Hoppa över navigering

Kiila-rehabilitering, Härmä, kurs 1

Kiila-rehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet.

För vem?
• du har fast anställning eller upprepade visstidsanställningar eller du är företagare
• du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande
• det finns ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta. Bakom rehabiliteringsbehovet kan ligga förändringar i arbetet eller att du har små möjligheter att påverka ditt arbete. Detta kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i
upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan.

Mål: Målet med kiila-rehabilitering är att förbättra och stödja din arbetsförmåga och att hjälpa dig att hålla dig kvar i arbetslivet.

Längd: Rehabiliteringskursen innehåller 1 öppenvårdsdag samt 3 grupperioder på totalt 13 dygn på plats vid Härmä Rehab & Spa samt 4-7 individuella kontakter. Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

Så här ansöker du om KIILA-rehabilitering
Kontakta din företagshälsovård eller din vårdande läkare, som bedömer din situation och kan skriva ut ett B-utlåtande. Ansök om KIILA-rehabilitering på blankett KU101r. Fyll tillsammans med din chef/förman blanketten KU200r. Egen ansökan med bilagor inlämnas till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via MITT Fpa.

Information:
Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa
jessica.havulehto(at)harmankuntoutus.fi, tfn 050 5160 360

Läs mera om Kiila-rehabilitering på FPA:s webbsidor kela.fi/kiila-rehabilitering

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig