Hoppa över navigering

Broschyrer om hälsa och säkerhet i arbetet

Antal produkter: 0
Till beställning

Broschyrer om välbefinnande i arbetet

 • Fiskare, må bra! (pdf)

  5/2018

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Projektet Ta hand om bonden stöder lantbruksföretagarna (pdf)

  8/2021

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Träna nacke och axlar (pdf)

  4/2019. Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Vi tar hand om bonden – Redskap för tidigt ingripande (pdf)

  5/2019

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Checklista över tjänster som stöder arbetsförmågan (pdf)

  Den här checklistan hjälper dig att hitta metoder som återställer eller stöder din arbetsförmåga.

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

Faktakort

 • Företagshälsovård (pdf)

  3/2021

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Stress (pdf)

  12/2019

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Unga – Trygghet för unga som arbetar på lantbruksgårdar (pdf)

  4/2021

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Bli inte förblindad! (pdf)

  11/2018. Faktakort om risken för ögonskador och vikten av att skydda ögonen

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Bygg tryggt! (pdf)

  10/2016. Faktakort om byggarbetsplatser

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Fall inte ner! (pdf)

  11/2014. Faktakort om arbete på hög höjd

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Famla inte – ordna bra belysning! (pdf)

  11/2017. Faktakort om vikten av bra belysning

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Fiskare – undvik skador! (pdf)

  9/2018. Faktakort om att undvika skador i fiskearbetet

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Gasa inte! (pdf)

  12/2016. Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Lyft inte! (pdf)

  4/2016. Faktakort om att lyfta tungt

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Ramla inte omkull! (pdf)

  11/2014. Faktakort om att inte halka eller snubbla

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Sitt inte! (pdf)

  4/2016. Faktakort om riskerna med att sitta mycket

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Skär dig inte! (pdf)

  10/2018. Faktakort om att undvika skärsår

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Sprattla inte! (pdf)

  3/2017. Faktakort om att undvika elolyckor.

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Ta det lugnt! (pdf)

  4/2015. Faktakort om förflyttning av nötboskap.

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Ta inte risker! (pdf)

  12/2014. Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Undvik buller! (pdf)

  8/2015. Faktakort om att skydda hörseln

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Undvik slutna utrymmen! (pdf)

  8/2018. Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Upprepa inte! (pdf)

  8/2018. Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Var alert – ute i trafiken! (pdf)

  8/2017. Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Var smart – när du köper maskiner! (pdf)

  8/2017. Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

Övriga

 • Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"

  Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.

  Produkt tillagd i varukorg

 • Ryggrad (DVD)

  Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text. Videon öppnas i Youtube.

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Svenska spelanvisningar till Farmäventyret (pdf)

  5/2019

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Testa din arbetsförmåga!

  Flyer, A6

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Må bra! -årskalender 2023

  Väggkalender för 2023

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

Antal produkter: 0
Till beställning

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig