Hoppa över navigering

Broschyrer om hälsa och säkerhet i arbetet

Antal produkter: 0
Till beställning

Broschyrer om säkerhet i arbetet

 • Flytgödsel kan döda 6/2012 (pdf)

  Flytgödsel kan döda 6/2012

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012 (pdf)

  Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Gör lantgården barnsäker 4/2012 (pdf)

  Gör lantgården barnsäker 4/2012

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Potatis- och frilandsproduktion 9/2010 (pdf)

  Potatis- och frilandsproduktion 9/2010

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Skydda dig själv 6/2014 (pdf)

  Skydda dig själv 6/2014

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Skydda ditt ofödda barn 3/2010 (pdf)

  Skydda ditt ofödda barn 3/2010

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Trygg hästskötsel 11/2011 (pdf)

  Trygg hästskötsel 11/2011

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

Broschyrer om välbefinnande i arbetet

 • Arbeta med god hälsa 11/2012 (pdf)

  Arbeta med god hälsa 11/2012

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Bondens kraftresurstest 11/2018 (pdf)

  Bondens kraftresurstest 11/2018

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Fiskare, må bra! 5/2018 (pdf)

  Fiskare, må bra! 5/2018

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Hjälp till lantbruksföretagare i utmanande livssituationer 11/2019 (pdf)

  Projektet Ta hand om bonden

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • LPA:s arbetshälsorådgivare (pdf)

  A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Träna nacke och axlar 4/2019 (pdf)

  Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Vi tar hand om bonden – Redskap för tidigt ingripande (pdf) 5/2019

  Vi tar hand om bonden – Redskap för tidigt ingripande (pdf) 5/2019

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

Faktakort

 • Bli inte förblindad! 11/2018 (pdf)

  Faktakort om risken för ögonskador och vikten av att skydda ögonen

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Bygg tryggt! 10/2016 (pdf)

  Faktakort om byggarbetsplatser

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Fall inte ner! 11/2014 (pdf)

  Faktakort om arbete på hög höjd

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017 (pdf)

  Faktakort om vikten av bra belysning

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Fiskare – undvik skador! 9/2018 (pdf)

  Faktakort om att undvika skador i fiskearbetet

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Gasa inte! 12/2016 (pdf)

  Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Lyft inte! 4/2016 (pdf)

  Faktakort om att lyfta tungt

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Ramla inte omkull! 11/2014 (pdf)

  Faktakort om att inte halka eller snubbla

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Sitt inte! 4/2016 (pdf)

  Faktakort om riskerna med att sitta mycket

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Skär dig inte! 10/2018 (pdf)

  Faktakort om att undvika skärsår

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Sprattla inte! 3/2017 (pdf)

  Faktakort om att undvika elolyckor

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Stress 12/2019 (pdf)

  Stress 12/2019 (pdf)

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Ta det lugnt! 4/2015 (pdf)

  Faktakort om förflyttning av nötboskap

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Ta inte risker! 12/2014 (pdf)

  Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Undvik buller! 8/2015 (pdf)

  Faktakort om att skydda hörseln

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Undvik slutna utrymmen! 8/2018 (pdf)

  Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Upprepa inte! 8/2018 (pdf)

  Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Var alert – ute i trafiken! 8/2017 (pdf)

  Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Var smart – när du köper maskiner! 8/2017 (pdf)

  Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

Övriga

 • Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"

  Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.

  Produkt tillagd i varukorg

 • Svenska spelanvisningar till Farmäventyret (pdf)

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

 • Ryggrad (DVD)

  Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text. Videon öppnas i Youtube.

  Öppna

  Produkt tillagd i varukorg

Antal produkter: 0
Till beställning

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig