Hoppa över navigering

Blanketter

På vår webbplats använder vi tillgängliga pdf-blanketter som också kan användas med olika hjälpverktyg som till exempel skärmläsare.

Använd blanketten så här:

  • spara först blanketten på din dator
  • öppna och fyll i blanketten med det avgiftsfria programmet Adobe Reader
  • spara den ifyllda blanketten på din dator och skicka den till oss.

Arbete och hälsa

Blanketterna Määräaikaisselvitys (8003) och Apurahahankkeen tiivistelmä (8008) finns bara på finska, gå till Lomakkeet.

Avbytarservice

För stipendiegivare

Försäkring

Försäkring, olycksfall och yrkessjukdomar

LPA-sjukdagpenning

Pension och rehabilitering

Skadeanmälan

Stipendiatförsäkring

Till föreläsaren

Överklagande av beslut

Behandling av personuppgifter

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig