Hoppa över navigering

Blanketter

Spara först blanketten på din dator och fyll sedan i fälten. Du kan fylla i blanketter på skärmen med hjälp av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader. Blanketterna öppnas i nytt fönster.

Arbete och hälsa

Blanketterna Määräaikaisselvitys (8003) och Apurahahankkeen tiivistelmä (8008) finns bara på finska, gå till Lomakkeet.

Avbytarservice

  • Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester, 2723r (pdf)

  • Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2020, 2651r (pdf)

  • Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice, 2724r (pdf)

  • Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp, 2667r (pdf)

  • Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst, 2712r (pdf)

  • Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2020, 2665r (pdf)

  • Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp, 2666r (pdf)

  • Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2020, 2652r (pdf)

För stipendiegivare

Försäkring

Försäkring, olycksfall och yrkessjukdomar

LPA-sjukdagpenning

Pension och rehabilitering

Skadeanmälan

Stipendiatförsäkring

Överklagande av beslut

Behandling av personuppgifter

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig