Hoppa över navigering

LPA 2020: Förvaltningsorgan

Delegationen

Ordförande
Jordbrukare Mika Nieminen (2008–)

Viceordförande
Direktör Heli Backman (2018–)
Direktör Karoliina Kiuru (fr.o.m. 23.9.2020)

Ordinarie medlemmar

Företrädare för jord- och skogsbruksministeriet
Lantbruksrådet Taina Vesanto (2014–)
Personlig ersättare
Lantbruksöverinspektör Sanna Koivumäki (2020–)

Företrädare för social- och hälsovårdsministeriet
Förvaltningsöverdirektör Jaana Koski
Personlig ersättare
Regeringsrådet Liisa Perttula (2007–)

Företrädare för finansministeriet
Lagstiftningsrådet Jyri Inha (2012–)
Personlig ersättare
Budgetrådet Ritta Aejmelaeus (2020–)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Lantbruksföretagare Eija Kodis (2017–31.12.2019)
Personlig ersättare
Agrolog Markku Karjalainen (2008–)

Jordbrukare Marita Miettinen (2017–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Kaija Korhonen (2017–) Kaija Korhonen (2017–)

Jordbrukare Martti Mäkelä (2017–)
Personlig ersättare
Lantbruksföretagare Leo Lankinen (1999–)

Lant- och skogsbruksföretagare Sanna Hämäläinen (2020–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Lassi-Antti Haarala (2017–)

Jordbrukare Asko Ojala (2014–)
Personlig ersättare
Lanthusmor Erika Koivumäki (2017–)

Jordbrukare Kallepekka Toivonen (2017–)
Personlig ersättare
Lanthusmor Elina Heino (1999–)

Jordbrukare Thomas Antas (2020–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Birgitta Eriksson-Paulson (2020–)

Verksamhetsledare Anne Ollila (2011–)
Personlig ersättare
Ordförande Jukka Knuuti (2008–)

Yrkesfiskare Heikki Salokangas (1993–)
Personlig ersättare
Verksamhetsledare Vesa Karttunen (1996–)

Företrädare för stipendiaterna
Verksamhetsledare Johanna Moisio (2020–)
Personlig ersättare
Jurist Mia Weckman (2020–)

Styrelse

Ordförande
Ordförande Juha Marttila (2009–)

Viceordförande
Direktör Jaakko Kiander (2020–)

Ordinarie medlemmar

Lantbruksrådet Esa Hiiva
Personlig ersättare
Regeringsrådet Tanja Viljanen (2014–)

Budgetrådet Outi Luoma-aho (2020–)
Personlig ersättare
Budgetrådet Johanna von Knorring (2017–)

Finansrådet Minna Liuttu (2017–)
Personlig ersättare
Direktör Liisa Siika-aho (2015–)

Ordförande Mats Nylund (2020–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Johanna Nyman (2020–)

Jordbrukaren, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju (2008–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Timo Hinttu (1996–)

Lantbruksföretagare Kati Partanen (2011–)
Personlig ersättare
Jordbruksdirektör Johan Åberg (2017–)

Jordbruksföretagare Henna Vuotila (2017–)
Personlig ersättare
Jordbrukare Juha Hirvinen (2017–)

Sekreterare
Juridiska chefen Eija Korpi

Arbetsutskottet

Ordförande
Ordförande Juha Marttila

Medlemmar
Direktör Jaakko Kiander
Budgetrådet Outi Luoma-aho
Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju
Verkställande direktör Päivi Huotari

Sekreterare
Direktör Jarmo Aalto

Revisor

PricewaterhouseCoopers Oy
Huvudansvarig revisor CGR Jukka Paunonen

Övervakarna av prövningsverksamheten

Ordförande
Lantbruksföretagare Kati Partanen

Viceordförande
Ordförande Mats Nylund

Medlemmar
Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju
Finansrådet Minna Liuttu
Jordbruksföretagare Henna Vuotila
Jordbruksdirektör Johan Åberg

Sakkunnig
Jurist Ulla Suotunen

Sekreterare
Jurist Jaana Laine (från och med 12.6.2019)

OFLA-ersättningsnämnden

Ordförande
Regeringssekreterare Tiina Muionen

Vice ordförande
Verkställande direktör Janne Reini

Medlemmar
Forskningschef Juha Lappalainen
Verksamhetsledare Jonas Laxåback
Sakkunnig Saara Patama
Konsultativa tjänstemannen Kirsi Terhemaa (från och med 11.4.2019)
Överläkare Jari Rechardt, reserv ML Antti Vitikainen
Direktör Antti Huhtamäki
Utvecklingschef Sonja Lilius
Enhetschef Risto Syvälä

Sekreterare
Jurist Jaana Laine (fr.o.m. 12.6.2019)

