Hoppa över navigering

LPA 2021: Förvaltningsorgan

Delegationen

Ordförande
Jordbrukare Mika Nieminen (2008–)

Viceordförande
Direktör Karoliina Kiuru (fr.o.m. 23.9.2020)

Ordinarie medlemmar
Företrädare för jord- och skogsbruksministeriet
Lantbruksrådet Taina Vesanto (2014–)
Personlig ersättare
Lantbruksöverinspektör Sanna Koivumäki (2020–)

Företrädare för social- och hälsovårdsministeriet
Förvaltningsöverdirektör Jaana Koski (2007–)
Personlig ersättare
Regeringsrådet Liisa Perttula (2007–)

Företrädare för finansministeriet
Lagstiftningsrådet Jyri Inha (2012–)
Personlig ersättare
Budgetrådet Riitta Aejmelaeus (2020–)

Företrädare för lantbruksföretagarna
Lantbruksföretagare Eija Komulainen (2020–)
Personlig ersättare
Agrolog Markku Karjalainen (2008–)

Jordbrukare Marita Miettinen (2017–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Kaija Korhonen (2017–)

Jordbrukare Martti Mäkelä (2017–)
Personlig ersättare
Lantbruksföretagare Leo Lankinen (1999–)

Lant- och skogsbruksföretagare Sanna Hämäläinen (2020–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Lassi-Antti Haarala (2017–)

Jordbrukare Asko Ojala (2014–)
Personlig ersättare
Lanthusmor Erika Koivumäki (2017–)

Jordbrukare Kallepekka Toivonen (2017–)
Personlig ersättare
Lanthusmor Elina Heino (1999–)

Jordbrukare Thomas Antas (2020–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Birgitta Eriksson-Paulson (2020–)

Verksamhetsledare Anne Ollila (2011–)
Personlig ersättare
Ordförande Jukka Knuuti (2008–)

Yrkesfiskare Heikki Salokangas (1993–)
Personlig ersättare
Verksamhetsledare Vesa Karttunen (1996–)

Företrädare för stipendiaterna
Verksamhetsledare Johanna Moisio (2020–)
Personlig ersättare
Jurist Mia Weckman (2020–)

Styrelse

Ordförande
Ordförande Juha Marttila (2009–)

Viceordförande
Direktör Jaakko Kiander (2010- t.o.m. 30.9.2021)
Direktör Allan Paldanius (fr.o.m. 20.10.2021)

Ordinarie medlemmar

Lantbruksrådet Esa Hiiva (1.5.2018–)
Personlig ersättare
Regeringsrådet Tanja Viljanen (2014–)

Budgetrådet Outi Luoma-aho (2020–)
Personlig ersättare
Budgetrådet Johanna von Knorring (2017–)

Finansrådet Minna Liuttu (2017–)
Personlig ersättare
Direktör Liisa Siika-aho (2015–)

Ordförande Mats Nylund (2020–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Johanna Nyman (2020–)

Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju (2008–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Timo Hinttu (1996–)

Lantbruksföretagare Kati Partanen (2011–)
Personlig ersättare
Jordbruksdirektör Johan Åberg (2017–)

Jordbruksföretagare Henna Vuotila (2017–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Juha Hirvinen (2017–)

Sekreterare
Juridiska chefen Sonja Lilius

Arbetsutskottet

Ordförande
Ordförande Juha Marttila

Medlemmar
Direktör Jaakko Kiander, viceordförande (t.o.m. 30.9.2021)
Direktör Allan Paldanius, viceordförande (fr.o.m. 4.11.2021)
Budgetrådet Outi Luoma-aho
Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju
Verkställande direktör Päivi Huotari

Sekreterare
Direktör Jarmo Aalto

Revisor

PricewaterhouseCoopers Oy
Huvudansvarig revisor CGR Jukka Paunonen

Övervakare av prövningsverksamheten

Ordförande
Lantbruksföretagare Kati Partanen

Viceordförande
Ordförande Mats Nylund

Medlemmar
Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju
Finansrådet Minna Liuttu
Jordbruksföretagare Henna Vuotila
Jordbruksdirektör Johan Åberg

Sakkunnig
Jurist Ulla Suotunen

Sekreterare
Jurist Jaana Laine

OFLA-ersättningsnämnden

Ordförande
Regeringssekreterare Tiina Muinonen (t.o.m. 30.4.2021)
Regeringssekreterare Milla Mustamäki (fr.o.m. 1.5.2021, medlem fr.o.m. 1.2.2021)

Viceordförande
Verkställande direktör Janne Reini

Medlemmar
Forskningschef Juha Lappalainen
Verksamhetsledare Jonas Laxåback
Sakkunnig Saara Patama
Konsultativa tjänstemannen Kirsi Terhemaa

Överläkare Jari Rechardt, ersättare ML Antti Vitikainen
Direktör Antti Huhtamäki
Utvecklingschef Sonja Lilius
Enhetschef Risto Syvälä

Sekreterare
Jurist Jaana Laine

Sektionen för skydd i arbete i olycksfallsärenden

Videordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Viceordförande
Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju

Medlemmar
Jordbrukare Juha Hirvinen
Direktör Liisa Siika-aho
Budgetrådet Johanna von Knorring
Jordbruksdirektör Johan Åberg
Direktör Päivi Wallin
Enhetschef Pirjo Saari

Sakkunnigläkare
Överläkare Jari Rechardt

Sekreterare
Arbetarskyddsagronom Erik Lindroos (t.o.m. 31.3.2021)
Sakkunnig för företagshälsovård Arja Peltomäki-Vastamaa (fr.o.m.1.4.2021)

Konsultativa kommissionen för fiskare och renskötare

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Renvärd Pirita Hattukangas
Verkställande direktör Kim Jordas
Verksamhetsledare Vesa Karttunen
Renvärd Mika Kavakka
Renvärd Ari Kustula
Renvärd Antti Pätsi
Fiskeribiolog Malin Lönnroth
Rennäringsidkare Anne Näkkäläjärvi
Yrkesfiskare Heikki Salokangas
Renvärd Heikki Paltto
Personlig ersättare
Näringssekreterare Sarita Kämäräinen

Direktör Antti Huhtamäki
Direktör Päivi Wallin
Utvecklingschef Sonja Lilius

Sekreterare
Juridisk chef Sonja Lilius

Delegationen för avbytarärenden

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Jordbrukare Tommy Ehrs
Arbetsmarknadsjurist Heikki Wilén (to.m. 17.8.2021)
Arbetsmarknadsombud Arto Vallivaara (fr.o.m.18.8.2021)
Ledande arbetsmarknadsombud Suvi Kämäri
Verksamhetsledare Raimo Kivineva (t.o.m.19.9.2021)
Verksamhetsledare Rea Puustinen (20.9.2021 lukien)
Ekonomi- och personalchef Tiina Helmi
Jurist Maire Lumiaho
Budgetrådet Outi Luoma-aho
Regeringssekreterare Anne Vänskä
Chefen för avbytartjänster Sakari Eerola
Lantbruksföretagare Asko Miettinen
Jordbruksöverinspektör Anne Vainio
Jordbruksföretagare Henna Vuotila
Specialsakkunnig Taina Väre
Direktör Päivi Wallin
Enhetschef Elina Montonen
Juridisk chef Sonja Lilius (fr.o.m. 15.4.2021)

Sekreterare
Jurist Kirsi Gröhn

Delegationen för stipendiater

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Kulturärenderådet Petra Havu (t.o.m. 2.12.2021)
Regeringsrådet Hanna Kiiskinen (fr.o.m. 3.12.2021)
Lagstiftningsrådet Jyri Inha
Regeringssekreterare Pekka Paaermaa
Jurist Martin Löfman
Specialsakkunnig Laura Norppa
Verksamhetsledare Suvi Oinonen
Personlig ersättare
Verksamhetsledare Vappu Verronen
Föreningskoordinator Miia Ijäs-Idrobo (t.o.m. 2.12.2021)
Specialsakkunnig Maija Mattila (fr.o.m.3.12.2021)
Personlig ersättare
Forskare Olli-Pekka Kasurinen
Ledande sakkunnig Miia Kannisto
Personlig ersättare
Ledande sakkunnig Katri Ojala
Arbetsvillkorssakkunnig Anu Suoranta
Personlig ersättare
Ordförande Risto Autio
Jurist Salla Viitanen
Personlig ersättare
Gästande forskare Meri Jalonen
Direktör Antti Huhtamäki
Juridisk chef Sonja Lilius
Direktör Päivi Wallin

Sekreterare
Riskhanteringschef Henri Virtanen

Samarbetsgruppen

Arbetsgivarrepresentanter

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister, sekreterare
Chefen för försäkrings- och kundtjänstenheten Sirkku Rekola

Gemensam ersättare
Enhetschef Arja Raatikainen

Personalrepresentanter

Personalföreningens ordförande och arbetarskyddsfullmäktig Anna-Kaisa Paasonen
Första vicearbetarskyddsfullmäktig Jaakko Mikkola
Andra vicearbetarskyddsfullmäktig Eero Kallio
Huvudförtroendeman Meeri Nyman
Medlem vald av personalföreningen Johannes Mäkinen
Medlem vald av personalföreningen Jaana Berg

Ersättare
Ersättare vald av personalföreningen Anne Määttälä
Ersättare vald av personalföreningen Laura Mononen

Ledningsgruppen

Verkställande direktör Päivi Huotari

Direktör Jarmo Aalto
Direktör Antti Huhtamäki
Direktör Päivi Wallin

Sakkunniga

Personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister (sekreterare)
Aktuar Jorma Kinnunen
Juridisk chef Sonja Lilius

Personalens representant

Informationssystemexpert Inka-Maaria Näkkäläjärvi (t.o.m. 31.8.2021)
Teknisk stödperson Jari Kangas (fr.o.m. 1.9.2021)

Ersättare för personalrepresentanten

Teknisk stödperson Jari Kangas (t.o.m. 31.8.2021)

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig