Hoppa över navigering

Blanketter

Spara först blanketten på din dator och fyll sedan i fälten. Du kan fylla i blanketter på skärmen med hjälp av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader. Blanketterna öppnas i nytt fönster.

Arbete och hälsa

Blanketterna Määräaikaisselvitys (8003) och Apurahahankkeen tiivistelmä (8008) finns bara på finska, gå till Lomakkeet.

Avbytarservice

För stipendiegivare

Försäkring

Försäkring, olycksfall och yrkessjukdomar

LPA-sjukdagpenning

Pension och rehabilitering

Skadeanmälan

Stipendiatförsäkring

Överklagande av beslut

Behandling av personuppgifter

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig