Hoppa över navigering

LPA 2019

I fjol hade det gått 50 år sedan lagen om pension för lantbruksföretagare stadfästes och LPA grundades.

Under ett halvt århundrade har lantbruksföretagarnas sociala trygghet utvecklats till en omfattande helhet där grunden utgörs av LFÖPL-försäkringen. På pensionsförsäkringen, som LPA har hand om, bygger idag förutom lantbruksföretagarnas ålders-, invalid- och familjeförsäkringsskydd även försäkringsskyddet vid olycksfall och yrkessjukdom, sjukdagpenningen, grupplivförsäkringen, avbytarservicen samt tjänster som främjar arbetsförmågan och arbetssäkerheten.

Verkställande direktörens översikt

Under jubileumsåret lyfte vi fram betydelsen av arbetet som våra kunder utför. Matproducenterna är en väsentlig del av vår försörjningsberedskap. Det är stipendiaterna inom konst och vetenskap som för vårt samhälle framåt.

Läs verkställande direktörens översikt

Verksamhetsårets resultat

Genomslagskraft

Vi stärker genomslagskraft av verksamheten genom att utveckla LPA-tryggheten.

Kundrelationer

Vi är föregångare när det gäller att utveckla kundernas välbefinnande och vår service för dem.

Personal

Vi ser till att personalresurserna möter behoven när verksamheten utvecklas.

Ekonomi och effektivitet

Vi producerar servicehelheten på det kostnadseffektivaste sättet.

Sammanfattning

Sammanfattning av verksamheten 2019 och framtidsutsikterna.

LPA i siffror

Dokumentet i pdf finns bakom länken.

Förvaltningsorgan

Dokumentet i pdf finns bakom länken.

Bokslut

Dokumentet i pdf finns bakom länken (inte tillgängligt).

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig