Företagare

Som företagare på ett jordbruk försäkras den som arbetar på gården i egenskap av ägare eller arrendator. Personens LFÖPL-arbetsinkomst måste vara minst 3 900 euro per år (2019).

Make/maka eller sambo
Företagarens make eller maka försäkras på samma villkor som själva företagaren. Ett äktenskapsförord inverkar inte på försäkringen. En sambo som bor tillsammans med företagaren i samma hushåll och arbetar på gården kan försäkras som företagare. En sambo försäkras dock aldrig retroaktivt.

Dödsbo
På en gård som ägs av ett dödsbo kan både den efterlevande maken och de barn som regelbundet arbetar på gården försäkras som företagare. Om den efterlevande maken har hela besittningsrätten kan de övriga som arbetar på gården försäkras som familjemedlemmar.

Söka försäkring och avsluta den
En företagare ska ta försäkring inom sex månader från att han eller hon har börjat arbeta på gården eller fått gården i sin besittning.

Om villkoren för försäkringen inte längre uppfylls måste försäkringen avslutas. En företagare som slutar arbeta på gården ska meddela det till LPA.

Avbytarservice
Husdjursföretagare som hör till den obligatoriska försäkringen kan ha rätt till avbytarservice. Företagarna kan få 26 dagar semester per år och vikariehjälp till exempel på grund av sjukdom eller olycksfall.

Uppdaterad 27.12.2018