Sektionen för skydd i arbete i olycksfallsärenden

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Viceordförande
Jordbrukare, agrolog, lantbruksrådet Jarmo Mäntyharju

Medlemmar
Jordbrukare Juha Hirvinen
Direktör Liisa Siika-aho
Budgetrådet Johanna von Knorring
Jordbruksdirektör Johan Åberg
Direktör Päivi Wallin
Teamledare Pirjo Saari

Sakkunnigläkare
Överläkare Jari Rechardt

Sekreterare
Arbetarskyddsagronom Erik Lindroos

Konsultativa kommissionen för fiskare och renskötare

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Renvärd Pirita Hattukangas
Verkställande direktör Kim Jordas
Verksamhetsledare Vesa Karttunen
Renvärd Jukka Knuuti
Renvärd Mika Kavakka (fr.o.m. 3.12.2020)
Renvärd Ari Kustula
Renvärd Antti Pätsi
Fiskeribiolog Malin Lönnroth
Rennäringsidkare Anne Näkkäläjärvi
Yrkesfiskare Heikki Salokangas
Renägare Heikki Paltto
Personlig ersättare
Näringssekreterare Sarita Kämäräinen
Direktör Antti Huhtamäki
Direktör Päivi Wallin
Utvecklingschef Sonja Lilius
Enhetschef Jussi-Pekka Rantanen (t.o.m.31.10.2020)

Sekreterare
Utvecklingschef Sonja Lilius

Delegationen för avbytarärenden

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Jordbrukare Tommy Ehrs
Arbetsmarknadsombud Heikki Wilén
Ledande arbetsmarknadsombud Suvi Kämäri
Verksamhetsledare Raimo Kivineva
Ekonomi- och personalchef Tiina Helmi
Jurist Maire Lumiaho
Budgetrådet Outi Luoma-aho
Regeringssekreterare Anne Vänskä
Chefen för avbytartjänster Sakari Eerola
Lantbruksföretagare Asko Miettinen
Jordbruksöverinspektör Anne Vainio
Jordbruksföretagare Henna Vuotila
Sakkunnig Taina Väre
Direktör Päivi Wallin
Teamledare Elina Montonen

Sekreterare
Jurist Kirsi Gröhn

Delegationen för stipendiater

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Kulturärenderådet Petra Havu
Lagstiftningsrådet Jyri Inha (2012–)
Regeringssekreterare Pekka Paaermaa
Jurist Martin Löfman
Specialsakkunnig Laura Norppa
Verksamhetsledare Suvi Oinonen
Personlig ersättare
Verksamhetsledare Kirsi Korhonen (t.o.m.10.4.2019)
Verksamhetsledare Vappu Verronen (fr.o.m.1.8.2020)
Föreningskoordinator Miia Ijäs-Idrobo
Personlig ersättare
Forskare Olli-Pekka Kasurinen
Ledande sakkunnig Miia Kannisto
Personlig ersättare
Ledande sakkunnig Katri Ojala
Arbetsvillkorssakunnig Anu Suoranta
Personlig ersättare
Ordförande Risto Autio
Jurist Salla Viitanen
Personlig ersättare
Gästande forskare Meri Jalonen
Direktör Antti Huhtamäki
Utvecklingschef Sonja Lilius
Direktör Päivi Wallin

Sekreterare
Matematiker Henri Virtanen

Samarbetsgruppen

Arbetsgivarrepresentanter

Ordförande
Verkställande direktör Päivi Huotari

Medlemmar
Personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister, sekreterare
Enhetschef Jussi-Pekka Rantanen (t.o.m. 31.10.2020)

Gemensam ersättare
Enhetschef Risto Syvälä

Personalrepresentanter

Personalföreningens ordförande Jaana Berg
Huvudförtroendeman Meeri Nyman
Vice huvudförtroendeman Hanna Heikkilä
Arbetarskyddsfullmäktig Anna-Kaisa Paasonen
1:e vice arbetarskyddsfullmäktig Jaakko Mikkola
Medlem vald av personalföreningen Kari Hienola

Ersättare
Chefen för försäkrings- och kundtjänstenheten Sirkku Rekola
Andra arbetarskyddsfullmäktig Eero Kallio
Medlem vald av personalföreningen Kari Hienola
Ersättare vald av personalföreningen Anna-Kaisa Paasonen

Ledningsgruppen

Verkställande direktör Päivi Huotari
Direktör Jarmo Aalto
Direktör Antti Huhtamäki
Direktör Päivi Wallin

Sakkunnig och sekreterare
Personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister

Personalrepresentant
Informationssystemexpert Inka-Maaria Näkkäläjärvi

Ersättare för personalrepresentanten
Tekniskt stöd Jari Kangas

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig