Hoppa över navigering

Information till dig som får ett pensionsbeslut

Antal produkter: 0
Till beställning

Bilagor till pensionsbeslut

Bilagor till pensionsbeslut för lantbruksföretagare, fiskare, renskötare och skogsägare

 • Du har beviljats arbetslivspension (pdf)

  12/2023

 • Du har beviljats familjepension (pdf)

  1/2024

 • Du har beviljats invalidpension (pdf)

  2/2023

 • Du har beviljats partiell ålderspension (pdf)

  11/2020

 • Du har beviljats rehabiliteringsstöd (pdf)

  11/2020

 • Du har beviljats ålderspension (pdf)

  2/2023

 • Vad händer när du får avslag på ansökan om invalidpension? (pdf)

  12/2022 Avslag på ansökan om invalidpension

 • Avträdelsestödets kompletteringsdel fortsätter (pdf)

  1/2024

Bilagor till pensionsbeslut för stipendiater

 • Du har beviljats arbetslivspension (pdf)

  12/2023

 • Du har beviljats familjepension (pdf)

  1/2024

 • Du har beviljats invalidpension (pdf)

  2/2023

 • Du har beviljats partiell ålderspension (pdf)

  11/2020

 • Du har beviljats rehabiliteringsstöd (pdf)

  11/2020

 • Du har beviljats ålderspension (pdf)

  2/2023

 • Vad händer när du får avslag på ansökan om invalidpension (pdf)

  11/2020 Avslag på ansökan om invalidpension, stipendiat

Beskattning av pensioner

 • Förskottsinnehållning av retroaktiv pension (pdf)

  2/2022

 • Nytt skattekort när pensionsbeloppet ändras (pdf)

  2/2022

 • Skattekort för förskottsinnehållning av rehabiliteringspenning (pdf)

  2/2022

 • Skattekort för pension (pdf)

  2/2022

Antal produkter: 0
Till beställning

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig