Hoppa över navigering

E-tjänster

Sköt dina försäkrings-, pensions- och avbytarärenden i våra e-tjänster.

E-tjänster

Sköt dina försäkrings-, pensions- och avbytarärenden i våra e-tjänster.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

LPA är lantbruksföretagarnas och stipendiaternas pensionsanstalt. Vi erbjuder jordbrukare, renskötare, yrkesfiskare och skogsägare samt forsknings- och konststipendiater ett mångsidigt pensionsskydd och social trygghet i olika livssituationer.

Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

LPA är mer än bara en pensionsanstalt. Vi tryggar våra kunders vardag i livets olika skeden.

Läs mer om LPA

Aktuellt

Öppna inte falska e-postmeddelanden från LPA!

Falska meddelanden, som påminner om meddelandena som skickas via LPA:s skyddade e-postförbindelse, är i rörelse.

Funderar du på att gå i pension?

Arbetspensionen ger dig en utkomst när du slutar arbeta eller minskar arbetsmängden på grund av ålder eller arbetsoförmåga.

Sköt dina ärenden på nätet

Du kann sköta dina försäkrings- och pensionsärenden via vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du göra ansökningar, uppdatera ditt kontonummer, kolla dina räkningar och skicka bilagor.

Testa bondens arbetsförmåga

Testa nivån för din arbetsförmåga och börja orka bättre!

Du är kanske intresserad av

Vanliga frågor om försäkringar för stipendiater

Här hittar du svar på vanliga frågor om försäkringar för stipendiater. Om du inte hittar något svar på din fråga kan du kontakta...

Vad täcker LFÖPL-försäkringen?

Om ditt stipendium uppfyller villkoren för en LFÖPL-pensionsförsäkring beviljas du försäkring av LPA. Försäkringen ger dig en...

Förenande av ett nytt stipendium med gällande försäkring

Ett arbetsstipendium för mindre än fyra månader försäkras i allmänhet inte. Men om du redan har en gällande försäkring kan du under...

Kostnadsavdrag

Om ditt stipendium beviljats både för själva arbetet och för att täcka kostnader kan du dra av kostnader för stipendiatarbetet när du...

Försäkring av fiskare

Om du bedriver yrkesmässigt fiske och din arbetsinkomst överskrider inkomstgränsen för obligatorisk försäkring, är...

LFÖPL-arbetsinkomst för fiske

Dina försäkringar bygger på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst. När din arbetsinkomst är rätt dimensionerad är också din pension...

Intjänande av pension

När du har en gällande LFÖPL-försäkring tjänar du in pension enligt LFÖPL-arbetsinkomsten. Du tjänar in pension också på...

Olycksfallsskydd för fiskearbete och för fritiden

LPA:s arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring ingår i den obligatoriska LFÖPL-pensionsförsäkringen och ger ersättning för...

Förändringar i arbetet

När det sker förändringar i ditt arbete eller i företagets verksamhet, anmäl dem till oss i god tid. Förändringarna kan påverka din...

Aktiebolag och verksamhet i bolagsform

Om du bedriver jordbruk i ett aktiebolag eller ett annat bolag, ta reda på om verksamheten omfattas av LFÖPL-försäkring.

Vem kan få avbytarservice?

Du får avbytarservice om alla följande villkor uppfylls. Även en 68-årig lantbruksföretagare vars LFÖPL-försäkring har upphört...

Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden erbjuder avgiftsfri och konfidentiell hjälp med låg tröskel. Vi stöder lantbruksföretagarna i stora och...

LPA-trygghet för skogsägare

LPA:s försäkringar tryggar din och dina familjemedlemmars utkomst i olika livssituationer.

Försäkring av skogsägare

Som skogsägare får du en arbetspensionsförsäkring från LPA. När du har köpt en skogslägenhet och förutsättningarna för...

Olycksfallsskydd för skogsarbete och för fritiden

LPA:s arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring ingår i den obligatoriska LFÖPL-pensionsförsäkringen och ger ersättning för...

Försäkringspremierna för skogsägare

LFÖPL-försäkringspremierna för skogsägare beräknas på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst.

LPA-trygghet för renskötare

LPA:s försäkringar tryggar din och dina familjemedlemmars utkomst i olika livssituationer.

Försäkring av renskötare

Från LPA får du utöver pensionsförsäkring även skydd vid olycksfall, sjukdom eller arbetsoförmåga. Om din arbetsinkomst inte når...

Olycksfallsskydd för renskötselarbete och för fritiden

LPA:s arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring ingår i den obligatoriska LFÖPL-pensionsförsäkringen och ger ersättning för...

Försäkringspremierna för renskötare

LFÖPL-försäkringspremierna för renskötare beräknas på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst.

Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden erbjuder avgiftsfri och konfidentiell hjälp med låg tröskel. Vi stöder lantbruksföretagarna i stora och...

Pensionsskydd

Arbetspensionen ger dig en utkomst när du slutar arbeta eller minskar arbetsmängden på grund av ålder eller arbetsoförmåga....

Vad är LPA?

Vi erbjuder jordbrukare, renskötare, yrkesfiskare och skogsägare samt forsknings- och konststipendiater en mångsidig pensionstrygghet och...

Tjänster för arbetsförmåga

Den viktigaste tanken bakom vårt hälsofrämjande arbete är att producera arbetshälsa och arbetarskydd för våra kunder genom att...

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig