på tjänster för våra försäkrade och som stöd för arbetsförmågan. Vi övergick till huvudsakligt distansarbete och säkerställde så en fortsatt störningsfri utbetalning av förmånerna.

Verkställande direktörens översikt

Trots de utmaningar som coronapandemin medförde lyckades vi nå goda resultat. Ett varmt tack för detta exceptionella år till våra kunder, vår personal, förvaltningen och våra samarbetspartner.

Läs verkställande direktörens översikt

Verksamhetsårets resultat

Genomslagskraft

Vi stärker genomslagskraft av verksamheten genom att utveckla LPA-tryggheten.

Kundrelationer

Vi är föregångare när det gäller att utveckla kundernas välbefinnande och vår service för dem.

Personal

Vi ser till att personalresurserna möter behoven när verksamheten utvecklas.

Ekonomi och effektivitet

Vi producerar servicehelheten på det kostnadseffektivaste sättet.

Sammanfattning

Sammanfattning av verksamheten 2020 och framtidsutsikterna.

LPA i siffror

Dokumentet i pdf finns bakom länken.

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan 2020

Bokslut

Dokumentet i pdf finns bakom länken (inte tillgängligt).

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig